УАСГ

Церемонията по дипломиране на студентите по архитектура и урбанизъм се състоя на 28 април в аула “Максима”. Постери на отличените дипломни проекти са експонирани в изложбената зала на УАСГ до 20 май.  

Откриха нов учебен център за енергийна ефективност в УАСГ

17.05.2017
УАСГ, КСБ и ЕнЕфект откриха нов ...
673

Пред повече от 80 гости днес в Университета по архитектура, строителство и геодезия бе открит нов учебен център за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите.

65 години Хидротехнически Факултет при УАСГи 8 години партньорство с Pipelife

Студентски конкурс „Какво струват мечтите?“

14.02.2014
Арх.Ива Делова, Асоциация за стр...
654

За приемствеността на младото поколение , свободата на дизайна и отговорността в използването на материалите.

Принципите на устойчивото строителство и акцентите по веригата „околна среда - сграда - обитатели“, са ключът към устойчиво развитие.

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 14 ноември 2013 г. ДИСКУСИЯ „Прилагане на Регламент нaЕС №305/2011 г.”

Опитни образци на екологични шумозащитни преградни съоръжения бяха изградени на територията на УАСГ

Закони Нормативна база Коментари