„Ландшафтите на река Дунав – врата към Европа”

Национална конференция на ланшафттните архитекти в гр.Русе „Ландшафтите на река Дунав – врата към Европа”
19.10.2014
ланд. арх. Веселин Василев Зам. председател
34
СЛА, http://www.ula-bg.co, ланшафт, ландш. арх, конференция
Конференцията откри ланд.арх. Василев зам.председател на СЛА
Източник: СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ

Националната конференция „Ландшафтите на река Дунав – врата към Европа” е поредното мероприятие на Съюза на ландшафтните архитекти, свързано с 10 годишнината от създаването на организацията. С конференцията се отбеляза едновременно и 25 години от създаване Европейската федерация на ландшафтните архитекти, сега ИФЛА регион Европа и 120 години от създаване на русенските паркове.
Събитието се състоя в най-европейския град – града на баба Тонка – гр.Русе, от 10.10. до 12.10.2014 г. Конференцията се проведе под патронажа на Кмета на Община Русе, г-н Стоилов. Участници в мероприятието бяха ландшафтни архитекти от цялата страна, преподаватели от факултет ландшафтна архитектура в ЛТУ, Ръководството на СЛА. По време на събитието беше организирано изложение с рекламни и каталожни материали на фирми, свързани с дейностите по ландшафтната архитектура. Гости на събитието бяха чл.кор., проф.д-р арх. Атанас Ковачев – декан на факултет Ландшафтна архитектура, арх.Бочуковска – главен архитект на Община Русе – представляваща и Кмета, арх. Панайотова – председател на КАБ – РК Русе, САБ-Дружество Русе – арх. Венци Илиев – докладчик, Ръководители на фирми – спонсори на СЛА.
Конференцията бе открита от Зам. Председатела на СЛА – ланд. арх. Веселин Василев. От арх. Бочуковска бе прочетен поздравителен адрес от г-н Стоилов, Кмет на Община Русе по случай 10  години СЛА, който се връчи на ланд.арх. Василев. Доц.д-р.ланд.арх. Веляна Найденова прочете поздравително слово от Председатела на СЛА проф.д-р. d.h.c., ланд.арх. Йордан Кулелиев.
За голям принос в ландшафтната архитектура и високи постижения бе награден чл.кор., проф., д-р, арх. Атанас Ковачев, с Почетен член на Съюза на ландшажтните архитекти и му бе връчено специално удостоверение за това. Арх.Ковачев, поздрави Конференцията, нейните организатори, участници и гости с емоционално и вълнуващо слово.
На конференцията се представиха 10 броя доклади от изявени ландшафтни архитекти в България, свързани с темата ландшафтите на р.Дунав. В началото присъстващите се запознаха с Русенските и крайдунавските паркове, тяхното минало, настояще и бъдеще от доц.д-р.ланд. арх. Веляна Найденова с ланд.арх. Камен Каменаров от гр.Русе.
В следващите доклади се наблегна на защитените ландшафти на р.Дунав и екологичните принципи за устройство на озеленените пространства в крайдунавскиите брегове с два доклада на ланд.арх. Веселин Василев и проф., д-р, ланд.арх. Пенчо Добрев.
Представиха се Доклади относно нови тенденции в зелената инфраструктура и открити пространства и понятия и Международни организации и структури на ландшафтните архитекти от доц. д-р. ланд.арх. Катинка Михова.
От ланд.арх. В.Василев бе представена Европейската конвенция за ландшафта – въвеждане в България и Доклада на доц. д-р. арх. Борислав Борисов  - относно „Обособяване на нов Дунавски регион, свързано с ландшафтните особености на България”.
Интересен бе доклада – презентация на разработен ПУП от арх. Венци Илиев и колектив от гр.Русе – „Новото крайбрежие на Русенския парк – усещане за пробудени надежди”.

По време на Конференцията до открита Пътуваща национална Изложба от 30 табла с проекти и реализации на ландшафтни архитекти от България „Минало, настояще, бъдеще”, по случай 10 години СЛА. Изложбата бе експонирана на открито в центъра на гр.Русе пред сградата на общината.

В края на конференцията се обсъдиха интересни проблеми, поставени в Докладите, разглежданите теми и предложения, свързани  с ландшафтната архитектура, с професията ландшафтен архитект. Река Дунав оказва основно доминиращо влияние върху ландшафтите, техните основни характеристики, състояние и динамика. Тя е основен ландшафтообразуващ компонент.

Река Дунав представлява основното обединяващо звено на ландшафтите, свързани с нея, от което възниква необходимост за в бъдеще тяхното планиране, управление и опазване да се извършва хармонично.
Във връзка с това ще се подготви документ с  най-важните засегнати проблеми и предложения, който ще се връчи на заинтересованите министерства, държавни и други организации за решаване.
Разискванията от обсъдените теми и други, свързани с ландшафтната архитектура, продължи до късно вечерта при организирания коктейл в Панорамния ресторант на Хотел Рига в гр.Русе, на фона на спокойната и мощна река Дунав.
Накрая на Конференцията ланд.арх. Веселин Василев благодари на колегията за добрата организация и пожела на всички по-често нови подобни мероприятия, издигащи престижа на ландшафтните архитекти и Съюза на ландшафтните архитекти.
На втория ден 12.10.2014 г. се проведе кратка екскурзия по обекти с изключително важно международно и национално, историческо, екологично и архитектурно значение. Тя представляваше продължение нра конференцията, чрез онагледяване и разглеждане на различни ландшафти, които в този есенен период са изключително красиви и атрактивни – Древния град Червен, Природния парк Русенски Лом, Бесарбовския скален манастир, Ивановски скални църкви.
Българските ландшафти са толкова разнообразни, красиви и ценни сътворения на природата и човека, с които може да се гордее всеки. Необходимо е те да бъдат сериозно опазвани от държавата и обществото, и да се промотират на международно ниво. Техния потенциал като туристически, архитектурни, екологични и исторически обекти е изключителен и това трябва подобаващо да се ползва за привличане на туристи, за ползване с опознавателна и научна цел.
 СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ

+8
Автор: ланд. арх. Веселин Василев Зам. председател
Закони Нормативна база Коментари