Защо се слага хлор в басейна

Водата в басейна има нужда от хигиена, поддръжка и контрол.
15.06.2015
Константин Димов
1694
басейн, пречистване вода, водата в басейна, хлориране вода, басейн в дома
Дори и да изглежда чист, още в началото той има нужда от хлориране.
Източник: www.lemiwa.de

Обработката на водата се извършва с химични и физични методи, които са еднакво важни.
Физичната обработка се осъществява с филтърни съоръжения, чиято мощност съответства на големината и натовареността на плувния басейн. Също така е важно съоръжението да има добро оттичане, което гарантира, че абсолютно цялата вода в него на равни периоди от време се филтрира. В наши дни собствениците на лични или на малки обществени басейни (бани) имат на разположение модерни препарати за поддръжка на водата, които могат да се използват лесно и до голяма степен безопасно, без да изискват специални познания.


Най-напред трябва да се знае с каква вода е напълнено съоръжението, тъй като естеството на водата определя и мерките, които трябва да се вземат за нейната подръжка. Водата се взема от местното ВиК или от собствен водоизточник (извор, кладенец). И в двата случая е много важно да се информирате дали водата е мека или твърда, в частност карбонатната й твърдост и цялостната й твърдост. А също дали съдържа желязо или манган, е от значение. Ако водата е от собствен кладенец, тя непременно трябва да бъде изследвана микробиологично. Непосредствено след пълнене на басейна трябва да се вземат всички мерки по пречистването й. Не се подлъгвайте първоначално от съвършено бистрата и чиста вода, т.е профилактиката е по-добре от лечението. Дори и да изглежда чиста, още в началото водата има нужда от хлориране. Необходими са само няколко дни и изведнъж  всичко се „прецаква”: водата помътнява и става сложно, пояснява специализираният сайт www.pooldoktor.at.


Грижите за обществения басейн включват 4 важни стъпки, които не трябва да се подценяват:
- стойността на Ph (водороден показател),
- дезинфекция,
- предпазване от водорасли и  
- флокулация (метод за почистване на мътна вода).


PH пояснява дали дадена среда е кисела или основна, стойносттите му трябва да са познати на всекиго, който се занимава с поддръжка на басейн. Стойността на Ph на водата в басейна трябва да се намира в съвсем слабия алкален диапазон между 7.2- 7.6. Колкото по-висока е стойността (респективно средата е по-алкална), толкова по-малко поносима става водата за кожата, (която има кисел pH) и за конюктивата на очите. Необходимо е да се знае още, че алкалната среда намалява необходимия за дезинфекция хлор. Колкото по-ниското е Ph, толкова по-кисела е средата, толкова по-агресивно става действието на водата върху самия басейн, т.е може да направи фуги и да увреди металните части. Ph на водата, с която се пълни басейна трябва да е между 6.5 и 8.0. Добре е да се знае, че меката вода има Ph под 7.0, а твърдата – над 7.0.  Ph на пълния басейн трябва да се контролира грижливо и да се регулира със съответните препарати, които съответно го понижават или повишават лесно. За понижаване на Ph напр. се използват киселини. Добре е да  не се изсипва разяждаща течна киселина, по-добре да се използва киселинен гранулат, съветват специалистите. 


Дезинфекция на водата е необходима за всеки басейн, тъй като микроби, особено гъбички и бактерии намират тук прекрасна среда. Водата е топла с температура между 24- 30С и съдържа хранителни вещества под формата на органични замърсявания, които  идват от къпещите се и от околната среда. От тях плочките стават слузести и водата помътнява. В обществените басейни, вани и бани без дезинфекция на водата направо е немислимо, тъй като се посещават от огромен брой хора и всеки внася своите микроорганизми. По тази причина водата трябва постоянно да съдържа толкова дезинфекант, че веднага да унижтожавава микробите, които допълнително се внасят. Ето защо дезинфектантът трябва дори да се слага в излишък, да се предвиди вповече, заради потока от хора, които идват да ползват басейна. Само и единствено чрез продължително пускане на дезинфектант може да се постигне постоянна концентрация. 


В наши дни само и единствено хлорът е това мощно средство, на което се разчита.  Хлорът има много силно действие, което убива бактериите. Освен това е силен окислител и по този начин разгражда замърсяванията от органичен характер, които по друг начин не могат да бъдат отстранени от водата. Хлорът има и недостатъци, като силен окислител взаимодейства с кожата и се понася лошо от хора с чувствителна кожа. Той реагира с азот съдържащите съединения, които се внасят от къпещите се във водата. Те са познати като хлорамини. Това са съединения, които миришат силно, дразнят кожа и лигавици при досег и това е .нар химически свързан хлор, тъй като част от хлора се е превърнал в хлорамини. Само с хлор растежа на водорасли в басейна не може да бъде възпрепятстван, тъй като те стават резистентни към хлора. Особено в открития басейн са необходими допълнителни мерки. Това са специални препарати, т.нар. алгициди (препарати против водорасли). Дори в малка концентрация те убиват водораслите, важното е да ги сложите веднага щом сте напълнили басейна. Плувната вода, която мирише на хлор, не съдържа много, а малко хлор, И през равни интервали трябва да допълвате дозата.


Частният басейн се използва от семейството и от време на време от гости извън семейния кръг. Ако има опасност да се предават инфекции, то тя съществува във фамилията и без за да се ползва басейн. Поради тази причина не е задължително водата да съдържа постоянно хлор. Достатъчно е водата от време на време да се прави ударно хлориране - то да е в чувствително по-големи дози, отколкото, ако се прави перманетно. Или казано по друг начин: в обществения басейн трябва да се поддържа постоянно хлориране (малко , но постоянно), а в частния- ударно хлориране (много, наведнъж). И в двата случая, най-добре –вечер, веднъж седмично. Хлорът през нощта действа окисляващо и дезинфекциращо, и на следвашия ден в голяма степен е изразходван и може спокойно да се плува в басейна. 


Кои препарати са най-подходящи?   
Използваният доскоро натриев хипохлорит има своите предимства, но и много недостатъци (действа разяждащо, не е много безопасен). Допълнителни хлориращи препарати могат да са калциев хипохлорит и хлорните деривати на изоциануровата киселина.

+1
Автор: Константин Димов

Още по темата

Още от автора
Закони Нормативна база Коментари