ВЕИ

Тематични аспекти за изграждане и реновиране на сгради и жилищни райони. Организатор: Via Expo, 11-12 март 2015, София

Електрификация на къщи в отдалечени райони

01.01.2015
инж. Полина Петкова
4785

Едно от адекватните решения в случая е, да се избере варианта със собствен източник на енергия, което само по себе си представлява една добра инвестиция, с голяма възвръщаемост.

Международната награда за енергийно ефективни сгради и региони на Институт „Пасивна къща“ (Дармщат, Германия) за 2014 г. е най-сериозното предизвикателство за всички, които работят в тази област.

Преди малко повече от месец приключи ежегодният Екофорум и изложба за Югоизточна Европа. Представяме ви кратка статистика и резултати от изминалото събитие.

Използване на възобновяеми енергийни източници за целите на отопление и вентилация в индустриалния и в битовия сектор.

Интегрирани фотоволтаични системи

15.11.2012
инж. Полина Петкова
947

Интегрираните сградни фотоволтаични системи представляват съчетание от система за генериране на електрическа енергия и част от фасадата на сградата

Energyplus Villa Schmidt©

08.07.2010
„Студио АРХЕ” ЕООД
757

Устойчива съвременна архитектура в България

ISH 2009 призова за...

14.03.2009
Антоанета САЛФИДЖ, гл. редактор ...
392

Юбилейното 50-то издание на ISH, Франкфурт, Германия, световното биенале за банско оборудване, сградни и енергиийни системи, климатизация и ВЕИ тази година премина под наслова „Синя отговорност”.

Закони Нормативна база Коментари