we are water

Фондация We Are Water, координирано с ООН, води кампанията #TheHiddenLifeOfWater и показва колко е важно да постигнем Целите за устойчиво развитие (SDGs) за насърчаване на всеобщ и справедлив достъп до вода.

Фондация We Are Water стартира кампанията "Скритият живот на водата" #TheHiddenLifeOfWater. Тя показва значимостта на водата за да насърчи всеобщ и равноправен достъп до този ценен ресурс.

Четвърто издание на филмовия фестивал We Art Water

05.03.2018
We Are Water Foundation в България
178

Още месец време за участие в четвъртото издание на международния конкурс за кратки филмови форми We Art Water

1,8 милиарда души продължават да консумират питейна вода, която не е защитена от заразяване с фекалии

Регистрация за участие в конкурса може да се направи от 3 октомври 2017г. до 2 април 2018г.

Инвестициите в повторно използване на водата могат да донесат 90% икономия на енергия и 70% икономия на вода.

Международна фондация We Are Water отбелязва Световния ден на водата 2016 с кампанията #NoWalking4Water

Лошото състояние на училищните тоалетни е причина децата да не ги ползват редовно, а това води до сериозни здравословни проблеми.

Закони Нормативна база Коментари