damilanostudioarchit

Casa C - дзен усещане.

15.11.2012
DAMILANOSTUDIОARCHITECTS
477

Основната идея на проекта е максимално отворено пространство, с цел да се получи оптимален простор като се позволи на околния пейзаж да навлезе в интериора.

Закони Нормативна база Коментари