SCHÜCO – Фасадните системи на бъдещето

Фасадите на бъдещето ще се развиват и ще стават все по-важен интегрален елемент в контекста на функционалността на сградите.
15.05.2015
Алукьонигщал ЕООД
762
фасадни системи, schüco, фасади, сгради, стъклени фасади
Офис сграда №5, Бизнес парк София, фасадна система Schüco FW 50+.
Източник: Алукьонигщал ЕООД

В момент Schüco разработва фасадни системи, които дават възможност за свободно оформление на фасадните форми, както на остъклените площи, така и на непрозрачни облицовки.
Такъв тип фасади са осъществявани и досега, но с трудоемко, бавно и скъпо проектиране и изпълнение. Новите фасадни системи дават така наречената „параметрична свобода“ на формообразуването, което съкращава проектантския труд многократно чрез предварително конфигурирани софтуерни приложения. Те ще бъдат на разположение на архитектите и ще дават като резултат готови планове за разкрой и производство на фасадните елементи. 

Фасадите на бъдещето ще се развиват и ще стават все по-важен интегрален елемент в контекста на функционалността на сградите. Формообразуването и визията на фасадите ще запазват своето значение, но ще се подчиняват във все по-голяма степен на изискванията за адаптивност на сградните инсталации, като например: концепции за използване на дневна светлина, адаптивни слънцезащитни устройства, интегрирани елементи за децентрализирана естествена или механизирана вентилация. Иновациите във фасадните системи вървят към цялостни решения за автоматизация, които да бъдат предварително конфигурирани и лесни за прилагане.

Тенденцията в инвестиционното поведение ще се измести от по-ниска към по-висока първоначална инвестиция, облекчаваща в последствие значително експлоатационните разходи на сградите. Като се има предвид, че съотношението на разходите за първоначална инвестиция към разходите за експлоатация при традиционните сгради е примерно 1:5 за периода на живота на сградата, тенденцията е лесно обяснима.  

Само стъклените фасади са до значитела степен адаптивни, докато всички други форми на фасади имат по-скоро формообразуващи и визуални функции. Поради по-високата инвестиция в остъклени фасади трябва да се намира идеалното съотношение между остъклените и плътните фасадни части. Проектирането е итерационен процес и до обосновани крайни резултати обикновено се стига чрез сравнение на различни вариантни решения.                  
Изчисленията за възвращаемост са от голямо значение и подпомагат в значителна степен качествените решения. Всеки продукт, който има отношение към параметрите на функцията на сградата – енергийна ефективност и топлоизолация, шумоизолация, дълготрайност и поддръжка, светлопропускливост и други, може да бъде преценен през призмата на икономическата му целесъобразност, особено когато се разглеждат дълги периоди от време. Авторитетни изследвания показват, че разнобразните системи за остъклени конструкции с марката Schüco влияят положително върху над 50% от общите критерии за сградно сертифициране по строгата немска система DGNB! Ползите от сертифицирани сгради са осезаеми: средно до 5% по-високи наеми, над 7,5% по-високи продажбени цени на имоти, значително съкращаване на експлоатационни разходи и намаляване амортизацията на сградните компоненти.

В чисто архитектурен план се забелязва явна тенденция при новите разработки в посока на едромащабни размери на стъклопакетите, както и на отваряемите елементи като врати и прозорци. Удовлетворяването на тези изисквания води до сериозни предизвикателства по отношение устойчивостта на рамковите конструкции и обкови заради увеличените тегла. Стъклопакети от порядъка на няколко стотин килограма вече не са рядкост, поради което се разработват, примерно, плъзгащи системи с допустими тегла на крилата до 500 кг и  входни врати до около 250 кг. 

Същото важи и за фасадни конструкции и вградените в тях отваряеми елементи. Успоредно с тенденцията за големи размери и тегла, се разработват системи с все-по малки видими ширини на рамките, скрити крила и обков, накратко казано стремежа е към увеличаване на площта на стъклото за сметка на рамките. Вече са разработени фасадни системи с 35 мм широки профили, плъзгащи системи с 30 мм широки делители, балконски врати с ширина на 60 мм фасаден профил. Това е само част от новото портфолио, представено наскоро в мащабното строително изложение “BAU 2015” в Mюнхен.   

Сградата Биовет например е в процес на изграждане и окачената фасадна конструкция в изглед има изключително атрактивна форма на пчелна пита с открояващи се шестоъгълни фасадни полета с отваряеми крила, изнасящи се навън успоредно на фасадната равнина, понякога браншово ги наричаме тип «чекмедже». Това е добър пример за атрактивен дизайн, които се осъществява без свръхсложни детайли при подбора на фасадната система. Въпрос, който предстой да бъде решен е дали «чекмеджетата» ще бъдат отваряни ръчно, или ще се предпочете моторизирано задвижване заради големината им и комфорта на управление. Инвеститора ще има възможност да направи своя избор измежду два мострени елемента. Сградата ще бъде атрактивна противоположност в иначе индустриалния облик на ареала на фирма Биовет. 

Сградата на Търговски център Европа от своя страна пък представлява мултифункционална сграда търговска зона по долните етажи, и офис пространства по високите. Фасадните конструкции на сградата представляват колонно-гредови системи с подчертани хоризонтални ивици и се оборудват с външни ламелни щори за ефективно засенчване на сградата, като управлението им е интелигентно автоматизирано спрямо атмосферните условия. Отличителна черта е качествения съвременнен монтаж на прозоречните и фасадни конструкции, за който фирмата ни също има заслуга поради редовния авторския контрол по време на строителството.  Сградата следва световната тенденция за сградно сертифициране. Високото качество на изпълнение и на подбраните системи ще благоприятства крайната оценка в сградното сертифициране, което ще бъде извършено по ситема LEED. То представлява съвременен начин за повишаване качеството и стойността на сградата, като в процеса на маркетинга е възможнно да се реализират по-високи наеми или продажбени цени, както и завишена удовлетвореност от страна на бъдещите наематели. 

+2
Автор: Алукьонигщал ЕООД
Закони Нормативна база Коментари