livingkitchen

Организаторите и тази година отчетоха отлични резултати с над 150 000 посетители, 52% от които чужденци от 145 страни.

Imm Cologne, първото изложение за годината, посветено на дизайна, е не само мястото, където дизайнери и производители представят новите си продукти и нови идеи.

Закони Нормативна база Коментари