Фън шуй - учение за хармонична среда

Добре ли се чувстваме у дома и на работа? Доволни ли сме от своите успехи и кариера?
15.11.2006
инж. Елза Панайотова, фън шуй експерт
1274
дом, фън шуй, учение за дома

Добре ли се чувстваме у дома и на работа? Доволни ли сме от своите успехи и кариера? В семейството цари ли мир и съгласие? Имаме ли вътрешна хармония? Ако всички отговори са положителни, вие сте щастлив човек. Но ако искате за промените нещо, можете да се обърнете за помощ към фън шуй.
 

Какво означава фън шуй?
Буквално преведено, FENG SHUI означава “вятър и вода” – две от природните стихии. Термините ФЪН ШУЙ, ФЕНГ ШУЙ, фен шуй, фън шуей означават едно и също, разликата идва от различната транскрипция.

Това е и наука, и изкуство. Наука - защото има сериозна теоретична основа, както и свои уреди (компас, багети, радиестезично махало и др.), формули, таблици, изчисления. Изкуство – защото всяко място изисква индивидуален и творчески подход. Общите препоръки са малко, индивидуалните са съобразени с конкретното място и конкретните хора.


      
 
Каква е основната цел на фън шуй и какви ползи може да извлечем от него?
Основната идея във фън шуй е, че околната среда влияе на здравето и късмета ни. Знанията по фън шуй позволяват да извлечем максимална полза от окръжаващото пространство, учат ни да не се борим с това, което е около нас, а мъдро да го използваме, извличайки полза от благоприятното и трансформирайки негативното.
Целта на фън шуй е да създаде благотворна среда за живот и работа. Благотворна значи среда, която ни захранва с енергия, ние не изразходваме енергия, за да неутрализираме различни вредни неща, а се зареждаме. Влизаш вкъщи и ти е хубаво, бързо си почиваш, приятелите като дойдат, не им се тръгва, където и да си – бързаш да се прибереш, защото у дома ти е добре.

На практика тази наука се занимава с хармонизиране и подобряване влиянието на пространството, на обектите, формите, цветовете помежду им и върху живота на човека. Това модно сега учение е дошло в Европа от Китай. Мъдрите и търпеливи китайци, използвайки древни знания и няколко хилядолетия внимателно наблюдавайки околното пространство, извели закономерности, които прераснали и се оформили в точна и стройна наука. Наука за това как да привлечем  късмета в живота си. Три вида късмет съпровождат човека през живота му. Небесният късмет е това, което ни се дава по рождение - това, с което идваме в този свят. Човешкият късмет е възнаграждението за нашите действия и постъпки – това, което зависи само от нас. Земният късмет (това е областта на фън шуй) е позитивът, който ни дава околното пространство. Ако даденото от Бога не можем да изменим, то може да повлияем на своите постъпки и да изменим пространството, в което живеем.
 
Кой го използва в днешно време?
Идва от Изтока. Твърди се, че началото му е поставено в Китай преди повече от 5000 години. Възникнало е като наука за намиране на благоприятно място за погребване на мъртвите, защото китайците вярват, че те подкрепят живите след смъртта си. Впоследствие е приложена за домовете на живите хора. В Китай доскоро е било тайно знание, обслужващо интересите единствено на императорите. Всъщност всички древни хора (не само в Китай) не са строили жилища върху геопатогенни зони и са подбирали специално местата за своите домове и светилища.

Принципите на фън шуй широко се използват в Китай, Япония, Сингапур, Малайзия. Това е и една от причините за бързия им растеж. Бизнесмените на Изток не предприемат строеж или ремонт на бизнес сграда или къща за живеене, без да се консултират с експерти по фън шуй. Днес вече е хит в Европа и Щатите, особено в Русия, Украйна и Германия.
В България има доста привърженици на тезата за прабългарския произход на тази наука. 
Какви са основните закони, на които се гради тази древна наука?
Теорията за ци е един от най-важните принципи във фън шуй. ци е китайска дума, означаваща жизнена енергия, жизнена сила. Подобни термини има и в други култури. В Япония това е ки, в Индия – прана, на Хаваите – мана, в западната философия – жизнена сила.  Ци пулсира във всички живи неща, изпълвайки ги с енергия и движение.

Фън шуй разглежда дома като жив организъм. Принципите са аналогични на тези в акупунтурата. Ако енергията в нашето тяло се движи свободно, ако тя е в достатъчно количество, то ние сме здрави. Ако обаче енергията се блокира - ние се разболяваме.

Домовете, в които живеем, също са изпълнени с невидима жизнена сила, която се нарича ци. Затова домът изисква не по-малко внимание от тялото ни. Целта е енергиите в него да текат плавно и безпрепятствено. Повече свежа жизнена енергия осигурява по-здравословна среда за човека. Той се чувства комфортно на такова място - спи добре, боледува по-малко, по-лесно решава проблемите си, повече му върви.


ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА
Във фън шуй се изплзват петте традиционни елемента от китайската астрология.: огън, земя, метал,  вода и дърво. Всяко нещо на света би могло д абъде съотнесено към един от тези пет елемента или към комбинация от тях. Те представляват петте различни начина, по които жизнената енергия "чи"се проявява. 

Петте елемента си взаимодействат в съответствие с три основни цикъла:
- цилъл на пораждане;
- цикъл на разрушаване;

- цикъл на редуциране.
 


Цикълът на пораждане се изгражда по посока на часовниковата стрелка на кръга. В него всеки елемент спомага да се произведе следващия елемент в този цикъл.
Цикълът на разрушаване е по стрелките на звездата. Той показва кой елемент над кой надделява. Редът на разрушаване винаги пропуска по един елемент.
Цикълът на редуциране - пропуснатият елемент намалява конфликтамежду двата елемента в съседство с него. Така се получава третият цикъл.  Той се използва, за да се коригират дисбалансите, създавани от цикъла на разрушаване.Една от основните теории е за петте елемента: огън, земя, метал, вода и дърво.
Всяко нещо на света би могло да бъде съотнесено към един от тези пет елемента или към комбинация от тях. Те представляват петте различни начина, по които жизнената енергията ци се проявява. Търси се баланс между тези пет елемента, както и между енергиите ин и ян.
 
Във фън шуй всяко пространство се дели на 8 сектора и център. Всеки сектор “отговаря” за различна област от живота: “кариера”, “знание”, “семейство”, “богатство”, “слава, просперитет”, “брак, взаимоотношение”, “деца, творчество”, “покровители, пътешествия”, “здраве”. Ако формата на даденото пространство е квадратна или леко правоъгълна, то тези сектори са в баланс. Ако формата е г-образна, т-образна, дълъг правоъгълник, силно начупена и т.н., то някои сектори са ощетени и на хората не върви в съответната сфера от живота, има проблеми. Затова такива форми подлежат на енергийно балансиране с цел положителни промени в живота.
С какво може да помогне фън шуй на съвременния дизайн?
Разполага с правила за разположение на мебели, таблици за изчисление на благоприятни посоки за спане на всеки, има теория за място на огледала, за цветова гама, форми и т.н. Всичко това, съобразено с конкретните хора и конкретното пространство. Но фън шуй  не отнема ролята на дизайнера. Фън шуй специалистът и дизайнерът са различни специалисти и според мен е добре да работят заедно.
 
Има ли нужда от осъвременяване древният фън шуй?
Древен, древен - дали не си е изживял времето?! Човекът винаги е избирал местата, където да живее. Всички народи имат правила, по които строят домовете си. И тези правила си имат логика: много снегове, значи ще направим стръмни покриви, за да се свлича по-лесно снегът; най-топлата страна е южната, значи оттам ще са прозорците... Какво е по-различното сега? Много рядко можем да се съобразим с излъчванията от земята и да построим дома си на чисто от геопатология място. Древните са го правили. Домът ни е пълен с електроуреди, излъчвания на мобилни телефони и т.н., електромагнитни полета с различна сила и честота ни заобикалят отвсякъде.  Навремето ги е нямало. Древните са живели близо до земята и нейния магнетизъм, а ние живеем в многоетажни сгради. Затова съвременният фън шуй е доста по-различен и сложен от древния. 
На какъв етап трябва да се използва?
Най-добрият вариант е да започнем с избора на благоприятен парцел, на който да построим къщата си. Нататък следва дълъг процес на обмисляне къде е най-подходящо да е къщата в този парцел, как да е ориентирана, къде да е входната врата, спалнята, печката и т.н.

А какво правим, когато вече имаме дом и живеем в него? Променяме, доколкото е възможно това, което е неблагоприятно. Освен това фън шуй разполага с много така наречени лечения – предмети, методи, символи, с които може: да се промени потокът на енергия, да се насочи към определено място; да се стимулират сектори, които са ощетени; да се неутрализира вредно въздействие от видими греди и ръбове на колони, да се трансформират вредни вълни от геопатология и т.н. Всъщност идеални неща няма, но винаги има възможност за промени, стига човек да иска.
 
Какво значи “благоприятен парцел”?
Всичко наоколо има значение. Какво е то: парк, детска площадка или сметище, гробище, трафопост. Има ли река наблизо? Къде е планината спрямо нашия парцел? Колко близо и как спрямо нас са разположени съседните къщи, как са разположение пътищата и т.н. Има ли геопатология – подземни реки, разломи, руди в земната кора? Всичко това оказва влияние.

Ето един пример. Имаме къща, на която планината се пада откъм улицата, а това в случая е и “лицето на къщата”. “Гърбът на къщата” е на по-ниско. Според фън шуй, гърбът на къщата трябва да е защитен, зад къщата е добре да има планина. Какво може да се направи? Зад къщата, в края на працела може да се засадят дървета, които ще дадат тази защита. Разбира се, трябва да се уточни какви дървета за конкретното място са най-благоприятни.
 
Кое не е фън шуй
Фън шуй може да се направи на всяко пространство с ясни граници. Това може да е къща, апартамент, стая, парцел земя, местност, дори държава. Прави се на конкретно пространство.
Такива дейности като ароматерапия, медитация, номерология, психология на позитивното мислене не са фън шуй, но могат да се използват като помощ при фън шуй. В 21 век границите между различните науки се размиват, те започват да си помагат една на друга и заедно по-ясно обясняват света и нашето място в него.
 
Фън шуй – това е образ на живот. Следвайки го, човек се издига на по-високо ниво на възприемане на окръжаващия свят. Главната задача на фън шуй е да проанализира конкретната ситуация и да я измени така, че човек да постигне успехи в желаната от него област – здраве, любов, работа, отношения с хора и др. Фън шуй  винаги може нещо да измени и знае как да направи нехармоничното – хармонично.

Автор: инж. Елза Панайотова, фън шуй експерт
Закони Нормативна база Коментари