Еко солар Р ООД

Бизнес адрес

1113 София, ул. "Тинтява" 15

 

За контакти

Тел.: 02/8689597

 

Лице за контакти
Ташко Мераков

Фирмена информация

“Еко Солар Р” ООД е инженерингова фирма специализирана в проектиране и изграждане на земно-енергийни термопомпени системи и соларни системи. Фирмата предлага надежден, високо ефективен и енергоспестяващ метод за отопление и климатизация и производство на топла вода за битови нужди. Основно дейността на “Еко Солар Р” ООД е насочена към преоекти в областта на Възобновяемите Енергийни Източници, отоплението, климатизацията и вентилацията.

Инженеринговите услуги, които предлага компанията са машинно и системно проектиране на:
1.Отоплителни системи
2.Климатични системи
3.Вентилационни системи
4.Соларни системи – слънчеви инсталации за производство на битова гореща вода и фотоволтаични централи за производство на електроенергия
5.Доставка на технологично оборудване
6.Монтаж, надзор и въвеждане в експлоатация
7.Гаранционно и следгаранционно обслужване
8.Сервиз

Закони Нормативна база Коментари