FORTUNA MG

Бизнес адрес

гр. София,бул. Генерал Тотлебен №34

 

За контакти

Тел.: -

 

Лице за контакти
-

Фирмена информация

Фирмата е основана през 1993 г., като eднолична фирма и е регистрирана в Софийски градски съд. Започва своята дейност в области на услугите - ремонтна дейност на отоплителни инсталации.

Постепенно разширява капацитета на своя екип и обхвата на дейността си и в момента предлага широк спектър от специализирани услуги, а именно:
- Проектиране, доставка и изграждане на котелни инсталации на пара и вода, кондезни и горивни стопанства на течни и твърди горива
- Проектиране и изграждане на външни и вътрешни топлопреносни мрежи на пара и вода. Монтаж на абонатни станции.
- Доставка и монтаж на промишлени и битови газови съоръжения и инсталации, изграждане на газоразпределителна мрежа.
- Монтаж и пусково - наладъчни работи по КИП и А. Настройка на горивни процеси чрез газов анализ. Преустройство на котли от течни горива на газ.
- Проектиране и изграждане на вътрешни отоплителни инсталации, в т.ч. инсталации с инфрачервени излъчватели, топловъздушни апарати, слънчеви колектори.

Закони Нормативна база Коментари