Caparol - „Carbon Edition” – сигурна защита за Вашия дом

Фасадата отразява начина, по който нейните обитатели виждат самите себе си.
10.08.2011
„ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
315
фасада, цветове, caparol, фасадни бои, фасадна система
Източник: „ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Фасадата е между два свята. От една страна, тя е външната част на конструкцията, като има защитна функция, а от друга страна – чрез фасадата на своя дом човек казва: „Това съм аз”. Тя е интерфейсът между обитателите и външния свят. В идеалния случай фасадата отразява начина, по който нейните обитатели виждат самите себе си.


Поговорката „Моят дом е моята крепост” подчертава една основна човешка потребност – да се живее в напълно защитена сграда, където прекарваме основната част от времето си. 


 „По дрехите посрещат...” и ако човек може да сменя облеклото си в зависимост от настроението, случая и т.н., сградата трябва да поддържа своята визия дълги години.


С най-новите технологии от Caparol фасадата се превръща в сигурен щит на дома, изпълнявайки функциите си десетилетия.


 Carbon Edition by Caparol е най-високотехнологичната контактна фасадна система към момента, която покрива всички изисквания за дълготрайна устойчивост, като:


1. Дълготрайност на цветовете. Изборът на цвят е задача с много неизвестни, много ограничения и много пристрастия. На какво трябва да се обърне внимание, като вземем предвид, че следващото „преобличане” на фасадата ще е след 20-30 години. Според  немския стандарт BFS (Федерална комисия по бои и защита на собствеността) устойчивостта на цвета във времето зависи от вида на фасадния продукт и от пигментите, влизащи във формулата за постигане на желания цвят. Класификацията на продуктите е в зависимост от тяхното свързващо вещество и е A, B и С, като клас А е най-високият, а класификацията на пигментите е 1, 2 и 3 и показва устойчивостта на пигмента на слънчевата радиация. Тъй като оцветената боя е комбинация от качествата на продукта и на пигментите, са възможни различни варианти, като клас А1 определя най-висока устойчивост, а С3 – най-ниска. Посредством нанотехнологии и прецизно рецептиране на бази и пигменти Caparol предлага 500 цвята, отговарящи на изискванията на клас А1, с продуктите си от серията Carbon Edition, които имат обозначението NQG (Nano Quartz Gitter). (виж таблица 1)


2. Устойчивост на механични натоварвания. Една фасадна система е изложена на различни механични натоварвания като удар, надраскване и други. ETAG 004 поставя минимални изисквания на устойчивост на удар от 3 и 10 J. Със системите от Carbon Edition може да се постигне устойчивост от 10 до 60 J, като запазват своята цялост дори при удари от топка и градушка. Изследванията, направени в лабораториите на Caparol за силата на удара при градушките, са показани в таблица 2. 


 


          


3. Устойчивост на цвета. Високата устойчивост на механични натоварвания е в пряка зависимост и от високата устойчивост на термодинамични натоварвания, т.е. с Carbon Edition вече няма ограничения в цветовете и е възможно да се направят контактни фасади дори и в черен цвят – с коефициент на светлоотражение = 5. Както е известно, ниският коефициент на светлоотражение показва висока способност за поглъщане на светлината, което води до нагряване и до големи термодинамични натоварвания в системата, както и силно нагряване на топлоизолационния материал. Повечето цветове, които се използват в момента и се търсят, се постигат чрез добавяне на органични пигменти, които ги правят по-нетрайни във времето!


4. NQG Technology. Технология нанокристална решетка. Продуктите с  NQG Technology са клас А според BFS и в комбинация с високоустойчиви неорганични пигменти осигуряват максимална стабилност на цвета и устойчивост във времето. Освен това особено внимание е отделено на друг фактор, който е от значение за една фасада – замърсяването. Благодарение на нанокристалната решетка продуктите със знака NQG са с минимална термопластичност, имат висока степен на хидрофобност и фотокаталитичен ефект. Дългогодишните изследвания на този проблем и тестове в най-замърсените градове в света показват, че NQG продуктите са с най-висока степен на защита от замърсяване, което заедно с високия клас А1 на цветоустойчивост гарантира брилянтна и чиста фасада дълги години.„ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ” ЕООД


www.caparol.bg             www.caparol.de


 

Автор: „ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Закони Нормативна база Коментари