арх. Надежда Нешкова

Бизнес адрес

кв. Симеоново, ул. 197-ма, 13

 

За контакти

Тел.: +359 894 48 14 33

 

Лице за контакти
Надежда Нешкова

Фирмена информация

* Проектиране на обществени, жилищни и промишлени сгради;
* Изготвяне на проекти за реновиране на сгради;
* Изготвяне на интериорни проекти;
* Проектиране на мебели;
* Изготвяне на градоустройствени проекти;
* Изготвяне на количествени сметки и спецификации;
* Създаване на 3D визуализации;
* Комуникиране с клиенти и подизпълнители;
* Заснемане на обекта;
* Осъществяване на авторски контрол.

Закони Нормативна база Коментари