"Умен дом" - въобще и в частност

“Умният дом” е удобство за отделния човек. “Умните домове” са удобство и за обществото, което се изразява в икономично потребление на енергийни ресурси, опазващо отношение към околната среда, рационално и целесъобразно ползване на домашната техника и безопасност.
15.06.2007
www.homeplans.ru copyright: Lans Media Group Maтериалът е предоставен от списание “Частньй Дом”
557
къща, инсталации, Умен дом, контрол на достъпа
Източник: www.homeplans.ru copyright: Lans Media Group Maтериалът е предоставен от списание “Частньй Дом”

“Умният дом” е удобство за отделния човек. “Умните домове” са удобство и за обществото, което се изразява в икономично потребление на енергийни ресурси, опазващо отношение към околната среда, рационално и целесъобразно ползване на домашната техника и безопасност. Домът на бъдещето без съмнение е “умният дом” и не толкова в масовите, а в индивидуалния тип жилища. Рано или късно непременно ще се появят “умни” селища и градове. Всички пътища водят към “умния дом”, както преди са водели към Рим.
 

При все това засега “умният дом” не бърза да стане масово явление. Неговите най-добри реализации досега са концентрирани в елитния сектор, но даже и там разпространението им има точков характер. Играчка за богатите, начин да се поласкае самолюбието и да се удивят гостите – ето как много от тях виждат ролята на “умния дом”. По-издигнатата част от аудиторията знае, че това е охолство, удобство, безопасност. И значително по-рядко може да се чуе мнението, че “умният дом” това е икономия, гъвкавост, устойчивост във времето, пълноценно информационно обслужване и още много.

Но най-тревожен е фактът, че “умният дом” остава привилегия на елита, където той не може да има никакво социално значение и не стига до средната класа. Може би ще кажете, че не е нужно да пришпорваме историята? А може би това е още една утопия, “социализъм на рационализма”, който не е по-реален от “мира в целия свят”?

Отговорите на тези въпроси ще узнаем едва след много години. А днес може да се говори в частност.

Да започнем с това за какви площи се изисква днес “умен дом”. А и какво е това въобще? Какво е вече отношението към “умния дом” от страна на възложителите и на тези, които изпълняват поръчката? Какви са първостепенните задачи, които стоят пред строителите на “умни домове”? Какво пречи и какво не достига?


 1. Програмиране и активиране на различни схеми за осветление
2. Koнтрол на входа към дома по целия периметър
3. При входа на дома всички прибори се включват с един бутон
4. Достатъчно е един поглед за да проверите дали прозорците за затворени
5. Едно натисане на бутона и всичко е залято със светлина
6. Отоплението може да включите още по време на път, използвайки за това телефона
7. Управлението на щорите е възможно от всички точки на дома

 


Основни функции на “умния дом”
1. Управление на осветлението, светови сценарии: автоматично поддържане на нужната степен на осветеност в зависимост от часа от денонощието и интензивността на слънчевото греене, включване на осветлението при поява на хора в помещението, съпровождаща “светлинна пътечка”, декоративно, статично и динамично осветяване на интериора, предметите на изкуството, фасадата, басейна и градината. Моторизирани щори, жалузи, ролетки, различни варианти за управление по групи осветителни тела в съответствие с желаните светови сценарии.

2. Управление на микроклимата: вентилация, отопление, включване на климатична инсталация. Възможност за индивидуално поддържане на нужната температура в помещенията, която може да се променя в съответствие с избран сценарий.

3. Безопасност: Контролиране на достъпа (аудио- и видеодомофони, антропометрични системи за разпознаване, моторизирано задвижване на порти, прозорци и врати, вътрешни и външни камери за наблюдение), пожарна и охранителна сигнализация (различни датчици и системи за алармиране на пожарната и охранителната служба), сигнализация за протичане на вода.

4. Управление чрез система за аудио-видеомултирум (аудио-видеосистеми в много стаи), (система за зонално разпределение на звук и видео, предвиждаща възможност за избор на нужната програма в произволна зона, регулиране на силата на звука, различни сценарии за озвучаване на дома) и домашно кино. Широк достъп до информационните услуги (интернет, електронна поща).

5. Спестяване на енергия и резервно електрозахранване: автоматично откачане на ненужното натоварване, контрол на общата употребявана мощност, рационални сценарии за използване на техниката, икономичен режим за поддържане на дома, включване на резервен генератор при повреда на местния електротрафопост, защита на оборудването от удар в мрежовото напрежение.

6. Универсален интерфейс за ползвателите, позволяващ произволна промяна на различните сценарии и параметри на жизнеобезпечаващата система, управляване на различни видове техника от едно място. Дистанционно управление на дома по каналите за връзка и по интернет с мобилен телефон и портативен компютър, възможност за получаване на сигнал за аларма и други съобщения, получавани от камера за следене, намирайки се в произволна точка от земното кълбо.

Автор: www.homeplans.ru copyright: Lans Media Group Maтериалът е предоставен от списание “Частньй Дом”
Закони Нормативна база Коментари