Група Бош

Според предварителните данни през 2018 г. Бош е реализирал приходи от продажби за 77,9 млрд. евро.

Бош отбелязва двуцифрен ръст на продажбите си в България.

За втора поредна година „Бош Системи за сигурност“ ще бъде един от участниците на изложението Security Expo 2016

Иновациите и свързаността стимулират растежа.

Закони Нормативна база Коментари