HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER

Бизнес адрес

гр.София, кв.Лозенец бул."Черни връх"41

 

За контакти

Тел.: 02/868 29 42

 

Лице за контакти
Венцислав Георгиев

Фирмена информация

Аеробни биологични пречиствателни станции за отпадни води с един модул. Нашето дружеството “HG & Sons” Ltd. - София е Оторизиран ПРЕДСТАВИТЕЛ на компанията “ENVI-PUR” за цяла България .

Предлагаме ново поколение пречиствателни станции. Аеробната технология "BIO CLEANER", която Ви предлагаме е съобразена с всички съвременни изисквания и европейски стандарти. Тя пречиства без утайки и миризма, както обичайните битови отпадни води, така и води съдържащи химически и нефтени замърсители.

Пречиствателни станции “BIO CLEANER” не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Благодарение на високото си качество, пречистената вода може да се отведе в канал, река или да се използва за напояване на зеланчукови,овощни и др. градини, паркови площи или измиване на пътища.

Биологичните пречиствателни станции "BIO CLEANER" се доставят като напълно завършен продукт и пускането в експлоатация е част от доставката. Гаранционен срок: 48 месеца

Закони Нормативна база Коментари