Защо е важен изборът на стъкла за дограмата

Изборът на качествено стъкло благоприятства поддържането на енергийния баланс в сградата и комфорта на обитаване.
15.09.2015
Румяна Бонева
2775
дограма, остъкляване, стъклопакет, стъкла за дограма, к-стъкло
Източник: www.westernwindowsystems.com

Стъклата придават индивидуалност и характерен стил на всяка сграда. Много често те представляват повече от половината от площта на фасадата, което прави изборът им важен на първо място в естетическо отношение. От друга страна географският район, специфичното изложение на имота и предпочитанията за шумоизолация и безопасност са водещи фактори при избора на стъкла за стъклопакета. Подходящият тип остъкляване ще ни спести средства за отопление през зимата и ще способства лесното охлаждането на помещенията през летните горещини. Ето защо изборът на качествено стъкло не само допринася за околната среда, но и благоприятства поддържането на енергийния баланс в сградата и комфорта на обитаване.

Основни аспекти при остъкляването на сгради
Проектът по остъкляване е насочено в постигане на следните цели:


  • термална изолация
  • соларен и светлинен контрол
  • безопасност и сигурност
  • естетическа издържаност

Необходимо е също така да преценим критериите при оценката на остъкляване, сред които:
U – Коефициент на топлопреминаване, или топлинната изолация
SF – Соларен фактор – тази величина се отнася до количеството слънчева енергия, преминаваща през стъклото
TL – Светлопропускливост – коефициент от съотношението на количеството преминала светлина през стъклото спрямо цялото количество излъчена светлнина
Селективност – това е показател за отношението между светлопропускливостта и соларният фактор. Оптималните стойности са <=2.


Изборът на стъкла за дограмата може да повлияе над 70% на разхода за енергия, поради което се препоръчва остъкляването да се характеризира със следните свойства – нисък соларен фактор, висока светлопропускливост, висока степен на селективност, ниски стойности на коефициента на топлопреминаване.     Характеристики на най-разпространените видове стъклопакети.

В днешно време тенденциите в избора на стъкла за дограма се определят преди всичко от нормите за енергийна ефективност. Проучвания и разработки на специализирани компании посочват соларният контрол като изключително важен фактор. В извод от това като подходящи за жилищно строителство в нашите климатични условия се определят стъклата със соларен фактор около 40% и светлопропускливост на стъклопакета над 60-65%. За Западна Европа е приет коефициент на топлопреминаване от  1,0–1,1 W/m²K. Стойностите на този коефициент са по-ниски в отговор на изискванията към нискоенергийните и пасивните къщи. В настоящият материал са изложени подробно съществените функционални характеристики на някои от основните видове стъкла за стъклопакет.

К-стъкло
Познато още като нискоемисионно, К-стъклото представлява прозрачно флоатно стъкло с бял отражателен оттенък, снабдено с титаниево нискоемисионно покритие от едната страна. Нанасянето му се извършва посредством процеса пулверизация. Титанът принадлежи към групата на благородните метали, а качествените му характеристики биха могли да се изменят само при екстремални обстоятелства като вакуум среда и температура над 700 градуса. Покритието отразява енергията обратно в помещението с по-голяма дължина на вълната, в сравнение с тази, извъчвана от електроуреди например. По този начин слънчевата светлина навлиза лесно в сградата, а при преминаването й обратно през стъклопакета значително се намалява загубата на енергия. К-стъклото се използва като вътрешно в стъклопакет. В резултат от използването на този вид стъкла се увеличава  действието на инертния газ, намиращ се между стъклата. Извършени тестове посочват повишаване на топлопренасянето с цели 30% в случай, че стъклопакет с Ка-стъкла се напълни с аргон, при стойности едва 5-10% , ако се използва обикновено стъкло.

Приложение: К-стъклото има добри изолационни свойства. Вграждането му в стъклопакет повишава топлоизолационните свойства като по този начин не се образува конденз по крайщата на стъклата. Употребата му гарантира намаляване на разходите за топлинна енергия и заедно с това ограничаване на топлинните загуби с около 30%. Подходящо е да се използва за студени помещения и да се избягва за стаи с южно изложение, тъй като през летните месеци ефектът ще бъде допълнително покачване на температурата. Не е препоръчително използването на К-стъкла за единично остъкляване.


 
                          Ефектът от употребата на високоенергийни стъкла 4 сезона www.fmplast.bg


Стъкло 4 сезона
Познато още под наименованието “всесезонно” или “енерджи” стъкло, произведеното от Saint Gobain Glass – SGG Planitherm 4S е многофункционално и всъщност представлява осъвършенстван вариант на нискоемисионното Ка-стъкло. Както вече стана ясно Ка-стъклото позволява пропускането на повече топлина отвън навътре, отколкото отвътре навън. През зимните месеци това спомага за задържане на топлината в помещението и оттам спестяване на разходи за отопление. През лятото обаче, е налице задържане на голямо количество топлина и предвид високите температури ще се получи парников ефект. Казано по друг начин увеличава се енергията за противодействие на тази топлината и за охлаждане на помещението. 


Стъклото 4 сезона е снабдено с двойно прозрачно покритие от специални сребърни сплави, което променя своя режим на работата в зависимост от конкретните атмосферни условия. Всесезонното стъкло притежава по-висок слънцезащитен фактор, като отразява до 57% от слънчевите лъчи. Повишава топлоизолацията и оттам намалява загубата на топлина, което го прави много по-ефективен вариант от традиционното Ка-стъкло.

Употребата му в стъклопакет е изключително функционална за нашия географски район, поради това че позволява задържане на топлина и в двете посоки и едновременно с това пропуска светлина. Това свойство е резултат от специалния филм, положен на повърхността. В горещите летни месеци стъклото отразява голяма част от топлината, без да позволява проникването й в помещението, докато през зимата “работи” на принципа на нискоемисионното Ка-стъкло. Много добър вариант е изработата на стъклопакет в комбинация с едно бяло /обикновено/ стъкло и едно всесезонно стъкло с обща дебелина 24мм.

Сполучлива комбинация се получава и при направата на троен стъклопакет в съотношение – всесезонно/обикновено/Ка-стъкло, където общата дебелина на стъклопакета може да варива между 32 и 40мм. Подобен стъклопакет предполага значитело по-ниски стойности на коефициента на топлопреминаване и покрива изцяло назначените изисквания за т.нар “пасивни къщи”. Стъклото 4 сезона се предлага в дебелина 4мм и 6мм, като вторият вариант се използва за изработване на стъклопакети с допълнителни шумоизолиращи свойства.  


Приложение: Стъклопакет с енерджи стъкло е удачен вариант за помещения с южно, югоизточно и югозападно изложение, поради факта, че задържа топлината и в двете посоки. Ефектът от употребата на този вид стъкла се изразява в намаляване на загубите топлина през зимата и редуциране на слънчевата топлина през лятото. Този продукт предпазва околната среда от вредни емисии и намалява разходите за отопление и охлаждане на помещенията. Благодарение на неутралната си визия способства за максимално естествена светлина, намаляване на отблясъците и повишаване нивото на визуален комфорт.

Флоатно стъкло
Флоатното стъкло е основен компонент на всички останали разновидности, които произлизат от стъкло. Терминът се отнася не само до самото стъкло, но и до методиката на производство. Флоатното стъкло може да бъде цветно или прозрачно. За направата му са необходими суровини в следното съотношение:


- 73% пясък/силициев диоксид/
- 15% сода /натриев карбонат/
- 10% варовик /калциев карбонат/
- 2% добавки


Флоатният процес включва няколко етапа и като цяло представлява плаващо разтопено стъкло, обработвано с течен калай за идеално гладка повърхност. Флоатното прозрачно /бяло/ стъкло се отличава с перфектно гладка повърхност, а в резултат на специфичната технология липсват каквито и да е оптични дефекти. Този вид стъкло е сред едни от най-често употребяваните. Изработката на стъклопакет включва две флоатни стъкла, обикновено с дебелина 4мм, като общата дебелина на стъклопакета може да варира между 20 и 36мм, в зависимост от критериите за монтаж и системния профил. 


Флоатното цветно стъкло притежава всички характеристики на бялото стъкло, като разликата се състои в по-малката степен на пропускане на светлината. В процеса на производство се добавят багрилни вещества, които придават разнообразни нюанси на готовия продукт и подобряват специфичните му качества. Изработва се най-вече в синьо, зелено и тип бронзе. Стъклопакети могат да се направят от комбинация от едно или две цветни стъкла съобразно конкретните предпочитания. 


Приложение: Изработените стъклопакети с бели флоатни стъкла се характеризират с висока степен на светлопропускливост, поради което са идеален вариант за помещения определени за зимни градини и такива с много живи растения. С употребата на цветни стъкла се цели преди всичко естетически издържана визия.

Стопсол стъкло
STOPSOL® е търговско найменование за разнообразието от висококачествени рефлексни слънцезащитни стъкла. Това стъкло притежава отлични характеристики и е предпочитан избор от архитекти и строители. Отразява до 2/3 от топлината на слънчевия спектър, а помещението остава хладно и добре осветено. Сред отличителните му свойства са трайната рефлексия и идеалната му еднородност и устойчивост. Снабдено е с изключително твърда модифицирана повърхност, неподатлива на зацапване и надраскване. Когато покритието е обърнато навън излъчването се влияе в по-голяма степен от обкръжаващата среда, като рефлексията се усилва. Ако покритието е насочено към помещението външният вид на сградата бива  повлиян от цвета на базовото стъкло.


Приложение: Стопсол е оптимален вариант за фасади или покриви с повишен соларен контрол. Стъклопакет от Стопсол в комбинация с нискоемисионно стъкло ще спести поне 60% разходи за отоплителна енергия през зимните месеци.                              Начин на действие на стъкло SUNERGY. Източник: www.bibovglass.com

Сънерджи стъкло
Стъклата SUNERGY® предлагат отличен соларен контрол, като предпазват от летните жеги и спомагат за бързото охлаждане на помещението. Представляват отлично съчетание на топлоизолация и слънцезащите. Този продукт комбинира неутрални цветове и ниска рефлексия и брилянтна естетическа визия. Сънерджи осигурява максимален визуален и топлинен комфорт благодарение на балансираната комбинация от светлопропускливост, соларна защита и топлинна изолация. Предлага се в следните разновидности – прозрачен, зелен, син, тъмно син и сив. 


Благодарение на пиролизното покритие стъклата SUNERGY притежават редица предимства:
- възможност да се използва както за единично, така и за остъкляване в стъклопакет
- подлежи на различни типове обработка, като закаляване, ламиниране, извиване
- безпроблемно транспортиране, складиране и съхранение
- покритието не се поддава на надраскване
- не е необходимо изчистване на покритието по ръбовете


Употребата на SUNERGY в стъклопакет подобрява многократно топлоизолацията и соларната защита. 

Приложение: Предвид разнообразните си предимства стъклото SUNERGY може да се използва както при остъкляването на частни домове, така и на офиси. 

                                      Принцип на работа на нискоемисионните Ка-стъкла. Източник: www.dogrami-vrati.com


Все повече потребители споделят своята удовлетвореност от избора на нискоемисионните Ка-стъкла и всесезонните стъкла – 4 сезона. Налице е тенценция към инвестиране в стъкла и стъклопакети с по-високо качество и многофункционални свойства. С други думи вече и българинът е склонен да плати по-висока цена, за да спести впоследствие. Все пак когато става въпрос не само за естетическа визия, изборът на подходящо остъкляване е важно решение, предвид всички излишни разходи и неудобства, които може да си спестим.


 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари