VEKA придава форма на бъдещето

Визионерски разработки за бранша на панаира FENSTERBAU FRONTALE 2018
10.04.2018
http://www.veka.bg/
715
veka, softline 76, ПВЦ дограма, fensterbau frontale, bim-софтуера revit
„VEKA – дава форма на бъдещето“
Източник: http://www.veka.bg/

Представянето на VEKA AG на тазгодишното изложение FENSTERBAU FRONTALE в Нюрнберг бе под амбициозното и визионерско мото  „VEKA – дава форма на бъдещето“. Световният лидер в бранша представи на 1.000 m2 площ пред специализираната аудитория нови продукти, иновативни концепции и полезни услуги, гарантиращи успеха утре.

На водещия международен панаир за бранша VEKA  се представи с един съвсем различен щанд. В центъра му стояха теми от бъдещето, като рационалната дигитализация в производството на прозорци, потребителски удобното интегриране на  дограмата в концепциите за умна къща и отговори за безбариерно придвижване. На тези и други предизвикателства VEKA дава обхватен пакет от решения. 

Стратегията на фирмата за бъдещето означава не само да се създават практични нововъведения и съвършени продукти. Все повече става въпрос да се работи по  важни теми и предлагат решения, които осигуряват на партньорите предимства на пазара и в бъдеще.   За разработването на нови  зрели концепции и оптимирането на утвърдени решения работят опитни техници ръка за ръка със специалисти от други области- постоянният обмен с партньори от бранша е също неделима  част от този процес.  

Панаирният щанд отразява по форма и съдържание откритостта  към клиента и идеята за бъдещето. Щандът е отворен и кани за посещение. Той предлага много пространство за представянето на продуктите и услугите на  VEKA. Предвид променящите се изисквания за функционалност и дизайн, щандът има ново разпределение.  Обемни и висококачествени фасадни елементи обличат носещите елементи и сервизната част.  Чрез облагородяването им  с VEKA SPECTRAL, ексклузивната технология за повърхности на системния доставчик, се постига хармоничен вид, демонстриращ същевременно и многостранните области на приложение на VEKA SPECTRAL

В единия край на щанда е обособена просторна мострена част. Множество прозоречни конструкции показват не само новата система SOFTLINE 76, но и широка гама от продукти  и дизайнерски възможности, които VEKA предлага днес на производителите на дограма.  Основа са типичните за VEKA качествени профили с качество от клас A по DIN EN 12608. 

Просторна част за комуникация е плавно свързана с мострената част, което създава идеални предпоставки за многото важни лични разговори и обмен на мнения с посетителите.

Особено внимание VEKA отделя на темите от бъдещето на площ от 150 m2 на второто ниво на щанда. На базата на много конкретни примери се показват практически решения, свързани с развитието на прозорците. В центъра стоят теми от областта на дигитализацията, напр.   VEKA оnline-планов инструмент WinDoPlan с опция за BIM свързаност, дигиталният чип с продуктова памет  IPS или концепции за умна къща и автоматизация. Наред с това  VEKA представя съвсем материални иновации като нулев праг за врата, съвместимостта на профилните системи SOFTLINE за по-голяма ефективност, оптимизацията за системата щори за вграждане VEKAVARIANT 2.0, както и практически решения за лепене на стъклопакети към профила.

Планиране на бъдещето
WinDoPlan е практична  оnline-платформа за проектиране на дограма. Модерният софтуер, пресмятащ и изчисляващ множество процеси, свързани с дограмата, бе въведен в практиката през август 2016 г. и оттогава постоянно се усъвършенства.   Приложението помага за виртуално конструиране на елементи в  2-D и 3-D формат и заедно с това проверява автоматично за съвместимост с действащите технически норми и правила. За улесняване на информационния обмен с архитекти и проектанти са интегрирани актуални възможност за BIM-функции: сваляне на виртуални елементи в IFC-формат и собствен рlug-in за комфортна свързаност към BIM-софтуера  Revit.  Възможно е свободното проектиране на нестандартни конструкции, както и индивидуализация на настройките. По този начин проектантската документация  се изготвя лесно и професионално..

Решения за умни прозорци
На някои от експонатите на щанда на VEKA може да се види продуктовия чип IPS в действие. Посредством безжичен обмен на данни могат да се запаметят върху чип и при нужда прочетат със смартфон множество основни данни за продукта директно от него, напр. за вложените материали и извършените услуги. IPS прави използваема индустрия 4.0 в дограмаджийския бранш.

Сигурни и силни със системи VEKA 
Повече от 10 години VEKA подкрепя фирмате, които ползват предимствата на лепенето на стъклопакети. През 2007 г. бе разработено оспециално крило според изискванията за залапващата технология.  Но и стандартните крила от системи  SOFTLINE 82 и ARTLINE позволяват прилагането на сигурни решения. По време на панаира крилото за залепване получи сертификат за качество по  RAL GZ 716, част 2, какъвто има основната система SOFTLINE 82.

Разнообразие и ефективност по всички изисквания 
Оптимизации на системата за вградени щори VEKAVARIANT 2.0 подобряват допълнително ефективността,  футкционалността и съвместимостта й. Гъвкава техника на съчетаване, многофункционални статични конзоли и ефективна топлоизолация  дават решения за всяка ситуация и клиентско желание. Пет различни основи позволяват съчетаването на VEKAVARIANT 2.0 с всяка прозоречна система – независимо дали става въпрос за прозорци от пластмаса, дърво или алуминий. Възможно е и интегрирането над врати с пръзгащо-повдигащ  механизъм. 

Представянето на VEKA AG на тазгодишното изложение FENSTERBAU FRONTALE в Нюрнберг е под амбициозното и визионерско мото  „VEKA – дава форма на бъдещето“.                                 

 

+3
Автор: http://www.veka.bg/
Закони Нормативна база Коментари