На 1 декември се създаде БАГТС

Българските специалисти в областта на геотехническото и тунелното строителство направиха първата стъпка за приобщаване към европейските и световните структури.
01.12.2010
M3 Communications Group, Inc
624
БАГТС, тунелно строителство, асоциация, геотехническо
На 1 декември се създаде БАГТС
Източник: M3 Communications Group, Inc

Вчера на медийно събитие в София официално бе обявено създаването на Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство (БАГТС). Новата структура обединява  видни специалисти от бранша.
Специални участници в събитието бяха проф. д-р инж. Божидар Божинов, почетен председател на БАГТС, член на Експертния съвет,  преподавател в Минно-геоложкия университет „Иван Рилски“, доайен в проектирането на геотехнически съоръжения, и доц. д-р инж. Виктор Ташев, член на Експертния съвет на БАГТС и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), един от най-успешните проектанти в тунелното строителство.  
„Главната цел на новоучредената Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство е изучаване и популяризиране на световния опит в тази сфера у нас за адекватна реакция при предстоящото изграждане на мащабните проекти от техническата инфраструктура”, заяви председателят на БАГТС инж. Валентин Трашлиев.
„Създаването на национална асоциация за геотехническо и тунелно строителство е не само навременно, но дори е закъсняло, тъй като такива сдружения има във всички по-напреднали, а и не само напреднали страни. Очаква се тази асоциация да обедини силите и професионализма на проучватели, проектанти и строители, така че да се открият възможности за внедряване на нови технологии, механизация и начини на защита на подземните конструкции, опазване на природната среда и използване на последните постижения на световната наука и практика в тази сложна и отговорна строителна дейност”, коментира проф. д-р инж. Божидар Божинов.
„Чрез новосъздадената структура се надявам да предадем своите знания и опит на бъдещото поколение специалисти, а и да способстваме за поддържане на постоянна връзка между бизнес практиката и постиженията на академичната общност“, добави доц. Виктор Ташев.
Сред целите на асоциацията са да съдейства за широко международно сътрудничество, да осигурява изпълнение на практически програми и социални инициативи, както и да създаде и поддържа информационна система за свободни работни места за лица, квалифицирани за този тип строителство, и да подпомага професионалната им реализация.
Повече информация за Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство можете да получите на уеб сайта на новосъздадената структура: www.bagtc.bg.

Автор: M3 Communications Group, Inc
Закони Нормативна база Коментари