Eileen Gray

Айлиин Грей

10.08.2008
Невена Попкирова
241

За много познавачи на историята на дизайна името на ирландската дизайнерка Айлиин Грей (1879-1976) е свързано с модерното в началото на 20 век в Западна Европа японско изкуство за лакиране на дърво.

Закони Нормативна база Коментари