VЕКА с награда „Най-добър работодател в Германия за 2014 год

Институтът Das Great Place to Work® Германия провежда всяка година реномирания конкурс „Най-добър работодател в Германия”, в който VЕКА участва за първа година
08.04.2014
VЕКА
151
vЕКА, das great place to, награда, ПВЦ профили, качествена дограма
Андреас Хартлайф, председател на УС и Елке Хартлайф, член на УС с отговорност „Персонал”, приемат наградата на 11.3.2014 г. в Берлин
Източник: VЕКА

Институтът Das Great Place to Work® Германия провежда всяка година реномирания конкурс „Най-добър работодател в Германия”, в който VЕКА участва за първа година. Водещият световен производител на ПВЦ профили за прозорци и врати със седалище в Зенденхорст бе награден като един от стоте най-добри работодатели в Германия.
Наградата е официално потвърждение на десетилетната култура на управление на фирмата. Същевременно е стимул за засилен бъдещ ангажимент в обучението и повишаването на квалификацията на служителите, за създаването на атрактивна работна среда с висока степен на изявена собствена отговорност.
Особената стойност на наградата се състои в това, че решаващо за оценката е мнението на служителите на VЕКА AG.  За база послужи подробна анкета на персонала по централни теми като доверие в мениджмънта, управленско поведение, признание, идентификация, професионално развитие, колективен дух, съотношение работа-извънработна дейност и здравеопазване. Отделно т.нар. „културен одит” оцени качеството на мерките за работа с персонала и управлението му във фирмата.
В конкурса участваха общо 580 фирми с различна големина от всички браншове и региони, които бяха подложени на независим анализ от Das Great Place to Work® по отношение на качеството и привлекателността на работното място. Реномираният конкурс „Най-добър работодател в Германия” се провежда за 12-ти път.
Във VЕКА се обръща особено внимание на стимулите за служители и стажанти, както и на съвременните програми за обучение и повишаване на квалификацията. При това се предават не просто знания, а се работи за формирането на колективен дух и отговорно поведение.  В момента за VЕКА AG работят над 3600 души по цял свят, от които 1300 в Зенденхорст, включително 80 стажанти по11 професии.

Автор: VЕКА
Закони Нормативна база Коментари