Къща преди безкрая

Някои гледки спират дъха, а от други - дробовете се изпълват до краен предел... така сякаш това е последната глътка въздух на Земята. Не е ли това за което мечтаем, миг в който всичко зад гърба ни да изгуби значение, просто защото всичко, което искаме е пред нас...
15.07.2016
Весела Маркова
3517
къща, интериор, архитектура, морска къща, saota
На ръба на континента, някъде преди безкрая, там където хоризонта се разтапя
Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch

Име на проекта: Nettleton 198
Местоположение: Клифтън, Кейп Таун
Архитeкти: SAOTA
Проектантски екип: Грег Труен, Стефан Антъни & Жак Принслоу
Площ: 1100m²
Интериорен дизайн: Клиент
Мебели: OKHA Интериори
Година на реализация: 2011
Фотограф: Адам Леч
Уеб контакти: www.saota.com; www.okha.com 
Чертежи на етажите: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вертикален разрез, южна фасада.


На ръба на континента, някъде преди безкрая, там където хоризонта се разтапя и всичко обозримо остава назад, това е мястото, където не ти остава нищо друго, освен да разтвориш сетивата си и да благодариш на живота си, че те е довел тук - в CAPE TOWN, Nettleton 198.


Британска двойка, живееща в Кейп Таун, се обръща към SAOTA за създаването на  техният мечтан дом, на брега на Океана с думите "направете максималното от това място". А мястото е повече от удивително, планински склон опира в брега на Атлантика. Върху суровата даденост, на границите на предела на човешкото възприятие, изниква седеметажен еднофамилен дом. Ниските нива на съществуващата постройка са тотално реновирани, докато най-горният етаж е напълно разрушен, за да се обособят нови две нива, прекрасна градина и басейн.


Неописуемата гледка от шестото ниво и магнетичния залез над Океана. Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch


1100-те кв. м са побрали шест спални, кухня, трапезария, дневна, библиотека, интерактивна зала, офис, SPA, фитнес, винарна, бар, приемна, сервизни помещения, гаражи, лоби, тераса, басейн, градина. Досущ по подобие на планинско цвете къщата "пълзи" отвесно по стръмния скат, в търсене на светлината, а човешкото око - в търсене на необятната синя шир на Океана. Всеки следващ етаж заема по-голяма площ от предходния, за да се разстеле последното ниво в тоталния разкош на неповторимата гледка, гледка, която нищо не бива да засенчва. 


Лайтмотивът - "направете максималното от това място" звучи като непреставащо ехо, накъдето и да отправим взор от тук, най-високата точка на Nettleton road 198. И в действителност вдъхновението от локацията създава едно естествено продължение на терена, къщата буквално се враства със склона, но на най-високото ниво се разстила и разтваря, за да поеме максимума от заобикалящата я гледка.


          Фасадата е решена в тъмната тоналност на планината, за да се слее с нея. Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch


Идеята и при подбора на материалите следва логиката на конструкцията - фасадата е решена в тъмната тоналност на планината, за да се слее с нея, не да се откроява и изпъква, защото в тази обстановка всеки един преднамерен акцент би бил изгубена битка. Така следвайки опорните точки - слънце - вода - земя проектът се вписва в средата в удивителна хармония.


На стъпка от дневната басейнът води към "безкрая". Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch


Къща без стени - звучи твърде смело, необичайно дори стряскащо, защото вътре в себе си човек обича да запазва усещането си за сигурност, да разчита на закрилата на своята "черупка". Понякога обаче чуството, което ни изпълва е точно противоположното - нуждата от свобода, когато гледката е толкова завладяваща, че не бихме искали да губим нито сантиметър от нея. И ако за някого опцията за стъклени стени би прозвучала тривиално, изчезващите изцяло стъклени стени със сигурност не са нещо често срещано, особено в жилищна среда. И отново "направете максималното от това място" има решаващата дума - с две плавни движения западната и източната стена на дневната просто изчезват без следа, за  да нахлуе в открития павилион най-свежият бриз и най-прекрасният залез.


Необятната панорама от слънчевата тераса. Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch


Тук слънцето е в изобилие, най-търсеният и същевременно проблемен фактор на средата е овладян посредством слънцезащитни екрани, подвижни перголи и щори. Цялата конструкция, ведно с материалите, са подчинени от идеята за кухина, за безпрепядствено и неограничено ползване на цялото пространство, превръщайки го в неделима част от необятния хоризонт. Къщата създава усещане за ефирност и донякъде необяснима лекота, дори крехкост, просто защото ролята и е на "невидим" доминант. Това усещане е постигнато и благодарение на финишите - прахово боядисан алуминии, надежден за морския климат, но и придаващ елегантност на екстериора, контрастно много по-топло и земно излъчване има ореховият материал в интериора.


Усещане за лукс - стени от черен мрамор водят към овалното фоайе. Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch


Премерена доза лукс внася използваният като акцент изящен черен мрамор в комбинация със стъкло. Въпреки неминуемото "уау" при вида на къщата, вътрешното и пространство е изчистено, семпло, непомпозно.


Магнетичното фоайе, фокусира вниманието, символизирайки водата. Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch


Има обаче няколко извъредно изкушаващи детайла - кръглото фоайе, изцяло облечено в орхово дърво е знаков елемент, подчертан с още по впечатляващ таван - спускаща се "беклит" стъклена инсталация, буквално създаваща усещане за друго измерение.


Плавното стълбище към последното ниво. Източник:www.saota.com; Photo: Adam Letch


Друг галещ окото акцент е грациозно конзолно стълбище, отново орех, с изящна като струните на арфа преграда от въжета от неръдаема стомана. За пореден път дъхът ни секва преминавайки през коридор, изцяло рамкиран с черен мрамор.


Кухнята е в унисон с цялостната концепция за въздушност. Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch

Кухнята допълва съвършенството с облицовка от познатия орех, черно стъкло и камък в супер изчистена линия, която рязко се прекъсва от плавно разливащ се във футуристична форма конзолен бар от карбонови влaкна. Строгата графичност на мебелите и осветлението са умишлено търсени, за да се запази фокуса през цялото време върху природната даденост, без излишна суета.


Вечерният бриз изпълва дневната, допълвайки живата картина в далечината. Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch


Същата постановка е определяща и за външното пространство - семпла, но стилна градина  заобикаля дневната, без да ангажира вниманието, като зелен килим напълно достъпен от къщата, през отворените и стени, даряващи топлите летни вечери с хладен полъх и вълшебен аромат. Трапезарна маса с 8 прозрачни кресла е разположена в самата градина върху подиум от камък. Огледална водна площ обрамчва градината, като внася спокойствие и безметежност, нежна съпоставка с планинския терен.


Нищо не се изпречва пред замечтания поглед от удобството на мекия диван. Източник: www.saota.com; Photo: Adam Letch


Всичко обаче ни води отново към спиращата дъха гледка - Infinity басейн примамва погледа, за да се слее неусетно с необятните води на Океана. Огледалният ефект е подсилен от плочи черен гранит, а мраморни плочи довършват невидимата отвесна стена. Преливащият в невидимото за окото пространство басейн отразява и поема цялата цветна динамика. Усилията са възнаградени, ефектът е неописуем, разположен в оптимална близост до къщата и разливащ се към Океана, от тази точка дори закономерната мисъл отказва да приеме факта, да рзбули магията, докъде се простира човешкото творение и откъде започва природата.  Спалните на върха разтварят стъклените си стени - потапяне  в обятията на вечерните отблясъци, пурпурните залези и звезното небе на Южна Африка - гледка за богоизбрани.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


HOUSE BEFORE INFINITY


by Vessela Markova


Some views are breathtaking, other makes the lungs fill up to their limits ... as if this is the last breath on the Earth. Isn't  it what we dream about, a moment when everything behind us is not important anymore, simply because everything we want is just in front of us ...


Project Name: Nettleton 198
Location: Clifton, Cape Town
Architects: SAOTA 
Project Team: Greg Truen, Stefan Antoni & Jacques Prinsloo
Size: 1100m²
Interior Design: Client 
Main Furniture Supplier: OKHA Interiors
Completion Date: 2011
Photographer:   Adam Letch
Web Contacts: www.saota.com
                       www.okha.com
Floor plans: 12, 3, 4, 5, 6, 7, Section A-A, South elevation.


On the edge of the continent, somewhere before infinity, where the horizon melts and all foreseeable stays back, this is where you have nothing else but open your senses and to thank your life that brought you here - in CAPE TOWN, Nettleton 198.


A  British couple living in Cape Town, turned to SAOTA to create their dream home on the shore of The Ocean, with the words, "make the most of this place." A place is more than an amazing mountainside that touches the shores of the Atlantic. Taking into consideration the harsh conditions of the location, the human imagination was pushed to the limits, as a seven-storey house arose. Тhe lower levels of the existing building, were completely renovated, while the top floor was demolished  in order to delineate two levels.


The 1100 sq. m home accommodates six bedrooms, a kitchen, dining room, living room, library, media room, office, SPA, gym, wine cellar, bar, lobby, garages, lounge, terrace, pool, garden. Just like the mountain flower, the house "crawls" vertically on the steep slope in search of light, and the human eye - in search of the vast, blue expanse of The Ocean. Each subsequent floor occupies a larger area than the previous one, to spread out the last level in total splendor of the spectacular view, a view that nothing should overshadow.


The leitmotif - "make the most out of this place" sounds like an  echo that continues all the way up to the highest point of Nettleton road 198. In fact, the inspiration of the location creates a natural extension of the terrain, where the house appears to extend with the slope but at the highest level spreads and dissolves to make the most of the surrounding views. The idea and the selection of materials follows the logic of the construction's design - the facade is covered in the dark tones of the mountain to merge with it, not to stand out, not to show up because in this situation any purposive accent would be a losing battle. Based on the crucial factors - sun - water - land, the project fits in harmony with the area.


A house without walls - it sounds very bold, unusual, even startling, because every human being likes to retain their sense of security, to rely on the protection of its "shell". But sometimes the feeling is the exact opposite - the need for freedom when the view is so fascinating that we do not want to lose any centimeter of it. And no matter if someone thinks that the glass walls are trivial, disappearing glass walls are certainly not something usual, especially in a residential environment. And again the statement - "make the most out of this place" has the final word - with two smooth movements, the western and eastern walls of the living room just disappear without a trace, to invade the outdoor pavilion at the fresh breeze and the most beautiful sunset.


Here the sun is abundant, which inspired a choice of sun screens, shutters and louvres. The construction together with the materials created an effortless and unlimited use of all the space, making it an integral part of the infinite horizon. The house creates a sense of airiness and somewhat inexplicable ease, even tenderness, simply because it's role as "invisible" dominant. This feeling is achieved thanks to finishing - powder- coated aluminium, trustful in seaside conditions, but also confers elegance of the exterior. As a contrast much warmer and earthy feeling comes from the walnut material on the interior. A tasteful touch of luxury is imported thanks to the sleek black marble and glass features. Despite an inevitable "wow" at the sight of the house, interior and space is simple, classy, far away from luscious. However, there are several tempting details - the circular lobby, fully dressed in walnut timber, is a remarkable element, highlighted with an impressive ceiling - descending "backlit" glass installation, literally creating a sense of another dimension. Pleasing to the eye is a graceful floating timber staircase made from timber, and with charming strings similar to that of a harp.. Once again our breath stops as one enters through the corridor, fully framed with black marble. The kitchen adds perfection lined with the powerful contrast of walnut timber, black glass and a stone worktop. Although impressive, the furniture and lighting are simple and unassuming in order to keep the focus throughout.


The same setting is decisive for outer space – a simple but elegant garden surrounds the living room, as if it is a gentle green carpet, easy accessible from the house through the open walls and providing warm summer evenings with a cool breeze and marvellous scents. A dining table for eight is located on the garden patio. The reflection of the water frames the garden by bringing peace and tranquillity and gently adds to the surroundings of the mountain range.. 


Inevitably, each step leads us back to the breath-taking views – an Infinity pool lures the sight to blend seamlessly with the vast blue of The Ocean. The mirror effect is emphasized by claddings of black granite and marble slab finishes of the invisible pool wall. All efforts are rewarded with an  indescribable effect. Situated as close as possible to the house and pouring into The Ocean from this point of view even the most logical thought just refuses to accept the reality.


The bedrooms on the top level enjoy endless views of warm evening glows, crimson sunsets and the starry sky of South Africa - a blessed view..

Автор: Весела Маркова
Закони Нормативна база Коментари