„Интегриран град на бъдещето”

Бош и Княжество Монако разработват съвместно „Интегриран град на бъдещето”
18.07.2012
Robert Bosch GmbH
156
„Интегриран град на, Роберт Бош и Монако, технологии, инфрастуктура, комуникации
Бош и Княжество Монако разработват съвместно „Интегриран град на бъдещето”
Източник: Robert Bosch GmbH

 

Партньорството цели да се проведе проучване с цел подобряване качеството на живот в градска среда и подпомагане на устойчивото развитие.
Фокусът пада върху съвременните услуги и инфраструктурата в областта на мобилността, енергетиката, здравеопазването и комуникациите.

Принцът на Монако Алберт II посети централата на Роберт Бош на 10 юли 2012г., където се срещна с Д-р Фолкмар Денер, председател на Борда на директорите на Бош. На срещата беше обсъдена концепцията „Connected City“ („Интегриран град”), предмет на която са възможностите за интеграция на информационните и комуникационните системи, институциите, сградите, съоръженията и другите елементи на градската инфраструктурата. 
Княжество Монако е заинтересовано от запазването на изключително високото качество на живот на своите жители и счита замисъла на концепцията за продължение на своята политика на устойчиво развитие. Княжеството възнамерява да развие и внедри решения в области като мобилност, енергетика, здравеопазване и комуникации.
Беше подписано писмо за намерение, в което страните се споразумяха Бош да проведе проучване на възможностите, които се откриват пред Монако в рамките на този проект. Компанията Бош е признат експерт в технологиите, необходими за реализацията на проекта. През изминалите години компанията обърна голямо внимание на темата интегрираност на системите, „интелигентните” сензори и масовото навлизане на интернет в продуктите и услугите. Освен това Бош притежава обширно ноу-хау в управлението на комплексни системи.

„Горди сме да бъдем част от изграждането на един интегриран град на бъдещето чрез иновативните технологии на Бош” заключи д-р Денер
Принц Алберт II коментира:Доволен съм, че писмото за намерение, което подписахме днес, ще даде възможност за изследване на иновативни технологии за подпомагане на устойчивото развитие на Княжество Монако”.

Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. През 2011г. Бош инвестира над 4,2 млрд. евро в изследвания и разработки и регистрира над 4 100 патента в цял свят. Всички продукти и услуги на Бош повишават качеството на живота, като предоставят решения, които са едновременно иновативни и ефективни.

 

Автор: Robert Bosch GmbH
Закони Нормативна база Коментари