В сърцето на Странджа - Малко Търново

Град Малко Търново се на мира в Югоизточна България, само на 9 км от границата с Република Турция.
15.03.2006
сп. “Още за къщата”
931
исторически музей, традиции, поминък, малко търново, природен резерват
Етнографският музей в Малко Търново
Източник: Още за къщата, фотограф: Димитър Шиклев

Град Малко Търново се на мира в Югоизточна България, само на 9 км от границата с Република Турция. Културен и административен център на едноименната община, с население от 3527 жители. Градът е единствен в тази част на България, на територията на Странджа планина. Според редица известни изследователи на това място от дълбока древност е съществувало селище. Откритите находки от различни епохи го доказват по безспорен начин. Името на селището се появява в историческите извори от римската епоха, което показва неговото вековно съществуване, културното и икономическото му значение по това време.


Дървената къща в Странджа е обособена в една от най- големите териториални групи в България. Фотограф: Димитър Шиклев

На територията на община Малко Търново, сред дивната природа на Странджа планина, са запазени уникални археологически паметници, свързани с тракийската и римската култура.Историческият музей. Фотограф: Димитър Шиклев

Исторически музей - Малко Търново е създаден през 1983 г., с идеята да се превърне в информационен център за културно-историческото развитие на Странджа, музеят разполага с пет сгради, като в три от тях са разположени експозициите. Къщите са оригинални, типични странджански творби на народните майстори, което ги прави особено ценни за историята на българската архитектура. В експозициите е нарушен традиционният способ на експониране в строго следване на хронологическия ред - “от древността до наши дни”. Експонирането е осъществено тематично и с акцентуване само на онези събития и явления, които са характерни за региона. Тук могат да се видят мраморни надгробни плочи, жертвеници, колони с гръцки надписи и мраморна статуя на римска девойка, два фронтона от тракийска куполна гробница, керамика.
Иконната живопис е представена от няколко икони от XIX век, дело на местни майстори. Те се отличават от всички други български икони най-вече по своята стилистика - с приглушен колорит, в който преобладава тъмнозеленият цвят - нещо нетипично за иконната живопис.
Народният бит е представен чрез експозицията на автентични предмети, оръдия на труда, съдове и облекла.      
           
Националноосвободителното движение е представено чрез копия на снимки, документи и оръжия в комплекса и на историческата местност Петрова нива, където около мемориалния паметник всяка година се събират от 30 до 50 000 души, дошли да почетат паметта на преображенци. През 1903 г. в тази местност е взето историческото решение за вдигане на Илинденско - Преображенското въстание.


Природата е най-голямото богатство на Малко Търново. Снимка: Димитър Шиклев

Природата е най-голямото богатство на Малко Търново. Общината изцяло попада на територията на Природен парк "Странджа". Създаден е през 1995 г., за да бъдат съхранени природните и културни дадености на планината и свързаните с тях традиции и поминък. Тази най- голяма защитена територия в България е и една от най- ценните европейски защитени територии. Разположена е на площ от 1161км2, като обхваща Централна българска Странджа с излаз на Черноморското крайбрежие ( между гр. Царево и с.Резово).


Многобройните пещери със своите разклонени галерии подобно на приказен лабиринт оформят един непознат и причудлив подземен свят. Снимки: Димитър Шиклев


Пет резервата заемат 1/20-а част от площта ѝ - най-старият български резерват "Силкосия" ( 1933г.), "Витаново", "Тисовица", "Средока" и "Лопушна", който е част от световната мрежа биосферни резервати "Човек и биосфера" на UNESCO.Братанова пещера се намира в рамките на природен резерват Витаново в Странджа планина.  Снимки: Димитър Шиклев


В западната част на парка цели масиви и склонове са оформени - от мощни скални образувания и скалисти проломи. Многобройните пещери със своите разклонени галерии подобно на приказен лабиринт оформят един непознат и причудлив подземен свят. Изненади очакват посетителите на каста, особено по северните склонове, където скалите са покрити с пищна растителност от бръшлян, папрати, храсти и малки дървета и закриват потайните цепнатини, неоткрити ниши и дупки.

Автор: сп. “Още за къщата”
Закони Нормативна база Коментари