Tondach - едно добро наследство за поколения напред

Цялостно решение за керамичен покрив - най-сигурната защита за дома.
25.06.2020
Винербергер ЕООД
3656
покрив, wienerberger, tondach, керамечен покрив, аксесоари за покрив
Източник: © Wienerberger s.r.o.

По традиция жива и до днес, постройката се нарича къща, едва когато се затвори покривът, тогава е и моментът да си отдъхне човек, преди да се захване със следващите етапи от строителството.

На покривната конструкция, като последен, същински етап от грубото строителство на сградите, се отделя заслужено внимание именно защото строителят разчита на нея да съхрани цялата постройка от неблагоприятните атмосферни влияния. Трябва да е ясно, че покривът, подобно на жив организъм, не може да бъде разглеждан като самостоятелни, съставляващи го части. За да бъде в изправност от значение е това всички елементи и аксесоари в системата да работят в синхрон, за да осигурят комплексна защита. Можем да кажем, без това да звучи пресилено, че съграждането на красив, здрав и перфектно функциониращ покрив си е истинско изкуство, макар и с превес на технологични знания и умения.
 

© Wienerberger Sisteme de Caramizi

Кога покривът е най-сигурен - когато всички елементи от покривната система са част от едно завършено цяло, и всеки един от тях е конструиран и произведен с оглед  да сработи в тази единна схема. Предвиждайки цялостна система за нов покрив, това далеч не означава само керемиди. За да се постигне сигурна защита от бури и ветрове, съществено звено в системата са и правилните, допълващи аксесоари. Затова, най-далновидният избор е цялостно покривно решение. Такова решение гарантира безпроблемна експлоатация, като може да се разчита на инженерен подход и опит, както и на усъвършенствани през годините модели, защото в крайна сметка основната задача на покривното покритие се свежда до това да не пропуска нищо излишно отвън, но и да отвежда всичко ненужно!


Най-общо казано покривът се състои от покривна конструкция, скат, стреха, улама, маия, отводнителни и вентилационни елементи. Основната функция на покривната конструкцията е да поеме всички товари от покрива и да ги преразпредели към предвидените за целта носещи елементи, като същевременно поема постоянните товари от сняг, вятър и временните динамични товари при поддръжката на покрива. Но днес вече разчитаме и на усъвършенствани допълнителни функции, които разширяват основното предназначение, добавяйки други задължителни елементи, за да се даде адекватен отговор спрямо завишените съвременни изисквания за комфорт на жилищните и обществени обитания.
 

© Wienerberger s.r.o.

Tondach представлява пълна система от висококачествени керемиди, керамични и некерамични аксесоари.
Керамиката, като материал за покривни елементи, е доказана и във времето назад, когато различни древни цивилизации са експериментирали с познатите на човека строителни материали и начини на градеж, но в крайна сметка, именно керамиката устоява на всички несгоди. Тя е и основата, върху която се градят продуктите Tondach.

Керамични покриви
Защо смятаме керамичните покриви за най-дълготрайни и надеждни? На първо място се нареждат физичните характеристики на този материал – устойчивост на атмосферни влияния, опции за различни цветове и формоване, топлинна акумулация, възможност за съчетаване с други материали. Прието е покривът да се свързва предимно с основните, изграждащи го елементи – керамичните керемиди, но те са така да се каже само връхната точка на цялостната покривна система, за чието изпълнение и безпроблемно функциониране, Винербергер предоставя разнообразни решения. За да изпълнява своето предназначение покривът, той трябва да бъде разглеждан и конструиран като една цялостна покривна система, а за да се реализира тя, е необходимо да бъдат прилагани системни решения. Ние от Винербергер сме заложили години труд и усилия в тази посока, за да достигнем до запазеното и добре известно ноу-хау, с което се отличаваме на пазара на строителните материали. Със системата на Tondach можете да бъдете спокойни, че сте се погрижили за всичко!
 

За важността на отделните компоненти в цялостната покривна система Tondach
Покривната система се състои от керамични керемиди, керамични и некерамични аксесоари.


 © Uwe Strasser

Покривната система Tondach за вентилиран покрив се полага върху стандартна дървена обшивка. За да се обезопаси системата от случайно попадналата вода под керемидите и бързото и отвеждане към улука, върху дървената обшивка се монтира надулучна пола. Тя е алуминиева и е оребрена, за да може да се разтегля при необходимост и за да се огъва максимално прецизно по улука. Най-отгоре се залагат керемидите.


Допълващите аксесоари се поставят в строга последователност - фолио (подпокривна мембрана), летви, контра летви. Добре е, когато и керамичните съпътстващи аксесоари, като керемиди със специфични функции (например вентилационна, снегозадържаща, полукеремида и др.), също са част от единната система. Така се постига пълно напасване на елементите, което от своя страна гарантира и безпроблемното функциониране във времето. Некерамичните аксесоари също имат своята ключова роля за достигане на завършеност на системата. Наборът от аксесоари на Tondach от Винербергер включва още вентилираща лента, която се поставя под капаците на билото, скоби за керемиди и капаци за сух монтаж, летводържатели, допълнителни елементи за по-добра вентилация, защитна мрежа против птици, системи за снегозадържане, елементи за обшивка на комини и т.н.


От една страна, предвиденият комплект от елементи за покривна система Tondach, създава неимоверно удобство при проектиране и изграждане на схемата, не се губи време за откриване и набавяне на отделни компоненти, както и не съществува риск от не добро сработване по между им. Това гарантира, също така и бързината на самия монтаж, добро планиране на времето и допълнителна сигурност при тестовете на крайния резултат. И не на последно място, използването на всички необходими аксесоари за покрива, е разумен залог за неговата дълготрайност и надеждност. Добре е да се разчита на сигурност, която в случая, в комбинация на предоставяната от Винербергер 33-годишна гаранция, може да се определи като едно добро наследство за поколения наред.
 

© Uwe Strasser

Елементите на Tondach, които гарантират сигурност на подпокривното пространство
Пародифузните мембрани – биват няколко различни вида, спрямо конкретните изисквания на климата и спецификата на сградата, обезпечават конструкцията с  безупречна водоустойчивост, паропропускливост, термостабилност, мембраните притежават механична здравина, не се компрометират във времето. Една солидна основа за пълна непропускливост и защита на цялостната покривна система. Полагането се осъществява от стрехата към билото по протежение на покривната конструкция. В участъците с улами и маии, както и при нужда от презастъпване, се предвижда припокриване с поне 10 сантиметра. Важно е разкроеното фолио да се залепва към надулучната пола с притискане, за да се постигне необходимата здравина. Около комина или други отвори в покрива, фолиото се скроява така, че  поне 10 см от него да застъпват нагоре по зида. За да се осигури водоплътност в тази критична зона на покрива, то се залепва с двойно залепваща се бутилова лента. Предвидени са и важни допълващи аксесоари  - двойно залепващи самовулканизиращи се ленти, служещи за уплътняване на пироните, които пробиват мембраната при монтажа на носещите летви. Ролята на вулканизараща лента, която се залепва предварително към контралетвите, е да се постигне максимално уплътнение на отвора, който винтът прави през фолиото при закрепяването към дъсчената обшивка.


С така подготвена основа подпокривното пространство е предпазено от проникване на вода, но в същото време не е запечатано. Тази мембрана позволява свободното преминаване на водните пари от човешката дейност под покрива и насочването им към канала за вентилация в пространството под покривното покритие.
 

Вентилация на подпокривното пространство
Чрез прецизно конфигурираната вентилация на пространството под покрива се съвместяват защитата с естествените процеси на отвеждане на въздушните пари чрез свободната им, но насочена циркулация. Тези елементи работят в единна ефективна система, която спомага непрекъснатият вентилационен поток от стряхата към билото, при което се получава обдухване на дървената конструкция и същевременно нейното охлаждане. По този начин се запазва дървената скара суха, което е предпоставка да се избегне гниенето ѝ и евентуалното ѝ „измятане” след време. От друга страна на вентилационната система е възложена задачата за поддържане на естествена топлоизолация, като и отвеждането на водните пари. С особено внимание се третира интензивната влага или парата от санитарните помещения както и наситеният с пари поток от абсорбатора в кухнята.  Превеждането на тези потоци през покривното пространство до достигане на точката за извеждане навън от сградата, е свързано с максимално надеждно осигуряване на коридор, защото всеки един отвор в покрива е реално потенциална язва и възможност за компрометиране. Ролята на отдушника в системата се нарежда в една от челните позиции по важност. Като част от системата Tondach за всеки модел керемиди има съответния отдушник, който се предлага в комплект с всички необходими части за инсталация и най-вече можете да разчитате, че пасва идеално.


Вентилационните елементи за стреха са изработени от пластмаса и се монтират преди керемидите - в началото на ската, непосредствено над надулучната пола. Те и имат изключително важна роля за доброто вентилиране на покрива и осигуряването на приток на въздух. С тях се контролира и височината на долния край на първия ред керемиди. Много често при липса на такъв елемент, покривът не само не се вентилира, но и първият ред керемиди „виси“ и визуално наклонът му е по-различен от този на останалата част на покрива.


Основните елементи, които изграждат тази система са:
вентилационни ленти, вентилационни керемиди, снегозадържащи системи

Винаги е добре да се грижите да се случват превантивно, а не след нанесена щета. Предвид обичайните климатични условия и често срещащата се нестабилност в атмосферните процеси, характерно за последните години и за нашите географски ширини, снегозадържащите покривни системи се оказват едно от най-разумните решения за защита на покрива. Те спомагат за равномерното разпределение на снега върху покривната конструкция и не позволяват свличане на снежни маси, които могат да увредят стрехата. Освен това рискът от внезапно свличане при тошене на снега при бързо затопляне, е предотвратен. При проектирането на снегозащитна система трябва да се следва стриктна схема на разполагане, която зависи от фактори като наклон на покрива, местоположение и ориентация на сградата, дължина и височина на ската и др.   
 

© Uwe Strasser 


Видове снегозадържащи елементи
снегозадържащата керемида  - не се отличава по форма от стандартната, но към нея има допълнителен елемент, подобен на "нос", който всъщност придава снегозадържащата функция.
снегозадържащите скоби - метални елементи с подобна "носова" форма, които разпределени правилно по ската на покрива служат като обезопасяващ щит, който задържа огромни маси сняг без да им позволи да се приплъзнат по наклона, като същевременно печели време за плавното им разтопяване.
снегозадържащите решетки – са следващ етап на защита, предвиден за п- екстремни зони с висока степен  и количества снеговалеж, за високи планини или по-усойни подножия.
 

Как би изглеждал готовият покрив?
На този въпрос еднозначен отговор не може да бъде даден в самото начало поради спецификата на архитектурата и разнообразните възможности, които могат да бъдат конфигурирани индивидуално за всеки проект.


Но този въпрос стои на дневен ред пред всеки един собственик, който е поел пътя към съграждане на свой дом. Затова, впускайки се в такова сериозно приключение, отначало представата ни все още е някак неясна, абстрактна и доста често променлива, на база многото визуална информация, натрупана при първоначалния „сърфинг”. И когато все пак в даден момент тази представа започне да придобива по-ясни очертания, пристъпваме към следващия немаловажен детайл – видът на самата керемида. Освен изначалното им предназначение да защитават дома ни от дъжд и сняг идват и редица добавени изисквания, белег на съвременния естетически и функционален критерий. Точно тук изскача нова дилема дали индивидуално подбраната форма ще постигне желаната визия, след подреждането и в строга и изрядна последователност, изграждаща покривния контур. Улеснение ще бъде, ако изборът се основава на едновременно разглеждане на тези два аспекта с реални примери.  Добре е да се запознаем отблизо с предлаганите  модели.

© Wienerberger d.o.o.


Модели керамични керемиди Tondach
Никак не е без значение визията, която се очаква да придаде на постройката готовият покрив. Тя определено би послужила като визитка не само за архитекта, но и на собствениците на дома. Непредубедената оценка за една къща тръгва именно оттам, красиво изграденият и безупречно изпълнен покрив. Там се спира погледът най-напред, преди да потърси красотата и хармонията в цялостния завършен ансамбъл.
континентален тип - подходящи са за вътрешноконтиненталните части. Изборът се свежда измежду „Континетал Плюс”, „Констант Плюс”, „Македо”, „Винеам”, „Туист” и „Танго Плюс”.
средиземноморски тип - подходящи са за крайбрежни зони, където валежите от дъжд са по-чести. Моделите са: „Венера”, „Румба”, „Медитеран Плюс”
модерни модели – тук се нареждат голямоформатните керемиди, с изчистени форми и особено подходящи за сгради с модернистично архитектурно оформление. Моделите са: „Болеро”, „Фигаро Делукс”
 

© Wienerberger Sisteme de Caramizi


Завършващи елементи за покрив
Детайлите, завършващи покривната конструкция, имат своето необходимо и задължително присъствие, чисто във функционален аспект, но нека не забравяме, че на тях се дължи и голяма част от цялостното възприятие за покрива от естетическа гледна точка. Те служат като краен, затварящ елемент за допълнителна защита срещу капризите на времето, като основната им задача е да не позволяват проникването на вода, замърсяване и навявания на сняг под конструкцията.


Завършващи елементи за билото: крайните леви, крайните десни керемиди, капаците
Те придават завършеност на двускатните покриви по периферията на скатовете. Заедно с капаците, използвани при билото а при дву-, три- и четири-скатните покриви и по маията оформят една завършена цялост на визията. При двускатните покриви се използва и преграда за фалцов капак. Естествено в края и в началото на маията или там, където се срещат билото и две или повече маии, тези капаци трябва да завършат освен надеждно и естетично. Тук като капак се използват начални капаци и тройници, а понякога и четворници, с подходящата фиксация. И тук можете да се отпуснете, че Винербергер са помислили за точният компонент – на „помощ се притичва “ гвозейчето с капаче.                                                                                   © Wienerberger Belgium

© Uwe Strasser

Обшивката на комина
Не на последно място, но все пак най-отгоре идва ред на обшивката за комин, изработена от алуминий и плисирана по дължина. Именно тази зона е критична и добре известна с това, че компромиси са недопустими. Стегнат и здрав комин с прецизна обшивка е гаранция за добре свършена работа. Същата тази обшивка се прилага и в участъците на допир със стени. При тези зони предотвратяването на проникване на вода е съществено. Обшивката за комин Корафлекс Плюс на Tondach от Винербергер е произведена изцяло на основата на поли-изо-бутилен. Структурата ѝ осигурява разтегливост по дължина от около 70%, и по ширина до 15% . Тази характеристика е от изключителна важност защото предразполага гъвкаво, прецизно полагане на обшивката Корафлекс Плюс с възможност за следване на всяка извивка на профила на керемидата плътно за тотално елиминиране на достъпа на водата.
 


Струва си да не се пропусне точното време за полагането на най-сигурната превенция за покрива на дома – залагането на цялостната система Tondach  още на етап проектиране. И тъй като целта на всички участници, ангажирани в строителния процес, както и разбира се на крайните ползватели, съвпада напълно, а именно никой не би искал да се затормозява няколко десетилетия напред  с ремонти и течащи покриви – ето и „златната формула”: да вложим всички съществени аксесоари в покрива сега, докато можем да контролираме изцяло процеса. Влагането им още на първоначалния етап означава елиминиране на рисковете, обикновено следващи недалновидното планиране и заместването им с радостни мигове на безгрижие за щастливите обитатели.  

 

Закони Нормативна база Коментари