„Дървото – Универсум и връзка между световете”

Ретроспекция на една отминала изложба.
29.03.2021
арх. Мариана Вампорова - Лазарова
3120
Художник, изкуство, Изложба, фотограф

Закритата преди седмица в галерия „Валер”, София изложба „Дървото – Универсум и връзка между световете” е авторски проект на художника Цветан Лазаров и младата фотографка Кайя Христова. 
 

Една малко необичайна изложба от маслени, живописни картини и модерна фотография, обединени от обща тема „Дървото – Универсум и връзка между световете”, в която всеки от авторите, със своите изразни средства, търси и разкрива връзката между различните естества – материалното и духовното, личното и общочовешкото, националното и универсалното. 

В работите им, дървото, което със своите корени, проникнали дълбоко в земята и корона, разтваряща се в небето, е символ на тези връзки. От друга страна, то е един отделен микрокосмос, приютил в себе си много реални и митологични същества. Дървото – една приказка, започнала със срещата на човека с дървото, растящо в средата на Рая и продължаваща през времето. 


Художникът Цветан Лазаров, фотографката Кайя Христова и д-р Райна Дамяни, която представи изложбата. Снимка: Кайя Георгиева
 

Макар и различни като техника и отношение, работите на двамата са изключително хармонични като настроение и цвят, което прави експозицията много цялостна и емоционално наситена. Показва как съчетанието  на различни жанрове и техники води до обогатяването им и доказва, че изкуството и красотата са основа за диалог между различните поколения.


В експозицията „Дървото – Универсум и връзка между световете” Цветан Лазаров  представи 21 живописни, маслени картини, стилово и жанрово ориентирани на границата между изобразителното и абстрактното, обединени в няколко серии, разкриващи различни аспекти от разглежданата тема.
 

       „Дървото в средата на Рая” и "Дървото на живота".  Източник: Цветан Лазаров

Първата от тях, включваща основните картини – „Дървото в средата на Рая”, „Дървото за познаване на добро и зло” и „Дървото на живота”, разкрива метафоричния и символен смисъл с който хората са натоварвали дървото през годините – като начало, извор на живота, познанието, връзка между различните светове. Тези работи са най- големи, цветовете в тях са по-наситени и с многообразни детайли, препращащи зрителя към цитати от библията и други свещени притчи. 
 

    „Синя приказка за дърво и самодива” и ”Пътят на птиците”.   Източник: Цветан Лазаров

Втората серия, черпеща вдъхновение от народните приказки и митове, пресъздава тайнствените същества обитаващи дърветата и горите – „Синя приказка за дърво и самодива”, „Златна приказка за дърво и самодива”, „В сянката на ябълката”, „Флора”, ”Пътят на птиците”. Поетичните заглавия на картините са съзвучни с деликатният им цвят, меланхоличното им излъчване и изяществото на рисунъка.
 

     
„Приказната гора” и „Дървото, което помнеше бурите”. Източник: Цветан Лазаров

Третата серия, посветена на гората, като декор и главен герой в притчи и легенди, включва 4 картини с не по–малко поетични имена - „Приказната гора”, „Тайнствената гора”, „Омагьосаната гора”, „Дървото, което помнеше бурите”. Всяка една от тези картини е една овеществена в цвят емоция, моментно състояние, едновременно призрачни и сънувани наяве. 
 

            
Картините „Червен  прозорец”,  „Син прозорец” и „На високо”. Източник: Цветан Лазаров

Четвъртата серия показва ежедневната ни връзка с дървото, като част от нашето обкръжение. Това е дървото което ние виждаме през прозореца. Първите две от тези картини – „Червен  прозорец” и „Син прозорец” са по - динамични като цвят, отразяващи конкретни проектирани върху тях човешки емоции, докато в „На високо” рисунъка и колорита са по – спокойни и отразяват хармонията, която дървото  внася в забързаното ни ежедневие.

 

   Картини от серия "Малко дърво". Източник: Цветан Лазаров

В петата серия „Малко дърво”, автора въплъщава любовта си към бонзаите, малките дървета, които отглеждаме в домовете си и са част от интериора ни. Нежният колорит на тези работи и почти безплътните женски образи в тях са съзвучни с лекотата и ефирността на изложбата и внасят в нея допълнителен финес и спокойствие. 
 

   Картини от серия "Плодът на ябълката". Източник: Цветан Лазаров

Шестата серия – „Плодът на ябълката” се състои само от две картинки с по една ябълка, носеща въпроса за това кое е първичното – дървото или плода му. Ябълките в тях са напълно реални, но средата в която са поставени е имагинерна, като средата в останалите картини.
 

Снимка: Кайя Христова


Фотографиите на Кайя Христова съсредоточени върху отделни фрагменти от дървета, представят един друг поглед по същата тема, отразен с друга техника и изразни средства.

 

  Снимки: Кайя Христова


Кайя търси характерното за обекта в неговия детайл, необичайни ракурси, фактури и отражения,  извличайки по този начин много по – първична, обобщена и емоционално наситена информация, превръщаща се на моменти в абстрактна цветова композиция. Играта на светлината, танцуващите петна и скулптирани детайли правят фотографиите и живи и въздействащи.
 

   Снимки: Кайя Христова


Със своята съвместна колекция от картини и фотографии, авторите се опитват да провокират зрителя да се замисли над общочовешки и философски теми, като в същото време го въведат в един нов, светъл, приказен и красив свят,  давайки му възможност да проектира и съпреживее своите мисли и усещания по поставените теми.

Автор: арх. Мариана Вампорова - Лазарова
Закони Нормативна база Коментари