Плочи от благороден камък – синьо злато

От край време хората отъждествяват необходимостта си от място за живеене с израза “да имаш покрив над главата си”.
15.02.2006
439
вътрешни врати, морска къща, устойчиво
Плочи от благороден камък – синьо злато
Източник: фирма ЛОЗЕНДОР

От край време хората отъждествяват необходимостта си от място за живеене с израза “да имаш покрив над главата си”.Покривът и загражденията са два отделни, но неделими елемента от всяка сграда. Независимо дали покривът е нов, израз на въображението на архитекта, или е стар, с измъчен стил, претърпял въздействията на времето, той трябва да удовлетворява функционалното си предназначение и естетическото си въздействие. Изборът на материала за покритието следователно се явява важен фактор в строителния процес.

Покривни плочи от естествен камък - наричат ги още плочи от благороден камък или синьото злато. Приложението им, с вековна история, е пример за случаите, когато изкуството и техниката взаимодействат в хармония, създаваща шедьовър. От XI век до наши дни това взаимодействие се усъвършенствало, покорно следвайки всякакви наклони, всякакви форми, всякакви стилове. Покривът, изпълнен с плочите от естествен камък, е не само емоционалната представа за дом и успешен завършек на започнатия градеж. Той е и естетически издържаният, надежден и вечен архитектурно-строителен елемент.
Покривните плочи от естествен камьк се произвеждат в северна Испания. Там се намира едно от най-добрите находища на скални шисти в света. Характерно за шистите е свойството цепимост, благодарение на което е възможно добиването на плочи с листообразни размери. Покривните плочи отговарят напълно на изискванията за: негоримост, водонепроницаемост, липса на пори, устойчивост на киселинно въздействие и огъваемост до определена граница. Тези изсквания са гаранция за качеството на каменния покривен материал. Каквато и да е дебелината им, дори 1 мм, през плочите не преминава нито вода, нито масла. Мразоустойчиви са, а липсата на вътрешна капилярност затруднява външното покачване на водата, физико-механичните характеристики и цвета не се променят. Покритието е дълговечно - от 80 до 100 години и лесно се обработва: реже се с ножица, разпробива се директно от монтажното крепително средство.

В архитектурно-строително отношение удовлетворяват напълно изискванията за:
- естетика - оригиналност на архитектурната покривна пластика, силно естетическо въздействие;
- екологичност - материал с естествен произход;
- универсално приложение - сгради с покривни наклони от 11oC  до 90oC, обекти на общественото и жилищното строителство, паметници на културата, монументи; архитектурни покривни обеми с равнинни и пространствени повърхнини; ново строителство и реконструкции; покриви, изпълнени от дърво, метал или бетон;
- дълготрайност;
- надеждност и сигурност - осигурява функцията на покритието, крепежното решение осигурява целостта на покритието срещу ветрови и снегови въздействия; не се чупят при необходимост от стъпване върху готовия покрив;
- бърз и лесен монтаж - осъществява се със специални куки или директно наковаване; куките и пироните са изработени от неръждаеми материали;
- икономичност - дълготрайна инвестиция.
 
ПРИСЪСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ
Те са аналог на плочниците като каменен покрив. Разликите са собствено тегло два пъти по-малко от керамичните керемиди и на м2; правилни геометрични форми и възможност за фасониране; надежден монтаж.
Макар и с 5-годишна история, налице е българският опит в приложението им, както и растящото доверие към този престижен материал от страна на специалисти и крайни потребители. В много случаи каменните плочи са познати и присъствието на българския пазар се приветства.*
В останалите - обичайното недоверие бързо изчезва. Каменните плочи са изследвани в българска лицензирана лаборатория: протоколът от изпитванията подтвърждава качествата им. Гордост за българското строителство са редица изпълнени обекти, предстоящи за изпълнение са и други.
Българинът цени красивото, качественото и икономически оправданото - три изисквания, на които каменните плочи от Испания отговарят напълно.

Автор:
Закони Нормативна база Коментари