Полет към планината

Двуетажна еднофамилна къща в Карлово, проектирана от архитектурно студио Миодизайн.
03.08.2020
Весела Маркова
5563
къща, градска къща, планинска къща, интериорен дизайнер, архитектурен проект къща, Миодизайн
Източник: https://www.miodesign.net/

Проект: Архитектурно студио miodesign 
Доц. д-р арх. Мария Давчева, 
Проф. д-р арх. Орлин Давчев
Д-р арх. Ина Семерджиева

С разперени „криле” по посоките на вятъра, в подножието на планината, къщата със силует, който върви по контура на билото, до такава степен е вписана в околното пространство, че е трудно да бъде възприемана като отделен обект от него. А местността в действителност е едно райско кътче, сгушено в полите на „Стара планина”.
„Разперена” е ключовата дума и когато разглеждаме плана на къщата. Нейните обеми са в синхрон не само с прилежащия парцел, но и с даденостите, заключени между околните планински склонове. Асиметричните на пръв поглед линии, следват логиката на терена, за да послужат като негово естествено продължение. Всичко това категорично говори за усет и вещина при правилното разчитане на особеностите на мястото, както и за безупречна визия за неговото допълване. Разбира се хубавата къща никога не е само производна функция на терена, още по-малко е самоцелен продукт на архитектурното майсторство с  усет за хармония. В сърцето й се крият  безброй въжделения и мечти, които в крайна сметка ще създадат душата на бъдещия дом.

 
Източник: www.miodesign.net

Когато собствениците – възложители на проекта, са хора отворени към Света, вкусили голяма част от неговото многообразие и непредсказуемост, задачата за съграждането на собствения им дом също застава пред творците като едно динамично предизвикателство за откриване на точна „формула” с много лица. За целта е нужна и голяма доза вродена психология, непреднамерен способ за разгадаване на скритите мечти, неосъзнатите представи и осъзнатите желания на едно не съвсем обичайно семейство. Така архитектите от „Миодизайн” се изправят пред една нееднозначна за описание и сложна за разтълкуване, особена „порода” хора, която те много правилно определят като „съвременни номади и космополити”. А какво се крие зад това екзотично описание ще разберем и влизайки в дома им. Има един деликатен момент, който участва в процеса на избора, този момент е формиран на база на мирогледа на човек, на база на всичките натрупани визуални и душевни преживявания, довели до оформянето на специфичен вкус и очаквания. Когато животът на хората е динамичен, изпълнен с множество пътувания, различни обкръжения, досег до разнообразни култури, цветове и пространства, намирането на правилната формула за новия им дом, всъщност играе ролята на своеобразен филтър на техните представи. И точно тук идва ред на взаимното доверие.


Източник: www.miodesign.net

Но всички са единодушни по отношение на един фактор - магнетичното присъствие на планината. Въздействието на това природно формирование е толкова силно, че обемно-пространственото формообразуване, както и конфигурацията на триъгълниците, следващи линията на околните върхове, са неимоверно повлияни от това естествено надмощие, за сметка на всички други възможни идеи и естетически търсения.

Може би най-лесното, стандартно, общоприето и без усложнения архитектурно решение, би довело до по-малко препятствия в етапа на изпълнение, би облекчило със сигурност и самото проектиране, но би отнело и най-ценното – вълнуващата уникалност на къщата. Става ясно от пръв поглед, че още от самото начало авторите на проекта тръгват по стръмния път на предизвикателствата. Сложното като план формообразуване идва като резултат от обособяването на няколко композиционни ядра, както и логически издържаната обвързаност, съгласно функциите им. 

Веднага забелязваме малката градина – едно красиво бижу, което се вклинява в центъра на къщата, като зелена стрелка, сочеща посоката, знак за връзката с околния ландшафт, посредством южния двор. Тази малка, вписана в плътта на къщата  градина концентрира вниманието, като бележи фокуса, откъдето тръгва обединението на отделните обеми в едно цяло. Тя посочва и причината за сложното на пръв поглед решение, като отдава чест на върховенството на природата. И така, като един слънчев часовник, тя директно свързва обемите на къщата, стои в центъра на нейното преобразяване, прави я различна с нова цветна картина през всеки нов сезон.

Източник: www.miodesign.net

Централното ядро е натоварено с друго преимущество, дори още по-силно изявено, благодарение на мощния вертикален обем, който се издига и бележи основния, запомнящ се щрих по вертикала, превърнал се във визитка на къщата. И не случайно този стожер се издига до най-високата точка на постройката и това е огнището, символът на всеки един български дом, обединяващият център и здравата ос, около която ще оцелее и пребъде рода.

За разлика от силно насеченото и сложно композиционно решение в план, около сградата витае истинска хармония, втъкана в „омиротворен” и спокоен силует, сякаш „прегърнат” от един забележителен като рисунък и конструкция покрив. Двата широкоплощни двускатни покрива, следвайки небрежно линията на планинските хребети, покриват с ясен, прост и отчетлив контур силно раздвижения план на сградата. Подобно на разперени в полет криле, те съдържат в себе си движението, маркиращо оста северозапад - югоизток, обуславяща посоката, чието мислено продължение води до един от върховете на Стара планина. И за да е завършен изцяло този символ на динамика и извисеност и за да бъде разкрит максимално този поглед към далечината, в най- високата точка на билото на покривната конструкция е реализирани остъклен ъгъл, разкриващи 180 градусова панорама към планината.


Източник: www.miodesign.net

Камък и дърво – типичните изразни средства на планинската архитектура са противопоставени на богато остъкляване, детерминиращи границите вътре-вън.  Металът също дава своя характерен принос към отличителния образ на тази къща. Виждаме го в интересни решетки от сложни лабиринти – плетеници в оградите, при навесните конструкции, покрива, а за улуци служат стоманени вериги с едри брънки. Друг характерен елемент за фасадите са хоризонталните растери от два вида травертин и спокойните пана от дървена обшивка.

Важно е да се отбележи удачния избор на материали и системи, осигуряващи енергоефективност на сградата независимо  от широкоплощното остъкляване. Използвана е иновативна система за остъкляване, разработена от дългогодишен производител на алуминиеви профили. Вложените стъклопакети са със специални параметри, съответстващи на високите изисквания, поставени от самия инвеститор. Като на шега условието, дадено от него се е превърнало в поредното предизвикателство към архитекти и инженери. Условието е сумата, покриваща енергийните разходи на къщата с площ 600 м2 в сезоните лято и зима да не надвишава тази на апартамента му в София с площ 150 м2 . В следствие на това водещо изискване са направени проучвания и внимателен подбор на фасадна топлоизолационна система - висок клас и съответното решение за ОВК. 


Източник: www.miodesign.net

Вложената инсталация е с нискотемпературно лъчисто отопление. Използван е екологичен източник, спестяващ въглеродни емисии и с висок коефициент на трансформиране – „heat pump”. Със същият източник е осигурена централна климатизация, от която зависи поддържането на т.нар. „мек климат”. Централизирана е и системата за наблюдение и управление на комплексната ОВК инсталация със сградата, която отчита както комфорта на средата, така и разхода на енергия във всички помещения. Незаменимо удобство за такъв тип къщи е възможността за дистанционно управлeние през интернет на цялата система, заедно със слаботоковата инсталация. Това позволява включването, изключването и управлението на уреди в къщата, които да осигурят необходимия комфорт в сградата преди самото завръщане на нейните стопани. Подборът на материали и системи, осигуряващи пестенето на енергия и политика, щадяща природата са вложени навсякъде, където това е възможно - от избора на ОВК система, до разделяне на дъждовната вода и вкарване на покривната в циркулационната система за напояване.

За постигането на хармоничната визия до голяма степен повлиява използването само на един вид камък - травертин, но в контрастни повърхностни обработки и формати до степен на надграждане на функциите на който и да било естествен камък.


Дневният тракт     Източник: www.miodesign.net

Вътрешният свят на дома разказва съвсем ясно за индивидуалните предпочитания на обитателите. На първо място трябва да се отчете изключително добре планираните функции и разпределения на помещенията. Виждаме как външните дадености и контур на сградата във вътрешното пространство са интегрирани по абсолютно рационален и логичен начин, използвайки всички преимущества и опции за разкриване на красива гледка. Удобството в преходите и логиката във функциите определено спомагат за перфектен ритъм в живота на обитателите, спестявайки им всички излишни движения и ненужен обход. Основната концепция, залегнала в тази къща произлиза от идеята за единно звучене, усещане за свързаност между интериор и екстериорни пространства, уповавайки се на естествени материали и топли цветове. 
В дневния тракт, както и в целия интериор много ясно се долавя хармоничното и плавно преливане към всички зони, както и непосредствен достъп до обслужващите помещения.


Мебелите са произведени от Мебелор ООД  www.mebelor.biz
Източник: www.miodesign.net


Всяка от спалните, притежава собствена баня, дрешник и работен кът. Впечатление прави и специфичния почерк за третиране на всяка една индивидуална зона, залегнал е стил, който най-добре да илюстрира характера на нейния ползвател.  Всяка зона е организирана и обзаведена по проект според натурела на своя обитател, отразявайки по максимално оригинален начин и неговите възрастови, професионални и индивидуални потребности.

 

На първия етаж в характерната за цялата къща обвързаност на преливащи пространства са входно фоайе през две нива, основната спалня с прилежащи дрешник и баня, обляната в светлина дневна с кухня, трапезария и камина кът, домашен СПА и фитнес кът. Всяка от функционалните зони освен визуалната връзка с прилежащите й пространства е „обърната“ към различни части от двора, с вю към града или планината.

Останалите три спални са на втория етаж, всяка със собствен характер и функционално зониране според своя собственик. И ако надникнем в детайл - пред нас се разкриват още повече подробности.Спалнята на младата дизайнерка     Източник: www.miodesign.net

Спалнята на бъдещата млада дизайнерка е решена като отворено пространство, в което спалня, баня и ателие нямат граници. Точно в нейното ателие е най-голямата привилегия на дома – ексклузивната гледка от онзи остъклен ъгъл към планината, за който вече стана дума в началото на разказа ни. Цветовете в интериорното оформление на това пространство са релевантни и дръзки - пурпурно, магента и огнено оранжево - плътни, наситени и смели, напълно съответстващи на характера на обитателката и нейните мечти.

Жилищният кът на най-малкия член на семейството представлява тристранно остъклена мини „обсерватория”, обогатена с три различни изгледа - на запад към долината, на юг към града и на изток към Стара планина. Визии с графити, черно-бяла фотография и „разместени” обеми в мебелите, подсказват увлечението на детето към градската субкултура и характерните за нея изразни средства.


Спаляната на най-младия член на семейството     Източник: www.miodesign.net

Стаята за гости е разположена в най-отдалечената и тиха част на къщата, а в непосредствена близост е голямата библиотека- галерия. Независимо от интереси и възраст това е едно от любимите места както на собствениците, така и на техните гости и именно тук сред многото картини, книги и шарени възглавници може да се усети пъстротата и космополитния характер на необикновеното семейство, обитаващо не по-малко необикновената къща-герой на този разказ.

Отдадеността, с която архитектите водят проекта от самото начало до красивия завършек, любовта, която влагат във всеки един малък детайл, всичко това свидетелства за прескачане на границата възложител изпълнител. Само така може да се постигне материализиране на мечтите в тяхната пълнота. 

"Даденостите на мястото оставиха ясен отпечатък върху архитектурната идея, и ако трябва с две думи да опиша концепцията и предизвикателството да реализираме тази прекрасна къща, на това прекрасно място, за конкретните прекрасни хора, то бих използвала думите: КЪЩАТА И ПЛАНИНАТА" - споделя арх. Мария Давчева от Миодизайн.


    

Източник: www.miodesign.net

И след всичко казано дотук, идва ред на заключенията. Архитектите, взели присърце този проект, оставят след себе си една къща, която ще бъде обичана. Самите те отнасят със себе си спомените от сътворяването й, различните етапи и препятствия, малките и големи победи, удовлетворението от възхитените погледи, неразделната връзка и уважението към доверилите им се собственици. Спомени от едно райско кътче, едно завършено добро и пълноценно дело, което да се превърне в гнездо на щастие и приказни моменти, неизменна част от живота на късметлиите, които го обитават.

Подизпълнители:

Дървени обшивки:  Томи-60 ЕООД, Тотьо Мирчев, Казанлък
Изкусно изработените дървени обшивки на къщата, са дело на фирма Томи-60 ЕООД. Изработени са от специално подбран иглолистен материал, изчистен от чворове (бял бор и смърч), импрегнирани с шведски лакове, които осигуряват отлична UV-защита, удължават живота на изделията и придават един завършен и интересен стил. Изработено е и барбекю по задание на архитекта от иглолистен материал и импрегнантите, които да добавят допълнителен уют. Фирмата се занимава още и с изработване на дървени градински мебели, основно чадъри във всякакви разновидности, които освен, че ще придадат прекрасна външна визия за Вашaта градина, заведение, а дори и тераса, също така ще спомогнат за Вашия комфорт и уют. За повече информация посетете сайта: https://gradinskamebel.com/


 
Банята към спалнята на младата дизайнерка и банята на най-младия член на семейството     Източник: www.miodesign.net

Плочки, санитарии, смесители: Булгрес
Фирма Булгрес е създадена през 1998 г. Вече повече от 22 години сме вносител на луксозен италиански гранитогрес, санитарен фаянс, цялостно обзавеждане на бани, вани, и СПА. Ние предлагаме едни от най-новите колекции подови и стенни плочи на водещи италиански производители. Несравнимите технически характеристики, неповторимият дизайн и разнообразието от форми, размери, дебелини и повърхности, разширява приложението им до безкрайност - в дома, градината, офиса, търговски и обществени площи и др. Разполагаме с голяма складова наличност и така доставката до Вашия дом, офис или обект е наистина бърза. Намерете качество, гаранция, креативност и идеи за цялостно обзавеждане на дома в магазините на Булгрес. Заповядайте в нашите шоуруми в София и Бургас или на адрес : http://www.bulgres.com/bg/home.htmlМебели: Мебелор ООД
Мебелор ООД
е една от утвърдените фирми в България и  Европа за производство, доставка и монтаж на мебели за офиса, търговско, хотелско обзавеждане и корпоративен дизайн. Създадена е през 1994г. в град Пловдив, България, с персонал от 120 човека и собствена производствена база с площ 6000 кв.км, както и с фирмени шоуруми в Пловдив и София. Фирмата работи най-добре при обзавеждане на проекти със средна и висока сложност, изискващи сериозна конструктивно - технологична разработка, както и комбиниране на различни материали и технологии в производството.

Щори: Арексим Гарден ЕООД
Арексим Гарден ЕООД е призната за най-успешния български производител на луксозни интеририорни щори от списание "Наш дом" през 2019г. Фирмата е специализирана в областта на вътрешното и модерно функционално обзавеждане, предлагайки цялостно решение и пълно обзавеждане на хотели, заведения, апартаменти, корпоративни сгради и други. При нас ще откриете голяма гама и от градински мебели и комплекти.  Интериорните щори за открити и закрити пространства на Арексим Гарден са изработени от различни висококачествени материали и текстили, предлагат се в голямо разнообразие от видове, което ще допълни Вашия стил и декорация. Ако желаете да получите професионален съвет за избраната от Вас визия, можете да посетите Шоурумите на фирмата в сърцето на  градовете София, Пловдив и Смолян или на електронната ни страница: www.areximgarden.bg

Основни параметри:
Площ на имота: 1 357 кв.м
Обща Застроена площ: 300 кв.м
Обща Разгъната застроена площ: 600 кв.м

С тази къща архитектите от Миодизайн спечелиха Първа награда на международното жури в конкурса Winerberger Awards’2017 и втора награда в IBA 2020.

Още обекти на Миодизайн може да видите тук.

 

Закони Нормативна база Коментари