stanislavov architec

ATRIUM HOUSE

01.01.2015
Starh Stanislavov architects
1294

Желанието на собственик и архитект за запазване на най-много дървета става водещото при проектирането. Две ели и един бор разположени в средата на имота стават и център на къщата-атриум.

Закони Нормативна база Коментари