damilanostudio

Horizontal Space - хармония от линии.

13.12.2012
Мая Янева
621

Horizontal Space е композиция от изчистени обеми с еднаква височина, поставени в хоризонтално положение.

Закони Нормативна база Коментари