20 годишната пълна гаранция на покривна система Tondach от „Винербергер“ осигурява спокойствие и сигурност

Винербергер поддържа първия дигитализиран гаранционен регистър в иновативната платформа All4Roof.
23.03.2021
Винербергер ЕООД
5401
покрив, wienerberger, tondach, покривна система, керемични керемиди, платформа All4Roof
„Винербергер“ вече предлага нова 20 годишна пълна гаранция за цялостна покривна система „Tondach“.
Източник: Винербергер ЕООД, www.wienerberger.bg

Водещата компания „Винербергер“ вече предлага нова 20 годишната пълна гаранция за цялостна покривна система „Tondach“. Тя включва некерамичните аксесоари, като не само допълва, но и надгражда 33 годишната гаранция за мразоустойчивост на керамични керемиди Tondach.

 

Гаранцията осигурява цялостен подход към покривното покритие, като така осигурява спокойствие и сигурност за дълъг период от време. За да бъде дълговечен и стабилен един покрив, значение има всеки един негов елемент, който трябва да изпълнява  функциите си в перфектен синхрон с останалите компоненти. Затова новото предложение предполага и две десетилетия гаранция на предвидими щети по покривното покритие, както и същия период гаранция на монтаж или демонтаж при основателна рекламация на компрометираните елементи за сметка на „Винербергер“.
 

Източник: Винербергер ЕООД, www.wienerberger.bg


Какво включва 20 годишната пълна гаранция ?
33 години гаранция за мразоустойчивост на керамични аксесоари Tondach
20 години гаранция на некерамичните аксесоари
20 години гаранция на предвидими щети по покривното покритие
20 години гаранция на монтаж/демонтаж при основателна рекламация на компрометираните елементи за сметка на Винербергер“


Тя важи за всички некерамични аксесоари от портфолиото на компанията. Сред задължителни некерамични аксесоари са: пародифузна мембрана FOL-Mono DT, вентилационна лента за било Eкстрийм 5m, снегозадържащи скоби и решетки, ветрозадържащи скоби, обшивка за комини Korafleks Plus. Тези продукти са специално подбрани, защото имат своята роля за осигуряване на продължителната стабилност и здравина на покривната констуркция.
 

Източник: Винербергер ЕООД, www.wienerberger.bg


- Пародифузна мембрана FOL-Mono DT  неслучайно е сред премиум продуктите на компанията. Осезаемо подобрява микроклимата в подпокривното пространство, като му позволява да „диша“ и го предпазва от влага, включително и от кос дъжд. Парадифузната мембрана е устойчива на високи температури до 100 градуса (топене при 195 градуса), тъй като е известно, че през летните горещини покривното пространство се нажежава. В допълнение, притежава много висока якост и еластичност. 


- Вентилационна лента за било Eкстрийм 5 m  има положителни характеристики баз аналог в световен мащаб. Тя  осигурява по най-добрия начин вентилацията на покрива, като отвежда водните пари и нагорещения въздух. Притежава устойчивост на ултравиолетовия спектър лъчи, които почти не оказват влияние върху висококачествения алуминий, от който е изработена. 

- Снегозадържащите  и ветрозадържащите скоби и решетки  отчитат динамиката на климатичните промени в света, като предлагат нов подход на пренебрегвания у нас проблем със снего- и ветрозадържането. Като част от покривните системи Tondach, способстват за осигуряване на дълъг експлоатационен живот и отлично състояние на изградените покриви. Особено важно е, че предотвратяват не само материални щети, но и нежелателни инциденти.

- Обшивка за комини  Korafleks Plus е практически завършек на системното решение за покриви Tondach.  Поли-изобутиленът (PIB) от който е изработена, е иновативна  разработка, която осигурява дълга експлоатация и лесен монтаж. Този материал има  неоспорими предимства, сред които са продължителното съхранение на външния му вид и неспособността му да остарява. Осигурява добра адхезия благодарение на  изцяло бутиловата повърхност от долната страна на обшивката.


Именно в използваните некерамични аксесоари се крие разликата в изискванията и нивата на сигурност при изпълнение на гаранционната покривна система Tondach. Всички продукти са изпитани и адаптирани, така че да работят като един цялостен механизъм заедно с керамичните елементи Tondach. 
 

Източник: Винербергер ЕООД, www.wienerberger.bg


„Винербергер“ залага на системния подход в различните му направления.
Дейността на компанията обхваща всички процеси от добива на глина, производство, сертифициране на продукцията, до търговията и технически консултации. Всеки елемент на системата е взаимосвързан с останалите по модела на изграждането на една сграда.  Тя не включва само градивните компоненти („тухлите“) , но и архитектурните решения.


Затова  компанията работи в различни посоки – повишаване на качеството на продукцията, разработка на модерни системни решения, обучение и сертифициране на партньори, гаранции на продуктите и др. Идеята е, че за да бъдат изградени стабилни и дълготрайни сгради, е необходимо съчетание на тези многобройни компоненти. Вярна на своя концептуален подход и насоченост към бъдещето, Винербергер оптимизира услугите си, чрез създаване на дигитален хъб във виртуалното пространство.
 

Източник: Винербергер ЕООД, www.wienerberger.bg


„Винербергер“ дигитализира 200 годишния си опит и модерните решения в онлайн платформата All4Roof (всичко за покрива).
Платформата е единствена по рода си и обхваща всички процеси и заинтересовани лица, участващи в изграждането на един покрив. Предоставя възможност за онлайн управление на процеса на изграждане или ремонт на покрив от планиране до завършване. Представлява дигитален хъб, в който се съхраняват всички необходими документи и снимков материал  на проекта, като са достъпни  по всяко време. Чрез портала се елиминира необходимостта от физически срещи за консултации, посещения на обекти, като потребителите му се радват на виртуален комфорт.
 

Важна част от платформата Aall4Roof е т.нар. гаранционен регистър, който включва 20-годишната пълна гаранция на покрива и 33-годишната гаранция за мразоустойчивост на керамичните елементи. Гаранционният портал е насочен към професионалните полагачи – майстори с опит, които са членове на Програма Партньор от „Винербергер“. Задължително условие е професионалните полагачи да са преминали теоретично и практическо обучение за работа с продуктите Tondach. То завършва с изпит, като успешно представилите се, получават сертификат.

 

На база на документа сертифицираните майстори може да бъдат регистрирани в портала като част от професионалното общество за полагане на покривни системи. При желание за съвместна работа, следва подписване на двустранно споразумение за сътрудничество. 

 

Полагачите получават регистрационни данни за платформата, с които да се впишат в портала All4Roof, през уеб-страницата или мобилното си устройство. Всеки от тези партньори получава свой уникален код, под който се вписват неговите реализирани проекти. Към всеки отделен проект ще бъде издаван гаранционен сертификат от името на полагача и това на „Винербергер“.

Така всеки покрив, изграден от обучени полагачи на покриви, които ползват висококачествените продукти на „Винербергер“, ще донесе спокойствие и уют на своите ползватели.

Закони Нормативна база Коментари