grundfos ups2

Компактна,високо ефективна циркулационна помпа, отговаряща на EUP 2015 Директивата за енергийна ефективност.

Компактната, високоефективна циркулационна помпа на GRUNDFOS отговаря на EuP 2015 директивата за енергийна ефективност.

Закони Нормативна база Коментари