Knauf в строителството на еднофамилни къщи.

Системата за външни неносещи стени Vidiwall HI W 333 е продукт на центъра за развойна дейност към Кнауф България ЕООД и представлява икономично и екологично решение за външна фасадна стена на сгради.
14.03.2013
Кнауф България ЕООД
65
vidiwall hi w 333, knauf, сухо строителство, строителство
Къща със стоманобетонна конструкция в с. Айдемир/ общ. Силистра
Източник: Кнауф България ЕООД

Системата за външни неносещи стени Vidiwall HI W 333 е продукт на центъра за развойна дейност към Кнауф България ЕООД и представлява  изключително икономично, устойчиво и екологично решение за външна фасадна стена на сгради с метална или стоманобетонна конструкция. 

Системата се влага като структура между хоризонталните елементи на отделните нива на сградата. Конструкцията се състои се от хоризонтални метални UW-профили, осигуряващи връзка с хоризонталните стоманобетонни елементи (стоманобетонни плочи). Като вертикални елементи се използват CW-профили, които изграждат скелета на бъдещата стена. Междините между профилите се запълват с минерална вата, повишаваща топлотехническите характеристики на ограждащата конструкция. За защита от проникване на водни пари в сърцевината на стената, главна роля играе паронепропускливата мембрана поставена от вътрешната страна на стената и обшита с гипскартонени плоскости, осигуряващи съвършенно гладка повърхност към помещенията. Външната обшивка на системните решения W 333 е решена, чрез поставяне на импрегнирани, влагоустойчиви гипсфазерни плоскости - Vidiwall HI. Поставяне на паропропусклива  мембрана, защитава конструкцията на стената от външни влияния и в същото време позволява на водните пари от вътрешността да преминават в околната среда, осигуряваща по този начин изсушаване на строителния елемент. Последната стъпка при изграждане на външна системна стена W 333 е опаковане на  композицията от стоманобетона конструкция и системните външни стени на Кнауф от топлоизолационна финишна система ETICS.

Системата за външни неносещи стени Vidiwall HI W 333 позволява модификация в различни варианти - в зависимост от желанието на клиента и степента на енергоефективност на сградата. Надграждане на системата с предстенна обшивка води до успешно внедряване на инсталационни системи във външната стена, като в същото време се подобряват топлотехническите харастеристики на цялата конструкция. Чрез характеристиките на системните външни стени на Кнауф и предвидената топлоизолационна фасадна система ETICS има възможност за постигане на нискоенергийни стандарти на бъдещите сгради.

Изработване на конструктивен проект на външните стени за всеки конкретен обект е необходимост в проектната документация на бъдещите сгради, като е нужно при монтаж да бъдат съблюдавани всички изисквания в него, по отношение на външните стени.

Екипът на Кнауф България ЕООД съдейства активно при проектиране на външни системни стени Vidiwall HI W 333 съобразено с нормативните изисквания, предоставя на проектантския екип необходимата техническа документация за вложените материали, консултира архитектурните бюра относно енергийната ефективност и избягване на топлинните мостове.

Предимствата на външните стени Knauf в сравнение с монолитното строителство:

  • Ниска енергоемкост при производство
  • По-малко собствено тегло
  • Допълнителна използваема площ
  • По-добра топлоизолация
  • По-добра звукоизолация
  • По-добра земетръсоустойчивост
  • Бързо изпълнение

 

Това обикновено са и основните изисквания при ново строителство на жилище или при реконструкцията му, което доведе до практическата реализация на разработваната система в три мострени еднофамилни къщи в България през  2012 година:

  • Дървена сглобяема къща в кв.Княжево, гр. София;
  • Къща със стоманобетонна конструкция в с. Айдемир/ общ. Силистра (виж приложения видео материал и снимки)
  • Къща със стоманена конструкция в гр. Силистра
Автор: Кнауф България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари