VEKА пледира за разширен обхват на системните изпитания

За гарантиране качеството на дограмата актуалните минимални изисквания на евро нормата и на RAL са само условно достатъчни, е становището на VЕКА.
14.10.2013
Века България ЕООД
282
veka, softline 82, дограма
Разширеният обхват на системни изпитания потвърди превъзходните качества на новата профилна система Softline 82
Източник: Века България ЕООД

VЕКА интерпретира качествените критерии далеч над обичайните за бранша граници.
Залага без ограничения върху производството на  профили от клас А по евро нормата DIN EN 12608, а не на тънкостенна продукция от клас Б / с 10% по-малко материал/. Причината  за това е разбираема: по-дебелите стени дават по-голяма стабилност и устойчивост на атмосферни условия, а с това и очевидни предимства в изработката и монтажа на дограмата.

VЕКА  констатира слабости при актуалните изпитания по RAL GZ 716/1 за качеството на профилите и системите, така необходимо при модерното производство на дограма. Затова производителят  доброволно  е завишил критериите при изпитанието на собствените системи. „Покриването на минималните изисквания не е достатъчно за гарантирането на високо системно  качество“ , е лайтмотивът на техническия щаб на VЕКА.  Завишените натоварвания на прозоречните профили вследствие по-големите тегла на стъклата или по-големите размери на дограмата, както и разнообразието от варианти на системите са доказателство ,  че констатираните свойства в резултат на изпитанието на  пет задължителни експоната, както се прави по норматив  в момента,  може да е само условно меродавно. Предварителни тестове в изпитателния център на VЕКА са доказали категорично, че промените в  профилните геометрии и прозоречни конструкции водят до доказани изменения в годността за употреба на дограмата.

Допълнителните изпитания дават сигурност.

Предвид този факт VЕКА разшири значително обхвата на системните изпитания и на новата си  шесткамерна система Softline 82. Вместо 5-те задължителни мостри VЕКА изпрати за проверка в института по прозоречна техника в Розенхайм 15 експоната, които бяха изпитани за типовете отваряне 1.1* и 1.2.**. Разширеният обхват на тестовете се изразява още и в климатични изпитания по нормата на института  FE13/1. Наред с това бяха изпитани всички видове отваряне за дълготрайна функционалност. Резултатите от всички тестове потвърждават, че профилите от система  Softline 82 значително надвишават изискванията на актуалните норми и показатели за качество. От този завишен обем системни изпитания и доказаните с това продуктови качества печелят най-вече клиентите на VЕКА.  За тях това означава по-голяма сигурност и увереност, че работят с качествена система, която не само покрива, но и далеч надхвърля  минималните  изисквания към дограмата по норматив.

  • *обикновено  и двуосно отваряне, фикс
  • **двукрил прозорец и врата
Автор: Века България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари