GENEO на REHAU сертифицирана система за пасивни сгради.

При нито един друг строителен елемент не се наблюдава такова стремителнo подобрение в качествено отношение, както при подобряване на топлоизолационните качества на прозоречните системи.
19.03.2012
Рехау България
737
rehau, прозоречни системи, пасивни сгради, дограма, стъклопакет
Модерна архитектура
Източник: Рехау България

При нито един друг строителен елемент не се наблюдава такова стремителнo подобрение в качествено отношение, както при подобряване на топлоизолационните качества на прозоречните системи. Основание за това дава приложението им при регулиране на енергийния баланс на сградите. Чрез сертифицираните прозоречни системи за пасивни сгради добрият проектант успява да намали топлинните загуби на сградата и увеличи пасивните печалби от активното слънцегреене. Ето защо, правилния подбор на система и вид стъклопакет, както и правилното оразмеряване на местоположението и размерите на прозоречните системи, могат да окажат голямо значение при разхода на енергия на сградите. Спестената енерегия спрямо конвенционалните прозорци при определени условия може да достигне над 70%.
Прозорците за пасивни сгради не се характеризират само с ниския праг на топлопреминаване, но и с подобреното ниво на комфорт. През зимните мразовити месеци, температурата на вътрешната повърхност на прозореца не пада под 17 °С, което е и предпоставка за липса на „студено” лъчение от повърхността на стъклото. Това се явява и предпоставка за доброто и равномерно темпериране на всички зони в помещенията. Факт, който развързва ръцете на проектантите да проявят творчество и да се съобразят с изискванията на клиентите при избор на вид и местоположение на отоплителна/охладителна система (подова, стенна, конвекторна и т.н.)
Основните компоненти определени от Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия се свеждат до:
•    Трислоен, енергоефективен стъклопакет
•    Топлоизолиран прозоречен профил
•    Термично изолиран дистанционер
•    Монтаж без допускане на топлинни мостове
•    Помощни материали за осигуряване на херметичност на прозореца
В отговор на високите изисквания идва и разработената от REHAU прозоречна система GENEO. Това, което я прави уникална, е високотехнологичният материал RAU-FIPRO. Това е стъклопластен материал, който завишава якостните качества на профила. Повишената стабилност позволява отпадане в 90% от случаите на армиращите метални шини в профила. По такъв начин GENEO постига нужните за пасивни сгради стойности на топлопреминаване, поради отпадане на топлинните мостове от металните елементи. Шесткамерната конфигурация на профила позволява освободените от стабилизиращи шини пространства да бъдат запълнени с пълнежи, които да повишат топлоизолацията на целия профил и да бъдат изпълнени всички изисквания на клиента за форма и цвят.
GENEO е резултат от десетилетен опит в обработката на пластмаси чрез съответното производствено ноу-хау. Референции от цел свят подчертават уникалните предимства на цялото семейство системи - от прозореца през входната врата до повдигащите и плъзгащи прозоречни системи. Сред доверените клиенти на GENEO са строители за ново строителство или обновяване в еднофамилни, многофамилни или пасивни къщи, училища, детски градини и спортни съоръжения.
REHAU предлага безвъзмездно и програмен продукт за проектиране на прозоречни системи GENEO.
Програмният продукт позволява дименсиониране на прозорците, избор на стъклопакет, определяне на коефициента на топлопреминаване на така конфигурирания прозорец (стойности, които директно пренасяме в РНРР при проектиране на пасивни сгради), проектиране на начина и местоположението на монтаж, определяне на коефициентите на топлинните мостове (стойности, които директно пренасяме в РНРР при проектиране на пасивни сгради), изготвяне на база данни от прозоречни системи, директен експорт в dwg-формат на прозоречните и монтажните детайли, изготвяне на подробна спецификация (възможност за прилагане в проектната документация), предлага пълен набор от сертификати, изготвяне на оферта и сравняване на оферти.
Екипът на Рехау България ЕООД провежда и ежемесечни еднодневни обучения за работа с програмата за проектиране на прозоречни системи, информация можете да намерите на www.rehau.bg.
Първата германска пасивна висока сграда е изпълнена с прозорци от системата Geneo.
В квартала на Фрайбург Вайнгартен-Вест е изградена първата висока пасивна сграда в Германия, която чрез саниране е достигнала нивата на енергиен баланс на пасивната къща. Шестнадесететажната висока сграда е построена през 1968 година. В момента е превърната в проект, даващ нагледен пример как може да се постигне ограничаване на енергийното потребление за отопление с около 80 процента и как могат да се спестят до 60 тона въглероден двуокис, вредящ на околната среда годишно.
За постигане на този впечатляващ енергиен баланс е използвана не само нова и модерна отоплителна система, но преди всичко сградата е получила много добре изолирана фасада, комфортно и здравословно проветрение, в следствие на което загубите на енергия са редуцирани до минимум.
В търсене на тези критерии, изпълнителят Freiburger Stadtbau GmbH залага особено много на енергийно ефективните прозорци от профилната система Geneo на Rehau.
След като още от самото начало санирането е подчинено на търсенето на най-висока топлоизолация, отговорните експерти търсят прозорци, които са подходящи за нивото на пасивната сграда. Успоредно с това се търси удовлетворяването и на други високи критерии като например към статиката и уплътнеността на въздух.
Успоредно с положителните характеристики на профилната система от голямо значение за направения избор са успешно осъществените референтни проекти, както и подкрепата на REHAU при изпълнението.
В германския град Фрайбург е изградена първата висока сграда, при която чрез саниране са достигнати нивата на пасивната къща. За изпълнението на целия проект са използвани общо приблизително 800 единици прозорци от системата Geneo  на Rehau в бяло и антрацит.

+15
Автор: Рехау България
Закони Нормативна база Коментари