MULTILIFT - Системи за пренос на отпадни води.

MULTILIFT на Grundfos са компактни и мощни подемни станции, които събират всякакви видове битови отпадни води от всякакви видове сгради.
15.08.2012
Грундфoс България
1043
помпи, grundfos, битови отпадни води, помпени станции, multilift
MULTILIFT на Grundfos - Системи за пренос на отпадни води.
Източник: Грундфос България

MULTILIFT на Grundfos са компактни и мощни подемни станции, които събират всякакви видове битови отпадни води от всякакви видове сгради.


Защо да използвате предварително сглобени подемни станции?
Компактните подемни станции за монтаж в сгради се използват в модерните инфраструктури от десетилетия. Това е една напълно изпитана технология, ползите от която получават все по-голямо внимание през последните няколко години.
MULTILIFT на Grundfos са компактни и мощни подемни станции, които събират всякакви видове битови отпадни води от всякакви видове сгради и ги изпомпват под налягане до по-високо ниво в случаите, когато не е налично гравитачно оттичане или изграждането на канализация е много скъпо. Най-ефективният в ценово отношение начин за отвеждане на отпадните води, от оперативна гледна точка, е гравитацията. В някои случаи обаче една гравитачна система може да предостави значителни ползи, ако бъде комбинирана със система MULTILIFT. Предварително сглобените системи като MULTILIFT използват гравитачната система на дадена съществуваща сграда, за да улеснят нейната работа. Понякога цената за инсталиране или разширяване на система за гравитачно оттичане може да надхвърли дълговременните ползи от подобна система. В тези случаи една предварително сглобена подемна станция като MULTILIFT може да допълни – или дори понякога да замени – система за гравитачно оттичане в сградата, като се монтира в достъпно помещение в сутерена. Едно MULTILIFT решение прави излишни скъпите изкопни работи, работата по регулирането и монтирането на тежката шахта, помпите, нивомерите, свързването на помпите и контролерите. Подемните станции MULTILIFT са завършени решения – предварително сглобени, окабелени, настроени и готови за монтаж. Заемащи площ от 0,25 до 2m2, те са в състояние да изпомпват до 100m3 отпадни води за час.


Защо MULTILIFT е предпочитаният избор?
Благодарение на доказаната си конструкция гамата MULTILIFT осигурява безпроблемен пренос на отпадни води, като всички агрегати са предварително оборудвани с контролер, готови за монтаж и предлагат напълно автоматична и безшумна работа.
Резервоар
Специалната конструкция на лекия, безшевно отлят полиетиленов (PE) резервоар с дебелина на стената до 8mm прави резервоарите MULTILIFT изключително устойчиви на налягане (доказано е, че издържат на налягане до 5m воден стълб в съответствие с EN12050-1). Устойчивият на отпадни води и замърсявания полиетилен осигурява десетилетия безпроблемна работа, а специалният дизайн на дъното на резервоара ефективно предотвратява образуването на утайка. Всички резервоари MULTILIFT преминават през стандартна врата с ширина 80cm, което улеснява значително монтажа при преустройства. 
Капацитет
Компактен резервоар не означава малък капацитет за пренос на отпадни води. Компактните подемни станции MULTILIFT могат ефективно да пренасят отпадни води от цели сгради. Най-малката подемна станция за търговски сгради, MULTILIFT MD, има капацитет на резервоара 130l и може да пренася до 5.500l отпадни води за час при работа с една помпа (което се равнява на отпадните води от 15 тоалетни). MULTILIFT MLD (270l) пренася до 11.400l за час – и е подходяща дори за големи сгради. Малките резервоари са по-устойчиви на замърсяване (включително натрупване на корозивни субстанции) и утайки, характерни за по-старите и по-големи резервоари. Резервоарите се доставят в различни размери за системи с 1 помпа или с 2 помпи и се подбират съобразно конкретното приложение и броя на свързаните съоръжения.


Какъв размер на резервоара за каква сграда/приложение е подходящ?
Точният тип система за пренос на отпадни води може да се подбере според типа на приложението и според типа и броя на санитарните възли. Подемните станции MULTILIFT се доставят с широка гама резервоари и помпи, което означава, че можете да намерите подходящ агрегат MULTILIFT за всяко приложение. За да подберете точния размер на резервоара за вашето приложение, свържете се с местното представителство на Grundfos. 

Видове сглобени подемни станции
MSS/ M/ MOG - Еднофамилни къщи и инсталации, които не се нуждаят от резервна помпа
MD/ MDG -  Дву- и многофамилни къщи, малки търговски сгради, офиси, училища, ресторанти, малки хотели и др.
MLD - Търговски сгради, обществени съоръжения офиси, училища, хотели, болници, ресторанти и др.
MD1/V- Многофамилни къщи, големи обществени сгради (болници, училища и др.), големи търговски сгради (търговски центрове и др.), правителствени и индустриални сгради


Хидравлични компоненти
Подемните станции MULTILIFT използват или работни колела от тип vortex, или такива с режеща система. Работните колела от тип “vortex” осигуряват свободен проход дори за дълги влакна, а режещите системи надробяват твърдите материали, което позволява използване на нагнетателни тръби с малък диаметър (например 11/4’’). Всички хидравлични компоненти се самообезвъздушават, което осигурява лесен старт на помпата след сервиз или засмукване на въздух.
Без течове и изпускане на миризми
Със системите MULTILIFT течовете не са на дневен ред. Резервоарът и всички входни съединения издържат на налягане до 5m воден стълб, а всички връзки и съединения при нагнетателната страната са проектирани минимум за 1,5 x макс. налягане на помпата. В допълнение, херметизираните съединения, вентилацията на резервоара, отведена над покрива на сградата и дълготрайният полиетиленов резервоар осигуряват работа без миризми, което е доказано в хиляди инсталации.
Почистване
Патентованата конструкция на дъното на резервоара на системата MULTILIFT ефективно предотвратява образуването на утайка и съответно минимизира необходимостта от почистване на резервоара. Grundfos препоръчва употребата на допълнителна диафрагмена помпа, която може да бъде използвана за изпразване на резервоара с цел почистване и отстраняване на отпадни води в случай на прекъсване на захранването. Наред с това, резервоарът предлага 1 или 2 капака за достъп до вътрешността.
Режим на управление
Фабрично монтиран, контролерът с кабелна връзка наблюдава всички функции на помпата (помпите) в една двойна подемна станция, включително сензора за ниво. Контролерът стартира помпата, когато водата в резервоара достигне зададеното ниво. Той включва също втората помпа на двойната подемна станция, ако входящият поток е по-голям, отколкото е капацитетът за изпомпване на първата помпа. Наред с това, контролерът задейства звукова аларма при високо ниво на водата и при отказ на двигателя или сензора и автоматично активира втората помпа, ако първата помпа случайно откаже, осигурявайки резервираност на системата. Когато се достигне нивото за стоп на помпата, контролерът изключва двигателя автоматично. Новото поколение контролери MULTILIFT са изключително усъвършенствани и гарантират възможно най-висока надеждност при работа както и функции за помощ при неизправност или дейности по поддръжка. Осигурена е пълназащита на двигателя.
Единична или двойна станция
Единичните станции са проектирани за използване в еднофамилни къщи за пренос на отпадни води от сутерени. Двойните станции са задължителни за многофамилни къщи и всички видове търговски, индустриални или обществени сгради според EN12056-4. Тези типове сгради имат свръхнатоварени канализационни системи, което прави критично гарантирането на непрекъсваемост на процеса.
Наводнени сутерени
В случай на наводнение агрегатите MULTILIFT продължават да работят без проблеми. MULTILIFT са тествани да издържат една седмица на наводнение с височина на водата до 2m. Всички компоненти с изключение на контролера са одобрени по IP68. Надеждността спестява пари за подемните станции – дори тези с големи двигатели – характеристики, като например устойчивост на задръстване, резервоари без утайка, лесен доспъп до възвратните вентили и надеждни сензори за ниво, са много по-важни, отколкото енегрийната ефективност. Причината за това е, че обикновено една подемна станция стартира работа 10-20 пъти дневно и всеки път работи само няколко секунди. Цената за обслужване на блокирани от нечистотии агрегати или резервоари лесно надвишава общите енергийни разходи. MULTILIFT ви помага да намалите разходите чрез характеристики, които правят обслужването почти ненужно, и като предлага удобство при обслужването – например лесен достъп до компонентите и лесно обслужване на възвратния вентил.
Мощни помпи
Одобрените по IP68 двигатели на MULTILIFT никога няма да ви изоставят – дори и при наводнени условия. Проектиран за сух монтаж и периодична работа, всеки двигател безпроблемно осигурява 60 старта на помпата за час, което е напълно достатъчно за надежден пренос на отпадните води отдомакинствата през целия ден. Две помпи в алтернативен режим могат да осигурят до 120 старта за час – достатъчно за покриване на всяка пикова ситуация. Сухият монтаж на резервоара позволява бързо и чисто сервизно обслужване. С цел предотвартяване на рисковете, една помпа би трябвало да е оразмерена за целия обем на изхвърляните отпадни води. Това е особено важно при двойните станции, където втората помпа се счита за резервна с цел постигане на максимална надеждност на системата. Тук контролерът осигурява алтернативна работа на двете помпи или паралелна работа, ако входният дебит превиши капацитета на едната помпа.
Бързо и чисто обслужване
Обслужването на помпите MULTILIFT със сух монтаж е лесно, бързо и чисто в сравнение с потопените в шахта помпи. Просто изпразвате резервоара при ръчен режим на контролера и разглобявате помпата. В двойните станции резервната помпа ще осигури непрекъсваемост на преноса на отпадни води, докато се обслужва другата помпа.


Кога да използвате MULTILIFT
Не допускайте връщане на канални води 
Силните валежи са едно от сериозните последствия от бурните климатични промени, които изпитва нашата планета през последните години. Затова много сгради са в риск от наводнение поради незадоволителна защита срещу връщане на канални води. Резултатът е мокри сутерени и евентуално необратими загуби. За щастие Grundfos има решение. Нашата гама продукти MULTILIFT и нашите фабрично сглобени помпени станции са един отличен избор, ако искате да защитите своята сграда по удобен и ефективен начин. Забележете, че цената за монтаж на една подемна станция е нищо в сравнение с тревогите и разходите около наводнения ви сутерен.
Сгради с подземни етажи
Монтирайте MULTILIFT система в най-ниската точка на сграда с един или повече подземни етажи, за да издигнете отпадните води до нивото на гравитачната канализационна система. Това ще ви спести разходи по прокопаването и полагането на тръба под и в съседство със сградата и ще ви позволи да разположите главната канализация и канализационните връзки, колкото е възможно по-близо до земното ниво. Друго предимство от използването на MULTILIFT е автоматичната защита от възвратни канални води. Канализационни системи със септичен резервоар Вместо да се използва голям резервоар, чиято ефективна вместимост е ограничена от нивото на връзката към канализационната тръба, MULTILIFT станцията пренася отпадните води от пода на сутерена до гравитачна тръба, разположена под нивото на тавана на сутерена. Това позволява използването на септични резервоари със същата ефективна вместимост, но с много по-малък обем и съответно много по-малки разходи за монтаж.
Отдалеченост от главната канализация
Използвайте решението MULTILIFT, ако вашата сграда е разположена далече от главната канализация – например при постройки в задния двор на къща. В тези случаи изграждането на гравитачна канализация би изисквало тежки и скъпи изкопни работи и последващи рискове от течове.
Разположение под склон
В хълмисти области подемните станции са ценовоефективна алтернатива на помпените станции, които обикновено се препоръчват, когато използването на гравитачна канализация е невъзможно.
Преустрояване на сгради
Използване на станция MULTILIFT за ценовоефективно отвеждане на отпадни води в сгради, където сутеренните етажи са били преустроени (например от офиси в ресторанти). Решението MULTILIFT използва съществуващите канализационни тръби, което означава, че няма да се наложи да сменяте тръбите извън сградата.
Типове води
Подемните станции MULTILIFT предлагат избор между две различни технологии за изпомпване. Можете да изберете свободно преминаване на твърди частици до 80mm или мощна режеща технология (MOG, MDG). И двете технологии надеждно отвеждат битови отпадни води (pH 4 до pH 10) влакна, тъкани и фекалии. 


Предимства
Монтирайте и включете
MULTILIFT ви дава всичко, от което се нуждаете – включително електронен контрол. Агрегатите от типа “всичко-в-едно” са създадени възможно най-компактни, с изцяло вградени помпи в по-малките модели. Възможностите за свързване са гъвкави, което означава, че можете да свържете вашата станция MULTILIFT към вход, изход и вентилационни тръби в зависимост от наличната система. Богатият набор от аксесоари ви осигурява изцяло оборудвана инсталация. В случай на монтаж в шахта, конструкцията на агрегата гарантира сигурна работа и при наводнение.

Минимална поддръжка
Модерната конструкция на MULTILIFT и издръжливите, некорозиращ иматериали, от които е изработена системата, осигуряват висока надеждност и безшумна работа година след година. Агрегатите MULTILIFT “всичко-в-едно” се инсталират бързо и лесно, дори и в ограничени  пространства, и изискват много малко последващо обслужване.

Намаляване на разходите за изграждане
Системите MULTILIFT свеждат разходите за строителство до минимум, защото те правят ненужни изкопните работи за полагане на канализациони тръби и връзки извън сградата. Изкопните работи и помпените шахти са неща от миналото и вече лесно можете да изградите тоалетни и сервизни помещанияв сутерени и подземия. Можете също с минимални усилия да увеличите капацитета за пренос на отпадни води в големи сгради.
Интелигентен контрол
Интелигентните контролери MULTILIFT са снабдени с полезни фукции: надежден индикатор за ниво на течността, автоматичен старт/стоп при зададени нива, аларма за високо ниво на водата, защита на двигателя, защита от работа на сухо, вградена аларма с батерия, дневен тест на работата, контрол на посоката на въртене и др. Можете да свържете също и допълнителен превключвател за ниво за наблюдение на средата около системата.


Единични станции MULTILIFT – качество без компромиси
Гамата единични станции е подходяща за разнообразни приложения в дома. С три различни размера на резервоара (44l до 93l) и шест типоразмера на двигателя при моно- и трифазните версии, една единична станция MULTILIFT може да бъде използвана за пренос на отпадни води както в еднофамилни къщи, така и в малки търговски сгради.

Завършени системи
Единичните станции MULTILIFT са оборудвани с двигател, сензорен модул, контролер и възвратен вентил – готови за монтаж веднага след доставката. Включени са всички необходими аксесоари за монтаж (например гъвкави съединения за изходните и вентилационните тръби, уплътнения за входните тръби, скоби и др.).

Препоръчителни аксесоари
Полезни аксесоари, като например PVC шибър, улесняват употребата и монтажа, намалявайки теглото. Шибърите за входа и изхода са задължителни при монтажа и отговарят на стандарта EN12056. Grundfos препоръчва също инсталиране на диафрагмена помпа.

Сензорите за ниво са безконтактни
Системата MULTILIFT извършва непрекъснато наблюдение на нивото без контакт с отпадните води. Пиезо сензорът отчита нивото на отпадните води в резервоара в реално време, без движещи се части или потапяне, което елиминира риска от блокиране на сензора. Иновативният контролер на MULTILIFT следи непрестанно за изправността на сензора за ниво.

Надежден пренос на отпадни води
Самообезвъздушаващите се помпи от неръждаема стомана с работно колело тип “vortex” и свободен проход на твърди частици с размер до 50mm гарантират, че единичните станции MULTILIFT надеждно ще отвеждат отпадни води и твърди частици. Благодарение на надеждния двигател, който е в състояние да стартира 60 пъти на час, една единична станция има капацитет за пренос на отпадни води от 3.700l за час– повече от достатъчно за всякакви домашни нужди. Защитата за двигателя е вградена, а помпата лесно може да бъде демонтирана за сервиз и подрръжка.
Безшумна работа
При някои приложения шумът може да бъде смущаващ. Системите MULTILIFT са проектирани за ефективна и безшумна работа.

По-висок напор
Оборудвайте вашата единична станция с помпа с режеща система Grundfos SEG, за да постигнете нагнетателен напор до 45 m с 1 1/2” тръби.

Устойчивост на газове, миризми и налягане
Комбинацията от висококачествени материали, като например херметизиран полиетилен, и прецизната изработка гарантират работа без изпускане на газове или миризми. Подемните станции MULTILIFT издържат на вътрешно налягане до 5m воден стълб и са изцяло херметизирани и устойчиви на налягане. Безшевните полиетиленови резервоари са абсолютно устойчиви на изпускане на миризми и на корозия, гарантирайки трайна работа и висока надеждност.

Разнообразни хоризонтални и вертикални входове
Изберете хоризонтален или вертикален вход според специфичнитеза вашия проект условия – с разнообразието от присъединителни муфи и уплътнения от DN50 до DN150 разполагате с богати възможности за свързване. Уникалният въртящ се вход на MULTILIFT M и MOG осигурява плавно настройване на височината на входа между 170-315mm.

Закони Нормативна база Коментари