„Царството на водните лилии“ до силистренското село Малък Преславец

Разходки по река Дунав. Опознайте природните и исторически забележителности на България.
05.01.2021
Още за къщата
6933
бяла водна лилия, Малък Преславец, природен резелват, Малопреславско блато, Пеликани, риболов, воден туризъм, празник на водната лилия
Източник: Снимки: Дияна Кинова и Димитър Шиклев

Малък Преславец се намира на 9 км северно от село Зафирово, община Главиница и на 49 км западно от град Силистра. Разположено е  в източната част на Дунавската хълмиста равнина, на надморска височина 100 – 150 м. 

Селото е основано през турско време от преселници от Котелския край. Първоначално населението е смесено – християни и мохамедани, като християните преобладават, а по-късно мюсюлманите се изселват. Първото име на Малък Преславец е Несчесънца, а по-късно е наречено Кадъкьой (съдийско село). След присъединяването на Южна Добруджа към България се преименува на Малък Преславец.


Малопреславското блато е непосрествено до река Дунав, само на 4 км северно от селото. Защитената местност е с площ 154,94 хектара.  Дължината на блатото през летния сезон е 1,5 км, а ширината – 0,3 км. Намира се на 16 м надморска височина и е на 5 м над нивото на река Дунав. При високи води езерото се оттича по изкуствено прокопан канал в река Дунав. Служи за хранителна база на чапли, блестящи ибиси, лопатари, корморани и други гнездящи в резервата птици. В езерата и блатата се възпроизвеждат и съхраняват значителни природни и биологични ресурси като риба, миди, раци, тръстика, лечебна кал, сол и др. Птичето богатство на района до този момент наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 вида. Сред тях са сивата чапла, малката бяла чапла, нощната чапла, които са защитени видове.На 30 км  на изток  се намира резерватът „Сребърна“. Може да отделите един ден, за да разгледате и двата резервата.

На 10 април 1986 г. резерватът е обявен за защитена зона с цел опазване на характерната за района екосистема, както и местообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове. В езерото на село Малък Преславец са наблюдавани и 147 вида птици. Обект на закрила за следните видове птици: Ръждива чапла, Малка бяла чапла, Къдроглав пеликан, Малък воден бик, Нощна чапла, Белобуза рибарка,  Късопръст ястреб, Ръждив ангъч, Малък корморан, Червеногърба сврачка, Среден пъстър кълвач, Черен кълвач, Гривеста чапла, Земеродно рибарче, Сирийски пъстър кълвач, Ливаден дърдавец Малък сокол, Малък орел, Малък креслив орел, Осояд, Белоока потапница, Сив кълвач. 

В района виреят 180 висши растения, които са около 4,8 на сто от висшата флора на България.
В езерото има най-голямата у нас 46 декарова колония на бяла водна лилия, откъдето идва и името Царство на водната лилия. Растението е със статут на застрашен вид в Червената книга.

В защитената местност са забранени строителство, палене на огън, замърсяване с промишлени и битови отпадъци, лов, промишлен риболов, сеч и други човешки дейности, застрашаващи резервата.
 


Мястото е подходящо за риболов, разходка и почивка сред природата, воден туризъм. В кметството на селото работи Информационен център, в който се предлагат информационни материали, бинокли и далекогледи за природолюбителите. Има изградени и обозначени екопътеки. Непосредствено до езерото се намира Рибарското селище. Мястото е много подходящо за пикник до река Дунав. Може да се закупи винаги прясна риба от рибарите.Силистренското село Малък Преславец е домакин на традиционния Празник на водните лилии, който се провежда в средата на месец юли вече 12 години. Събитието се провежда с богата и интересна програма. В нея са включени фолклорно надпяване на читалищни и пенсионерски художествени колективи от Силистренско и Русенско, и състезание за най-добър рибар за деца до 18 години. В рамките на проявата има и конкурс за детски рисунки и творби на приложното изкуство, съобщиха организаторите. Мястото, където се провежда празникът, е на около 5 километра северно от селото. До там има изградена пътна инфраструктура.

Организатори на празника са община Главиница, кметството на Малък Преславец и селското читалище "Йордан Йовков-1946" със съдействието на местната кооперация "Дунав 93".
 

Закони Нормативна база Коментари