Пасивна къща в село Лозен

Представяме ви една екологична пасивна къща, естествено сливаща се с природната среда, реализирана в подножието на Лозенска планина, в с. Лозен, на 15 км от София.
14.01.2014
Още за къщата
19335
къща, пасивна къща, архитектура, енергоефективност, blower door тест
Пасивна къща с близко до нулевото потребление на енергия
Източник: Студио АРХЕ ЕООД

Представяме Ви една екологична пасивна къща, естествено сливаща се с природната среда, реализирана в подножието на Лозенска планина, в с. Лозен, на 15 км от София.


Функционално къщата е организирана в две зони: на приземния етаж е основно зона ден, а на второ ниво – зона нощ. Комфортното обитаване се допълва от просторна южна тераса по терена, разположена по продължението на цялата дневна и в директна връзка с нея.


В западната й част е разположено най-живописното кътче за обитателите й – „огнището”. То представлява семейно покрито барбекю с място за сядане, издигащо се високо над терена, предлагайки както уединение, така и великолепна гледка към заобикалящата го природа.Един от водещите принципи при проектирането на пасивна къща е компактният обем и форма. С отделянето на допълващите функции от основния обем и третирането им в съзвучие с него, къщата визуално изглежда по-малка и така се вписва хармонично в сложния планински релеф.
Силно изразеният двускатен покрив с по-голям наклон, характерен за планинските къщи оформя до голяма степен образа на сградата.


 Къщата постига десетократно по-ниско потребление на енергия в сравнение със сграда, отговаряща на минималните нормативни изисквания за България, чрез прилагането на принципите на стандарта „пасивна къща”. В допълнение към минималното енергопотребление се използват и възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични панели и колектори за битова гореща вода), за да се постигне целта на проекта – енергоефективна сграда с близко до нулевото потребление на енергия. С изграждането на 12 фотоволтаични панела с 3 kWp обща инсталирана мощност, къщата в с. Лозен произвежда около 29 kWh/m2 енергия годишно. Това количество редуцира почти две трети от нуждата от първична енергия, която се равнява на 53 kWh/m2 годишно.


 


Енергийната равносметка, калкулирана в PHPP, вследствие на взетите мерки (подходящи изолации, избягване на термомостове, ориентацията на къщата и др.), е следната:


  • Специфичната нужда за отопление: 14.8 kWh/m2 годишно;
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди: 53 kWh/m2 годишно;
  • Произведена енергия от фотоволтаичната система: 29 kWh/m2 годишно;
  • Резултат от тест за въздухонепроницаемост n50 (Blower door тест): 0.27 h-1 (при допустим задължителен резултат за всяка пасивна къща не повече от 0.6 h-1).

 Чрез съвременна интерпретация на традиционни строителни похвати и технологии, както и чрез използването на естествени материали, като дърво и камък, проектът успява да предаде духа на мястото и принадлежността си към него.


Построяването на семейната къща в с. Лозен е поредния успех на Студио АРХЕ, не само като автор на проекта, но и като проект мениджър през целия период на строителството. Успешно проведеният Blower door тест на къщата с резултат от такъв порядък (0.27 h-1) е забележителен за пасивни сгради с лека конструкция и е предпоставка за още по-ниски от проектните експлоатационни разходи и гарант за качествената и прецизна работа на всички изпълнители.


 


Допълнителните инвестиционни разходи (оскъпяването) за постигането на стандарта "пасивна къща" са само 7.68% в сравнение със сграда, отговаряща на действащите в момента норми за проектиране, изпълнена с качествени материали и системи. Това показва, че пасивните къщи не са само мечта за българския инвеститор, а напълно реалистична възможност. 


Инвеститор: Частно лице
Проектант: Студио АРХЕ
Екип: арх. Г. Николов, арх. Б. Таков
Проект мениджър: Студио АРХЕ ЕООД 
Строител: Мират груп ООД
РЗП: 333 кв. м

Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари