Eкологични шумозащитни преградни съоръжения

Опитни образци на екологични шумозащитни преградни съоръжения бяха изградени на територията на УАСГ
23.10.2011
Още за Къщата
538
ефективност, УАСГ, шумозащитни преградн
Eкологични шумозащитни преградни съоръжения
Източник: УАСГ

Опитни образци на екологични шумозащитни преградни съоръжения бяха изградени на територията на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в петък, 21.10.2011 г. Инсталацията все още може да бъде видяна пред сградата на УАСГ, до кръстовището на ул. „Добри Войников” и бул. „Христо Смирненски”.

Образците са част от научна разработка „Възможности и ефективност на екологични шумозащитни преградни съоръжения в градски условия - гр. София", финансирана по плана за наука на Университета чрез неговия Център за научни изследвания и проектиране. Изпълнени са два различни типа идейни решения - лек вариант тип сандвич и тежък – с габиони. Направени са измервания, резултатите от които ще бъдат обобщени и анализирани. Окончателните резултати ще станат известни в края на м. ноември. Проектите са реализирани с подкрепата на фирма ФИБРАН България АД член на Българската асоциация за изолации в строителството, и фирма PANMETAL – Гърция. ФИБРАН България АД осигури за научната разработка плочи от каменна вата FIBRANgeo. Фирмата PANMETAL – Гърция предостави габионите.
Опитните образци са изпълнени до ниво, което позволява провеждане на натурните измервания по научната разработка. Сред основните цели на научното изследване е да бъдат демонстрирани значителните предимства на зелените шумозащитни прегради. Тези прегради са безспорно екологични и ефективни. В същото време, те впечатляват и със своята естетичност, плавно вписване в градската среда и създават усещане за непосредствен контакт с природата. И двата типа шумозащитни преградни съоръжения отговарят изцяло на съвременните изисквания и тенденции за устойчиво развитие в строителството и архитектурата.

Ръководител на проекта е гл. ас. инж. Евелина Иванова от катедра "Транспортни съоръжения" на Факултета по транспортно строителство на УАСГ.

Като следваща стъпка в развитието на проекта се планира проучване и анализ на места, където изграждането на шумозащитни стени от така разработените видове биха допринесли за подобряване на качеството на градската среда.

Координати за връзка:

гл. ас. инж. Евелина Иванова 0898513786 djiivs@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Деляна Бояджиева 0885 34 89 57 delianab@yahoo.com

Автор: Още за Къщата
Закони Нормативна база Коментари