Фън шуй в градината

Размисли на една ландшафтна архитектка.
15.11.2006
Ланд.арх. Ева Борисова
1170
озеленяване, градина, фън шуй градина

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ФЪН ШУЙ?
Този абзац навярно би оттегчил доста читатели, които отдавна са си отговорили на този въпрос /литература и ръководства има достатъчно на книжния пазар/. От друга страна, би било неуместно от моята личност да не спомена малко предистория, най-малкото за да бъде последователен и логичен текста по надолу.

В множеството информация, в която се порових, съвсем старателно, попаднах на едно много хубаво  и съвсем простичко определение по темата – а именно, фън шуй е едно уникално изкуство на древна култура – за хармонично подреждане на дома, работното място и градината, съобразно добрите енергии и личностно излъчване на човека, превърнало се в традиция за повечето източни народи.


Това е то. Но най-истинската част от него е именно ролята на човека  - активен участник и в непосредствена взаимовръзка с енергийните структури на цялата Вселена. Неизменно и доказано във времето.

НАШИЯТ ЖИВОТ
Бързаме. Задъхани. Без  сутрешни усмивки, без добри думи. Ето какво сме в нашето тъй модерно общество. Всеки ден. Цената, която плащаме е висока - разпостираща се изолация и върл материализъм. Всеки ден се отдалечаваме от земята от нейните закони и нужди, губим и нашите естествени желания  и усещания в градското ежедневие, губим интуицията си за нещата от живота - как тогава да разберем фън шуй? Може би с малко хумор и повечко свободно време, спазвайки китайската поговорка: „сложете малко фън шуй във вашия живот, а не живота си в фън шуй.”


ДВЕ ДУМИ ЗА УНИВЕРСАЛНАТА ЕНЕРГИЯ ЧИ, ИН И ЯН  И   5-те ЕЛЕМЕНТА
Според фън шуй изграждането и подреждането на една сграда или градина, въобще пространството, в което прекарваме голяма част от времето, ни въздейства на подсъзнателно ниво. В основата на тази философия се преплитат разбирането за главната и единствена Енергия на вселената - силата на живота, наречена чи, проникваща и всеобхващаща всичко. А целта на фън шуй е да се овладее и насочи хармоничен поток  чи енергия в и около едно място, за да подобрим собственото си здраве и благополучие. Петте елемента – огън, земя, метал, вода и дърво – са проявления на чи и са всъщност петте трансформации на материята. Те имат свои съответствия със сезоните, храните, цветовете, посоките и числата. Идеята е да се създаде такова пространство, че нито елемент да не доминира, а налице баланс между ин и ян.


НАШАТА ГРАДИНА
След като имаме представа за основните концепции и идеи – нека поговорим съвсем конкретно за оформянето на една градина по фън шуй, като все пак ги наложа с ландшафтните принципи. Предполагам, че такава гледна точка би ви била интересна.
Да започнем с общата композиция – фън шуй казва, не е необходимо в градината да присъстват елементи с всяка форма и цвят, една стара китайска поговорка гласи: ” Твърде много цветове засляпяват очите.” Всеки ландшафтен архитект знае това, като основно правило от абстрактната композиция. Фън шуй градините са подобни по съдържание и форма с английските градини, които са близки до природата, но пък те водят началото си от китайските градини, което отново затваря кръга.

 


АЛЕИТЕ - Съвсем правата алея, според фън шуй, водеща към входната врата, представлява безпрепятствен канал за нахлуване на потенциално вредни енергии. Пътеките в градината трябва да бъдат отстрани, а водещите към входа на дома е най-добре да очертават мека извивка. Има случаи, когато не може да се промени извивката на вече съществуващи алеи – тогава може да се поставят саксии и кашпи покрай нея, да се засадят растения така, че правата линия да се омекотява от надвисналите клони и формата на растенията. Друг трик за забавяне на енергията чи е орнаментираната настилка. Връщайки се към ландшафтната практика, бих казала, че нещата не са много различни. Преди всичко имаме даденост, вертикално планиране на терена и съответно определен начин на живот на собственика. Разбира се, че малките лъкатушещи пътечки са много по-симпатични и уютни, докато правите алеи са по скоро елемент на обществените пространства, където се търси ефекта за по-бързо преминаване през дадено място и са зависими от формата на сградите които ги заобикалят. Що се касае до вида на настилките  - изборът наистина е голям, но за да сме верни на фън шуй например, е добре да се спрем на естествени материали, които освен че са класика в жанра, дават топлота с земните си цветове и най-умело се вписват в композицията.
 


ОГРАДИТЕ – ето тук има малко несъответствия с китайските и българските градини. Следвайки фън шуй, китайците правят предните си огради -  ниски, не по-високи от височината на перваза на прозорците на долния етаж. Мотивите са очевидни – връзката между човека и външния свят е необходима за душевното равновесие на личността. Чудесно, но в българската действителност (не)добросъседските отношения стоят на първо място. Това обаче не е просто ежедневие, а традиция. Не е нужно да споменавам дори за възрожденските ни къщи, чийто огради са проектирани, за да не може турчин на кон да види какво има зад нея. Настоящето е още по-плашещо с охранителните камери и жива охрана, и въпросът не опира само до съседите. Бих споделила само някои идеи, относно оградата, които са универсални и все пак само препоръчителни. Оградата може да бъде ажурна (метал или дърво), изпълнена от жив плет с подходящи за целта видове, може да бъде украсена с рисунки, може да има отвори и да създава интересни гледки. Но  всичко това зависи единствено от човека , който живее там и неговата лична нагласа за сигурност и безопасност.
 

 


ВОДНИТЕ ПЛОЩИ – със самата мисъл да си имате водна площ в градината улучвате право в целта философията на фън шуй. Защо ли? Защото тя символизира натрупването на чи енергия и даже богатството на един дом. Добре звучи, а и не е задължително да имате водните каскади на старите италиански вили. Отново значение има формата и размера – максимално естествена и не по-голяма от размера на къщата. Но какво биха правили жалките англичани, които в малките си дворове имат предимно правоъгълни водни площи? Фън шуй дава отговор и на тях  - облагородяване на правите ъгли с групи растения и аксесоари. Това според мен, което би представлявал по-голям интерес за читателите, решили да притежават водна площ  - са малките чешми  и ромонещи поточета -  давайки същия ефект на наслада и символика на фън шуй. Самият фактор за наличието на течаща вода е достатъчен, за да имате нужния просперитет, а и много приятна почивка в градината. За да балансира ин на спокойното езеро, китайците внасят  ян с помощта на скални кътове. Още повече доразвиват темата японците, които правят така наречения „пейзаж на заем”. Планината Фуджи се пресъздава в умален модел и заедно с придружаващото я езеро,  градината става неразривна  част от околния пейзаж.
 

 


РАСТИТЕЛНОСТТА – тук вече мога да кажа, че всеки ландшафтен архитект работи по законите на фън шуй, защото принципите са просто едни и същи. Например, фън шуй казва оставете централната част на градината си свободна, а храстите и дърветата засадете отстрани. Това е логичен принцип в нашата работа – никой не иска да бъде „притиснат в ъгъла”, излизайки в градината имаме  нужда от лекота и простор, от свобода за мислите ни. В този смисъл тревна поляна е необходима и тя обикновенно е в центъра, около който се завихрят дървесно-храстовите групи. Уханието на цветовете, обагрянето на листата според сезона, формата на короните и на самите клони всичко това прави една градина въздействаща и много различна в зависимост от вкуса на собственика и. Тя влияе на чувствата и емоциите, прави ни по-щастливи. Което иде да рече, че оттук нататък подбора на видове растения, цветове, местоположение се определят от вашата идея и  вашето усещане за красота, за да имате вашата си градина като съкровенно късче от вашата душа и излъчване. Специалистите само могат да допълнят тази идея и да я превърнат в реалност.
 


Моята професия, с уважение мога да заявя - е също талант, усет и чувство -  изкуство, което се ражда всеки ден с много любов и знания. Добре проектираните и поддържани градини са удоволствие и наслада, почивка за гордия собственик и сериозна работа за професионалиста. Винаги много съм ценяла хората, които без тези знания и милион книги имат великолепна грееща градина – цъфтяща и много обичана. Защото следват сърцето си и правят нещата, които им харесват. А фън шуй учи останалите хора как да слушат собствения си глас и да творят подобно красиви неща. 

Автор: Ланд.арх. Ева Борисова
Закони Нормативна база Коментари