VЕКА поставя знак за устойчиво развитие

След успешно сертифициране още през миналата година VЕКА може вече да поставя на своите профили продуктовия етикет Verified Vinyl.
06.02.2019
VEKA
636
veka, устойчиво развитиe, Века дограма
Източник: www.veka.bg

VЕКА е един от първите производители на ПВЦ профили за дограма, имащ правото да поставя знака за устойчиво развитие Verified Vinyl на европейската програма  VinylPlus.

Този знак могат да поставят само фирми, следващи цялостна концепция за устойчиво развитие. Продуктовият етикет удостоверява отговорното боравене с ПВЦ ресурсите и добавките, затворения производствен цикъл, енергооптимизираното производство. Одитът и последващият контрол се  извършват от реномирани външни организации и институти.

След успешно сертифициране още през миналата година VЕКА може вече да поставя на своите профили продуктовия етикет Verified  Vinyl. Това прави видим не само за клиентите, но и за потребителите  ангажимента на предприятието за устойчив производствен процес с отговорност за бъдещето.

Автор: VEKA
Закони Нормативна база Коментари