Къща под слънцето на Маями

Пространствени гледки и смекчени контури.
01.06.2018
Весела Маркова
2700
къща, архитектура, морска къща, saota, къща в Маями
Количеството на водата в обекта заема почти половината от площта на къщата.
Източник: www.saota.com; Photo: Dan Forer

Местоположение: Маями, САЩ
Архитектура: SAOTA
Архитекти: Филип Олмесдал, Марк Бъливант, Андрю Моердък
Локален архитект: DVICE Inc. - Дан Ритчи
Интериори: Нийлс Сандерсън
Строител: Brodson Construction
Консултант осветление: Lux populi
Озеленяване: Реймънд Джънгълс
Фотограф : Дан Форер

Проекриране в отворен план, за живот в и отвъд пределите на вашия дом - това са вдъхновенията в основите на този прозрачен и удобен за обитаване семеен дом.
Разположен между индийския „Creek Canal“ и улица „Pine Tree“ в историческия район „Collins Waterfront“ в Маями, пространството, проектирано от SAOTA, е просторно, разлива се плавно, разтваря се към оживената дейност на канала, по желание на обитателите или се затваря, когато е необходимо уединение и неприкосновеност на личното пространство.

Разположена на силно изразен като пропорция линеен парцел, сградата представлява не плътен обем, обратното тя е „пореста“, благодарение на приобщения ландшафт и водните обеми във вътрешността на къщата, всичко това с цел оптично и физическо увеличаване на пространство.
Посредством въвеждането на поредица от „интровертни“ и „екстровертни“ градински пространства, къщата е облагодетелствана с изглед навън в две направления. Тези гледки се виждат от почти всяка точка на къщата, създавайки осезаема и непосредствена връзка с открито, заобикалящо имота пространство.


Озеленяването на двора отразява спецификата на Маями. Източник: www.saota.com; Photo: Dan Forer

"Функцията на дизайна е колкото за обособяване на заторено и отделено пространство, толкова и за максимално разкриване на живописните гледни точки чрез създаването на множество жилищни обеми, разтворени към Атлантическия океан и световноизвестния Маями Бийч"
, казва директорът на SAOTA Филип Олмесдал. "Докато цялостния съвременен архитектурен дизайн е ключов фактор в работата на творческия екип на SAOTA, оптималното усвояване и свързваността на отделните помещения е основният движещ мотив затова - как и самата къща да „заживее“".

Нагласата за живот покрай водата е уникален феномен в Маями и усещане, което SAOTA се стреми допълнително да подсили, в унисон с продължителното лято в Маями. Общото количество на водата в обекта заема почти половината от площта на къщата, състояща се от шест спални.


Постигнато е интегриране между вътрешните и външните пространства.    Източник: www.saota.com; Photo: Dan Forer

Входната част е маркирана от многофункционално баскетболно игрище, служещо и като буфер откъм улицата „Pine Tree Drive“. Всичко това допринася за едно плавно въвеждане, забавящо момента на разкриване на основното преддверие. На противоположната страна на имота, откъм задната част на къщата, градинският павилион към басейна осигурява пространство, където хората ще могат да се наслаждават на непосредствената близост на водата - както в басейна, така и покрай декоративните водни площи; докато в същото време затвореното пространство, съвместява по-уединено обитание на открито, с необходимите условия за неприкосновеност.

"Много време и усилия ни отне дизайнът на двора и площите около басейна ", казва Марк Бъливант, директор на SAOTA. "Времето беше изразходвано за анализиране на оптималните свойства на пространствата, включително фактори като тези как и кога ще се използва басейнът. Откритата площ е оживена от редица допълнителни опции за уползотворяване на време и пространство, независимо дали това е гореща вана, барбекю, бар или двуетажна водна пързалка. Водопадът представлява фокусна точка в зоната на басейна и прави пространството още по-привлекателен източник за забавление."


Барът пред басейна.    Източник: www.saota.com; Photo: Dan Forer

Естественото осветление също играе основополагаща роля при оформянето и дизайна на дома, като плъзгащите остъкления, които да разтварят къщата към прилежащото ѝ околно пространство и буквално да заливат интериора с естествена светлина. Откритата тераса е проектирана така, че да се възползва максимално от западното слънце, късно следобяд.

Спокойният, уверен и освободен подход на Реймънд Джънгълс към озеленяването допринася до наподобяването на естествена среда, която наистина да отразява спецификата на Маями. Интегрирането между вътрешните и външните пространства позволява на пищната зеленина да нахлуе и във вътрешното пространство на къщата, но по един умело структуриран начин.

Концепцията за разграничаване на отделните жилищни помещения е максимално добре разработена чрез слънчеви екранни панели, които покриват сградата. Изначално необходими от функционалната гледна точка и потребност от ограничаване на любопитството към личния живот на обитателите и същевременно служещи за подсигуряване на слънчев контрол, тяхното приложение прераства в нещо много по-значително, тъй като перфорирания и анодизиран алуминий се превръща в архитектурно бижу.

Екраните си играят с характера на светлината, подсилвайки  многократно ефекта от чистото взаимодействие на откриване и закриване на гледките. Екраните имат множество функции - в някои случаи те определят параметрите на пространствата, както това е забележимо при постигнатия удвоен обем на входа, а в други те улесняват създаването на напълно защитени „съкровени“ пространства, както се вижда в спалнята, където терасите могат да бъдат приобщени, за да станат част от стаята. Когато екраните са емблематични и силно изразени, повърхностите изпъкват, но и са достатъчно естетично издържани. Основното намерение е да се постигне обем, който е контролиран и същевремено непрекъснат - ограничавайки материалите до само няколко, винаги, където това е възможно. Това гарантира и допринася за естествена свързаност и своеобразна сплотеност между различните пространства, създавайки уютен и удобен дом за живеене.


Къщата има шест спални.    Източник: www.saota.com; Photo: Dan Forer

Интериорът е проектиран в сътрудничество с Нийлс Сандерсън. Постигнати са изисканост и финес в интериорния дизайн на дома, който нежно провокира всички сетива, но оставя и място за фантазията. Ведро и хармонично, флуидните повърхности създават усещане за отдръпване от забързания темп на градския живот. Топлите тоналности преливат в слънчевите пространства, като са използвани деликатни съчетания на модели и текстури. Всичко това е допълнено от уникалното осветление, проектирано от „Lux Populi“. Подходът на дизайнерите поддържа обстановката спокойна и умерена, създавайки свободен, ненатоварващ дизайн. Усещането за сигурност и топлина се постигат чрез различни материали, включително мрамор „Калаката“ и варовик, богатство от текстури и неповторимото и живо присъствие на дървото.

Концепцията на SAOTA произлиза от южноафриканския начин на живот, като акцентът попада върху външните пространства и тяхната свързаност  с домовете, като естествено продължение на начина на живот.


Баня, която също е решена в топли тоналности.    Източник: www.saota.com; Photo: Dan Forer

Подвластни на топлия климат и ландшафтен потенциал на Маями, дизайнът на този дом олицетворява своеобразен подход, който изхожда от приоритета на използването и функцията на къщата като основополагащ фактор за процеса на проектиране. Именно тази е и една от основните причини за международния успех на SAOTA с проекти в повече от 33 държави в Северна Америка и Централна Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия и Близкия изток.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Location: Miami, United States
Architects: SAOTA
Project Architects: Philip Olmesdahl, Mark Bullivant & Andrew Moerdyk
Interiors: Nils Sanderson
Contractor: Brodson Construction
Lighting Consultant: Lux populi
Landscaping: Raymond Jungles
Project  Photographer: Dan Forer

Open plan living and the ability to live in and through your home has inspired this transparent and easy-living family home. Set between the Indian Creek Canal and Pine Tree Drive in Miami’s historic Collin’s Waterfront district, the SAOTA - designed space is expansive and fluid – opening up to the activity of the canal when desired, or contained when privacy is needed.
Set on a strongly linear proportioned site, the building is porous, bringing the landscape and water bodies into the interior of the house to create a greater sense of space.

Through the introduction of a number of introverted and extroverted courtyards, the house boasts views to the outside in two directions. These views are visible from almost any point in the house, creating a tangible and immediate relationship to the outdoors.

“The design is as much about containment as it is about the views through the many living spaces, towards the Atlantic Ocean and world-renowned Miami Beach,” says SAOTA director, Philip Olmesdahl.  “While the overall contemporary architectural design is a key focus of the SAOTA design team, the use and connectivity of the spaces is the primary driver - how the house lives.”

The approach to living on the water is a unique Miami experience and something SAOTA sought to reinforce, in keeping with the continuous summers in Miami.  In total, the size of the overall body of water on the site, is about half the space of the six-bedroom house.

On arrival, a multi-purpose basketball court creates a buffer to Pine Tree Drive, offering a suspensive arrival experience as one enters into the grand, serene forecourt. On the opposite side of the property, to the back of the house, a pool pavilion provides a space for people to enjoy the immediacy of the water - both at the pool and at the waterway; an enclosed space offering an outdoor experience, while also allowing for privacy.

A great deal of time and effort went into the design of the pool courtyard,” says Mark Bullivant, SAOTA director. “Time was spent understanding the use of the spaces, including how and when the pool will be used. The outdoor area is animated by a series of events; whether that be the hot tub, BBQ, bar, or a two-storey waterslide. The waterslide forms a focal point at the pool pavilion and makes the space appealing for entertaining.”

Natural lighting plays a strong role in informing the design, with glazed openings to the side of the house flooding the interiors with natural light. The outdoor terrace is also designed to take full advantage of the Western sun, late into the afternoon.
Raymond Jungles’ relaxed, confident and freehand approach to landscaping resulted in a natural environment that truly reflects Miami. The integration between interior and exterior spaces allows lush greenery to invade the home in a structured way.”

The concept of containment of the various living spaces is best embodied in the screens that cloak the building. Primarily born out of the functional need for privacy and solar control, their application evolved to something far more significant as punched anodised aluminium becomes architectural jewellery. The screens play with the character of light, heightening the experience of enclosure and transparency.

The screens have multiple functions; in some instances they define spaces, as seen with the double volume nature of the entrance, and in others they facilitate the creation of private protected sanctuaries, as seen in the bedroom where the terraces can be screened in to become part of the room. Where the screens are iconic and loud, the finishes are assertive, but restrained. A key intent has been to implement a palette that is controlled and continuous - limiting the materials to a core few wherever possible. This ensured a cohesion between various spaces, creating a home that is refined and comfortable to live in.

The interiors are designed in collaboration with Nils Sanderson. There is a refinement to the interior design of the home that subtly rouses all senses but leaves room for discovery. Serene and harmonious, the fluid finishes creates a sense of respite from the pace of city life. Warm tones are explored throughout the sun-filled spaces by using delicate manipulations of patterns and textures. This is complemented by unique lighting designed by Lux Populi. The designers approach keeps things calm and subdued, creating an effortless design. Singularity and warmth is achieved through various materials including the callacutta and limestone, the wood’s richness, texture and movement.

SAOTA’s design DNA is derived from the South African way of living, with emphasis on the outdoors and homes as an extension of a lifestyle.

Captivated by the warm Miami climate and landscape potential, the design embodies an approach that prioritises the use and the function of the house as the driver for the design process. This is one of the main reasons for SAOTA’s international success with projects in more than 33 countries across North America and Central America, Europe, Africa, Asia, Australasia and the Middle East.

Автор: Весела Маркова
Закони Нормативна база Коментари