Eфективна противопожарна защита на подземни паркинги

СИНХРОН-С осигурява ефективна противопожарна защита на подземни паркинги и гаражи.
21.02.2018
Синхрон-С ООД
247
Синхрон-С ООД, пожарна защита, паркинги и гаражи, пожар, гасене на пожар
Синхрон-С осигурява противопожарна защита на подземни паркинги и гаражи
Източник: Синхрон-С ООД, www.synchron-s.com

Сложна архитектура, множество запалими източници, високо горимо натоварване, разположение във вътрешността на града в близост до много сгради, са само част от пожарните рискове в подземните паркинги. Последиците от пожар могат да бъдат неизмерими както от икономическа и екологична гледна точка, така и за хората в района, които са изложени на изключителен риск.
Поради големия брой превозни средства, рискът от възникване на пожар е огромен. Автомобилите съдържат леснозапалими материали като пластмаса, гума и текстил, които имат висок потенциал за развитие на пожар и отделяне на дим. Отделно от това, резервоарите са пълни с леснозапалимо гориво.
Причина за възникване на пожар могат да бъдат множество фактори - от човешка небрежност до техническа неизправност на автомобилите. Веднъж възникнал, пожарът се разпространява много бързо. Характерно за развитието на пожара в този тип обекти е, че огънят преминава внезапно от фазата на възникване до фазата на пълно разрастване, като мигновено покрива голяма площ, обхваща цялата сграда, а температурата в помещенията достига стотици градуси. Същевременно се отделя горещ и плътен силно токсичен дим, който навлиза в сградата, намалява видимостта и блокира аварийните евакуационни маршрути. При тези условия гасенето на огъня е изключително трудна и опасна задача. Дори най-модерните защитни системи на противопожарните служби са безсилни.
Опит за контрол и гасене на пожара може да се направи само по време на началната фаза на такъв пожарен сценарий, като от ключово значение за контролиране на пожара е бързата реакция. Решенията на Синхрон-С, базирани на  надеждна, автоматична, бързодействаща противопожарна система осигуряват необходимата защита. Размерът на пожара е ограничен, разпространението на дима е блокирано, а щетите от пожара са ограничени до минимум.

Автор: Синхрон-С ООД
Закони Нормативна база Коментари