Ново поколение кутии за щори

На тазгодишния панаир в Нюрнберг VЕКА показа новото поколение кутии за щори VEKAVARIANT 2.0. Иновацията се състои в множество оптимирани свойства, особено в техниката на съчетаване, въздухонепропускли
14.05.2014
ВЕКА България
759
дограма, veka, Века, кутии за щори, vekavariant 2.0
Създадените с VEKAVARIANT 2.0 нови решения дават възможност за икономически изгодна ефективна изработка и лесен монтаж
Източник: Века България

На тазгодишния панаир в Нюрнберг VЕКА показа новото поколение кутии за щори VEKAVARIANT 2.0. Иновацията се състои в множество оптимирани свойства, особено в техниката на съчетаване, въздухонепропускливостта и статиката.

VEKAVARIANT 2.0 обединява подобрения на детайлите и иновативни допълнения в кутиите на щори за вграждане. При усъвършенстването на кутията конструктурите на VЕКА се водят на първо място от изискванията на производителите на щори. Крайният резултат дава възможност за ефективна изработка и лесен монтаж.  Допълнително се подобрява функционалността и топлоизолацията, така че новото поколение кутии да надхвърлят актуалните изисквания на пазар.

Така например благодарание на цялостното разглеждане на системата и различни конструктивни промени бе постигната недостижима досега въздухонепроницаемост.  Акценти са поставени и върху нов начин на съчетаване, при който кутията и прозорецът се свързват още по-рационално помежду си. Алтернативно се запазва и използваната досега универсална техника на съчетаване.  За реализирането на новоразработената техника на закопчаване е необходим вече само един базов профил, с което отпада многообразието от специфични за отделните профилни системи алуминиеви адаптори. При нужда обаче и тази възможност може да се реализира с един отделен базисен профил. Новата техника на съчетаване позволява свързването между кутията и прозореца да се извършва в цеха на производителя, от монтажника или на обекта.

По този начин VEKAVARIANT 2.0 е пригодна както за обичайните, така и за напълно автоматизираните процеси на производство.

Много други детайли открояват новото поколение кутии за щори.  Една многостепенна концепция за гарантирана статика придава стабилност и сигурност. И при големи конструкции е възможна достъпна и надеждна ревизия по всяко време както отвътре, така и отдолу. И при всички размери на кутиите е възможно интегрирането на противонасекомна ролка.  Важен елемент от новото поколение кутии за щори е новата система от водачи за щори, вкл. всички необходими аксесоари към тях.

 С мисъл за производителите VЕКА намали частите на VEKAVARIANT 2.0, така че и от тук се подобрява ефективността при конфекционирането и складирането, респ. икономичността на системата.

Сумата от тези много на брой конструктивни оптимизации прави новата генерация от кутии за щори още по-функционална от своя обичан предшественик. Така се продължава историята на VEKAVARIANT. Новата генерация се доставя от април.

Закони Нормативна база Коментари