via expo

„Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (EE и ВЕ), „Smart Cities" (интелигентни градове), „Save the Planet"(управление на отпадъци и рециклиране), „Save the Life" (контрол по време на природни

София ще бъде отново домакин на 10-тото издание на Изложението и форума за Югоизточна Европа от 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София.

Изложба и форум за Югоизточна Европа ще подчертаят значимостта на новите екотехнологии за регионалното развитие

Закони Нормативна база Коментари