gradored.com

От април 2019 до май 2020 г. бяха поставени табели с уникални QR кодове на 30 подбрани русенски сгради.

Закони Нормативна база Коментари