Grundfos – интелигентните помпи, които ще променят света

От частните домове до всеки отрасъл на индустрията и строителството, помпите играят жизнено важна роля в устойчивостта на модерните стандарти на живот.
14.07.2012
Мая Янева
258
инсталации, дом, строителство, помпи, grundfos
Централата на Грундфос в Дания.
Източник: Grundfos bulgaria

Свежо кафе сутринта, зареждане на пералнята преди работа, комфортен климат у дома и охлаждане на производствените машини -  това са само част от някои рутинни дейности  всеки ден.
Можете ли да си представите живота без тях? От частните домове до всеки отрасъл на индустрията и строителството, помпите играят жизнено важна роля в устойчивостта на модерните стандарти на живот. Всъщност, коректно е да се каже, че без тях качеството на живота и дори на обществото като цяло, ще спадне значително. Те са героите на нашето време, които остават в сянка. 
Но цялата тази зависимост от помпите има цена – те консумират огромно количество електроенергия. Ето защо познаването на тяхното място в глобалната консумация на енергия е едно от най-важните дейности, които може да се направи в борбата срещу промените на климата. Защо?


Защото оптимизирането ефективността на помпите в световен мащаб би могло да намали значително емисиите на CO2 в глобален план. Потреблението на електроенергия  на милиарди хора може да се намали с едно решение.Ако се гарантира оптималната работа на всички помпи ще се спести електроенергия,  еквивалентна на консумацията на енергия в домовете на един милиард души. Може да се направи СЕГА. 


Обезпокоителен факт е, че повечето помпи, инсталирани днес са неефективни и потребяват много повече електричество, от колкото се нуждаят всъщност. Тъй като помпите са основна причина за потребяване на енергия по цял свят, тяхната ефективност е решаваща за намаляване на ефекта върху климата и за спестяването на бизнеса на значителна сума пари. Малко известен факт е, че ако всички помпи по света се оптимизират, като резултат 4% от потреблението на електричество ще бъде спестено в глобален план. Това е еквивалента на сумата от домашно потребление на електроенергия, която един милиард души използват годишно и подчертва оптимизирането на ефективността на помпите като решение, което може значително и незабавно да помогне за справянето с ефектите от промяната на климата. 


Като отговорен производител на помпи Grundfos вярва, че е негово задължение да повиши осведомеността относно решаващата роля, която трябва да играят помпите за намаляването на емисиите CO2, чрез понижаването на консумираната от тях енергия.  Възможността да се направи разлика точно сега е особено реална. Технологията съществува, но разбирането за потенциалното въздействие на високо ефективните помпи е незначително, просто защото помпите са непрекъснато пропускани при дискусиите за енергия и климат, въпреки че са много широко разпространени. 


С опит над 65 години, Grundfos  знае, че иновациите, устойчивото развитие и добрият бизнес вървят ръка за ръка. Всъщност е доказан факт, че инвестирането в енергийно ефективни помпи осигурява възвръщаемост за около една-две години. Намерението на  Grundfos  е да сподели възможностите за опазването на околната среда и икономическите възможности чрез енергийно ефективни помпи. 


Фактите в цифри 
10% от потреблението на електроенергия в световен мащаб е от работата на помпите
Има буквално милиони помпи в света днес и огромен брой от тях работят неефективно. Помпите са отговорни за 10% от световното потребление на електричество, като голяма част от енергията се губи заради неправилна скорост на работа или неподходящ размер на помпите, несъобразени с конкретната им работа. Например, повечето помпи работят с постоянна скорост 24 часа на ден, докато нуждата от тях варира през деня. Това води до загуба на огромно количество електроенергия във времето. Това е загуба, която може да се избегне,  като се осигури правилната помпа, съобразена със специфичната задача. 


Ако всеки се снабди с високо ефективни помпени системи, светът ще спести 4% електроенергия.
Докато производството на  помпи изисква енергия, оценката на обичайния цикъл на живот на една помпа показва, че 95-97% от въздействието върху околната среда, предизвикан от тях се дължи на потреблението на електроенергия в работна фаза. Чрез оптимизация на енергията на помпите е възможно да се спестят 4% от потребяването на електрическа енергия в цял свят. Това е добра новина за околната среда и за вашата компания. Може  да не сте ентусиазирани за подмяната на вашата помпа, но помнете че инвестицията се връща за около 1-5 години. И освен това веднага ще започнете да пестите пари от разходите за електроенергия. 


Ако се снабдите с Grundfos blueflux® можете да  посрещнете енергийното предизвикателство сега .
Повечето помпи работят на пълни  обороти. Една от основните причини за това е, че помпите работят постоянно на пълни обороти, дори когато има нужда само от 5% от тяхното оперативно време. Решението, което предотвратява тази загуба на електричество се гарантира от високо ефективни двигатели и честотни преобразуватели – или с други думи Grundfos blueflux®. 
Патентованата технология на Grundfos blueflux® е разработена, за да гарантира оптимална работа на помпата и да намали консумацията на електричество. Тези високо ефективни помпи регулират скоростта на двигателя според нуждите, така че да осигурят синхронност за необходимите задачи. Технологията Grundfos blueflux® позволява по-голям контрол над операциите, което в резултат може да спести електричество над 60% от тези в оптимална ситуация. 


Кои са те? 
Годишното производство на повече от 16 милиона помпи прави Grundfos един от световните лидери в производството на помпи. Циркулационни помпи за отопление и климатизация , както и производството на помпи за индустрията, пречистване и дозиране са сред основните продукти на фирмата. Днес Grundfos е най-големият производител на циркулационни помпи, като покрива около 50% от световния пазар. Освен това Grundfos произвежда стандартни и потопяеми двигатели, както и високотехнологична електроника за наблюдение и контрол на помпите. 


Grundfos е основана през 1945 г. от Пол Дю Йенсен. В началото компанията се нарича „Bjeringbro Foundry and Machene Factory”. През 1967 г. след няколко промени на името, компанията приема своето име Grundfos, с което е известна и днес. Нийлс Дю Йенсен, синът на основателя Пол Дю Йенсен, става Президент на групировката през 1978 г. и от 2003 до 2011 г. е Председател на групировката. Днес той е Председател на Фондация „Пол Дю Йенсен”. 


Групировката  Grundfos е представлявана от повече от 80 компании по света в над 55 държави. Прудуктите на марката се продават в огромен брой държави от местни дистрибутори. 


Фондацията „Пол Дю Йенсен” е основана като независима институция през 1975 г. Днес фондацията притежава 86.6%, персонала 2.1% и семейството на основателя 11.3% от дяловете на Grundfos Holding A/S.  Целта на фондацията е да консолидира и разшири икономическите основи на непрекъснато развитие на Групировката Grundfos. Капиталът и печалбата от фондацията се използват единствено за целите на Фондацията, а печалбата се реинвестира в компаниите на Grundfos. 


Ценностите на Grundfos
Grundfos има шест фирмени ценности. 
Устойчивост – Grundfos развива своя бизнес отговорно и с мисъл за околната среда. Техните продукти и решения помагат на клиентите да щадят природните ресурси и да намаляват вредното въздействие върху климата. Grundfos има активна роля в обществото и е социално отговорна компания. Тя се грижи за своите хора, особено тези със специфични потребности. 
Отворено, заслужаващо уважение управление: компанията прави това, за което говори и говори за това, което прави. Комуникацията е открита и честна, както вътре в компанията, така и със света извън нея. Фактите се поставят на масата, дори когато не са приятни. 
Насочени към хората: Grundfos това са хората в компанията, отделният индивид. Всеки в Grundfos има положителни страни и потенциал, всеки има силата да влияе.  
Независимост: главният акционер в Grundfos е Фондацията „Пол Дю Йенсен”. Целта на Фондацията е да развива и разширява групировката чрез реинвестиране на собствения капитал на групиравката, идващ от нейните компании. Печалбата на компанията е средство за растеж и развитие, не самоцел. 
Партньорство: Grundfos създава ценности посредством близките взаимоотношения с клиентите, доставчиците и всички заинтересовани страни. Това е глобална компания с местни предприемачи. Grundfos вярва, че различията раждат иновации и подпомагат развитието. 
Амбиция за лидерство: в Grundfos не спират да се изправят пред предизвикателства за създаване на по-добри решения в най-кратки срокове. Те се стремят да доставят висококачествени продукти във всички сфери на дейност. Те са лидери и новатори. 


Помпите в най-зеленият хотел в света са Grundfos
Хотел Crowne Plaza Copenhagen Towers е построен с идеята да представлява еталон за строителство в устойчивата архитектура на хотели. За да се убедят на практика, че тази амбиция има реално измерение, проектантите търсят производители и доставчици. Когато стигат до помпите, Grundfos покриват техните високи критерии за ефективност и качество. 
Не са необходими никакви компромиси: 4 звезден комфорт и зелена архитектура намират място в Хотел Crowne Plaza.
През 2010 г. Международната награда за Екотуризъм за най-зелен хотел в света получава Crowne Plaza. Хотелът потребява едва 51kWh/m² на година за отопление, климатизация, битова гореща вода и вентилация. Решаващо значение за този смайващ факт има авангардната сградна система Aquifer Thermal Energy Storage \ATES\. Чрез нея студената подземна вода охлажда стаите през лятото, а излишъкът от топлина се складира за отопление през зимата.  Комбинацията на тази система с помпа на Grundfos е решаваща за изключително ниските разходи на енергия в хотела. А инвестицията ще се върне само за 5-6 години. 
Grundfos наистина си струва!

Автор: Мая Янева
Закони Нормативна база Коментари