С и С Строй

Бизнес адрес

9000 Варна, ул."Ген.Колев" 86а

 

За контакти

Тел.: 0885 194 699

 

Лице за контакти
Антон Душков

Фирмена информация

Строителен консорциум „С и С СТРОЙ” обединява две действащи строителни дружества: Сунимекс ЕООД и Преслава ЕООД, регистрирани в Централния професионален регистър на строителя и редовни членове на Българската Строителна Камара. Сунимекс ЕООД е създадено през 2003 г. и принадлежи към първа група строежи - строежи от трета до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. Преслава ЕООД е създадено през 2006 г. и принадлежи към първа група строежи – строежи от четвърта до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРББЦПРС. Обединени в строителен консорциум „С и С СТРОЙ” двете дружества са специализирани в строителството, реконструкцията и ремонта на жилищни, административни, промишлени и обществени сгради, както и в изработката и монтажа на метални конструкции.

В дейността си консорциума прилага новостите в строителните технологии и използва съвременни строителни материали, като едновременно с това спазва и традициите в строителството.

Стремежът на „С и С СТРОЙ” е към повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в строителния бранж. Качеството и безопасността са основа на нашия успех, а отличителната си репутация и успешното си налагане на строителния пазар измерваме чрез постигането на проектните цели на нашите Клиенти и степента на положителното надхвърляне на техните очаквaния.

Нашите Клиенти оценяват професионализма, коректността и доброто отношение и не се колебаят да ползват многократно услугите на консорциума. Като наш Клиент, Вие можете да разчитате на: гарантирано качество стриктно придържане на съгласуваните цени и план-график на работа прецизност при осъществяване на всеки проект постоянен контрол и надзор от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи оптимални цени и оптимално изпълнение на проекта коректни отношения чрез спазване на всички поети ангажименти към Клиента стриктно спазване на работните проекти и изпълнението им съгласно ПИПСМР и БДС успешно прилагане на вътрешно-фирмената политика по качеството и интегрираната система за управление постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнените СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци поддържане и постоянно обновяване на базата на консорциума от техническо съоръжаване /строителна механизация, съоръжения и оборудване/. ания.

С и С СТРОЙ предлага следните услуги: строителство “до ключ” на жилищни, административни,промишлени и общесвени сгради реконструкция и ремонт на същетвуващи сгради гаранционно и извън гаранционно обслужване изработка, доставка и монтаж на метални конструкции вътрешен дизайн – проектиране и съдействие при реализация на проекта комплексна услуга - цялостно управление на строителния процес: -създаване и одобряване на идеен, технически и работен поект - съдействие при издаването на всички необходими разрешителни за строеж -съдействие при осигуряване на строителен надзор -съдействие при въвеждането в експлоатация и получаването на разрешение за ползване

Закони Нормативна база Коментари