„model home 2020”

Концепцията „Model Home 2020” на VELUX

15.09.2015
ВЕЛУКС България ЕООД
531

Арх. Пламен Генчев: „Концепцията „Model Home 2020” на VELUX задава стандарт за проектиране и строеж на устойчиви сгради на бъдещето“

Закони Нормативна база Коментари