Deitermann системи за хидроизолиране на тераси и балкони

Правилното хидроизолиране на терасите е все по-често обсъждана тема днес.
08.07.2010
инж. Павел Павлов
468
хидроизолации, тераси, балкони
Източник: Павел Павлов, Mаксит България ЕООД

Правилното хидроизолиране на терасите е все по-често обсъждана тема днес. Множеството проблеми с влагата, идваща от терасите, през последните години накараха инвеститори, строители и собственици на жилища да търсят нови и по-сигурни и надеждни решения за хидроизолиране на тези части от сградите. Защото разходите за отстраняването на пораженията от водата са високи...

В практиката се срещат най-често два случая на тераси и балкони – със или без обитаемо помещение под тях. Двата случая изискват различни подходи за решаване на проблема с влагата.

В първия случай цялостният хидроизолационен детайл на терасата е с повече слоеве, включва комбинация от хидро- и топлоизолационни материали, които дават двойна сигурност на живущите отдолу, а също и предпазва долните помещения от топлинни загуби. Вторият случай изисква сравнително по-тънък, но също толкова сигурен детайл.

Хидроизолационният детайл на Deitermann системата за хидроизолиране на тераси над обитаеми помещения включва следните слоеве над бетоновата плоча:
    1.   Deitermann Eurolan 3 K – битумен грунд
    2.   Deitermann Plastikol UDM 2 – двукомпонентна
         мазана битумна хидроизолация в 1-2 слоя
    3.   Топлоизолационни плочи от екструдиран полистирол
         или минерална вата
    4.   Пароизолационен слой
    5.   Армирана замазка за наклони
    6.   Deitermann Superflex 75/4 – хидроизолационна лента.
   7.   Deitermann Superflex 1 / D1 или Cerinol D2K Flex – полимерна
         или циментови еластични хидроизолационни обмазки
    8.   Еластично (разливно) лепило
    9.   Еластична фугираща смес
   10.   Допълнителни елементи – материали за холкери,
         хидроизолационни ъгли, силикони, грундове, профили.
 
Описаната система предоставя сигурност както на живущите под терасата, така и на собствениците й. Тя включва два хидроизолационни слоя, съгласно техническото описание на външното полагане на плочки на Централната асоциация на немската строителна индустрия (ZDB Merkblatt Aussenbeläge). Трябва да се отбележи, че в България в момента се разработва наредба за хидроизолационните работи на сгради и съоръжения, която се очаква да събере в себе си добрите международни практики.

 

Мазаните хидроизолации, и в частност битумните, навлизат все повече в строителното ежедневие. Техните неоспорими предимства, изразени в студено полагане от сам човек, безшевно и безфугово крайно покритие, еластичност и паропропускливост на готовия слой ги правят все по-предпочитан избор. Тяхното използване като първи слой в Deitermann системата за хидроизолиране представлява последна преграда за евентуално проникнала в системата вода.

Двукомпонентната битумна хидроизолация Plastikol UDM 2 се нанася върху изсъхналия вече битумен грунд с четка или маламашка в един или два слоя. Plastikol UDM 2 има отлично сцепление с всякакви минерални повърхности. Предимството й в случая е изключително лесната обработка на детайлите, които в коментирания случай са не малко.

Трябва да се има предвид, че всички битумни хидроизолации изискват заобляне на вътрешните ъгли – направа на холкер. Подходящият материал в този случай е Deitermann HKS. Битумната хидроизолация трябва да се нанесе не само по хоризонталните повърхности, но и по вертикалните части, като трябва да достигне минимум до нивото на горния край на бъдещата замазка.

Върху изсъхналата хидроизолация се залепват топлоизолационните плочи, като за лепило се използва също Plastikol UDM 2. Следващият слой е пароизолационен и се изпълнява с едно или двуслоен полиетилен, върху който се полага армираната замазка със съответните наклони към сифоните на терасата или балкона. Следва да се има предвид вида на проектираната канализационна система, за да се съобрази дълбочината, на която да се заработят тръбите, сифоните и каналите.

Няколко дни по-късно, в зависимост от атмосферните условия, върху така положената замазка следва да се нанесе вторият хидроизолационен слой. Често пренебрегван, той има изключително важната функция да предотвратява проникналата през фугите на плочките влага да достигне замазката и да попие в нея. По този начин се предотвратяват няколко нежелани последствия.

На първо място, замръзване на попадналата в замазката вода в дните с големи температурни амлитуди (плюсови през деня и минусови през нощта) през пролетта и есента. Замръзването води до разпукване на замазката, навлизане на водата все по-надолу, а големите пукнатини и движението на повърхността водят до нарушаване на връзката между замазката и лепилния слой, съответно отлепяне на плочките.

 

На второ място, се предотвратява изсоляването на фугите. То е причина за белите петна по фугите и по ръбовете на плочките. Изсоляването е резултат от излизане на повърхността на варовите и/или циментовите частици заедно с изпаряващата се вода, проникнала в замазката. В резултат тези частици се наслояват върху фугиращата смес и ръбовете на керамиката като създават неприятен визуален ефект.

На трето място, еластичният хидроизолационен слой може да покрие бъдещи пукнатини в замазката. На четвърто място, той позволява изключително лесна обработка на детайлите около сифоните.

 

Преди полагане на втория хидроизолационен слой следва да се обработят всички вътрешни ъгли, тъй като обикновено това са най-слабите места в системите и най-често са първоизточниците на бъдещите проблеми. За подсигуряване на тези части се използва гумираната хидроизолационна лента Superflex 75/4, както и гумирани хидроизолационни ъглови парчета.

Лентата обхваща поравно хоризонтална и вертикална повърхности или две вертикални повърхности при всеки вътрешен ръб, като около 1-2 см от средната гумирана част остава незалепена, за да може да поема бъдещи структурни движения и температурни разширения. За залепване на лентата се използва избраната хидроизолационна обмазка.

Често проблеми се проявяват при уплътняване връзката между замазката и дограмата на вратата на терасата. Обикновено дограмите са от PVC или алуминий, които са лоши основи за почти всякакъв вид циментови и полимерни продукти, т.е. появява се проблем със залепването на лентата. В Deitermann системите за хидроизолации на тераси има два типа решения за този проблем – използване на епоксидното лепило Superflex 40 S или използване на замозалепваща лента Superflex 75/4 SK, като и в двата случая се постига завършен детайл.

 

Вторият хидроизолационен слой може да се изпълни с различни продукти в зависимост от големината на терасата, очакваното водно натоварване, методите на полагане и др. Еластичната течна хидроизолационна мембрана Superflex 1 е подходяща в случаите на сравнително по-малки тераси и краткотрайно водно натоварване. Тя се нанася в два слоя с валяк след нанасяне на дълбокопроникващия грунд Eurolan TG 2. Superflex D 1 (еднокомпонентна) и Cerinol D2K Flex (двукомпонентна) са еластични хидроизолации на циментова основа, които изискват предварителна подготовка на материалите – смесване с вода (Superflex D 1) или смесване на двете съставки (Cerinol D2K Flex). Тяхното предимство е най-вече в случаите, когато се очаква по-голямо водно натоварване (по-голяма тераса, която по-дълготрайно събира вода или задържа сняг). Те не изискват предварително грундиране, а само навлажняване на основата, за да може чрез водата хидрофобните съставки да проникнат в порите на замазката. И двата продукта се нанасят в минимум два слоя.

 

Върху изсъхналата хидроизолирана повърхност се залепват керамичните (или друг вид) плочки. За да може да поема температурните разширения, предизвикани от атмосферните условия, изискванията към лепилото за плочки са високи. То задължително трябва да бъде еластично, за да „работи” заедно с останалите еластични компоненти на системата. Еластичното лепило Plastikol KM Flex се нанася върху положената хидроизолация, както и се обмазва цялата долна страна на плочката, така че при притискането й към основата да не остават кухини, които в последствие да задържат евентуално проникнала вода, която в последствие да увреди системата. При по-големи плочи може да се използва и т.нар. „разливно” лепило (Gres Fix), специално разработено да уплътнява празните пространства под плочката. След полагане на плочките вътрешните ъгли се запълват със силикон (Plastikol FDN), а фугите по пода и стените с еластична фугираща смес (Cerinol Flex или coll UF).Разликата между описаната по-горе Deitermann система за хидроизолиране на тераси и балкони и тази, когато под терасата няма обитаемо помещение е, че втората започва директно със замазката за наклони върху бетоновата плоча и включва само горния (под плочките) хидроизолационен слой. Подобен е и детайлът, когато системата се изпълнява върху тераса или балкон със стари керамични покрития или тъй наречената система „плочка върху плочка”.

За да не се получават „оливания” по вертикалните части на терасите следва да се използва подходящ завършващ профил, който да отвежда стеклата се вода към олуците. Друго тясно място при изпълнение на детайлите на терасата е захващането на парапетите към плочата. Захващането им към пода създава предпоставки за бъдещи проблеми с хидроизолацията, докато захващането на челото на терасата или от долната й страна е едновременно и елегантно и безпроблемно.

В заключение може да се каже, че проблемите с хидроизолирането, а и цялостното оформление на терасите и балконите не са малко, но пък са решими с прилагането на правилни детайли, изпълнени с подходящи качествени материали от квалифицирани специалисти.

Снимки: Максит България ЕООД

 

Автор: инж. Павел Павлов
Закони Нормативна база Коментари